Ülo Ennuste Economics

papers and articles in wordpress

Eksportigem globaalpääste teadmuspakkeid juba aprilliks

 17. III 09

Mõned arglikud sammud on juba paika pandud, sillapeake on juba loodud. EP 11. III 09 pressiteatest loeme, et mõned medemehed käisid äsja ülelahe osutamas seameestele kõrgtasemelist teadmusteenuse paket selle kohta, et kuidas esimesena kompetentsipõhiselt kriisist väljuda, nagu Eesti seda teostab ja et vastuvõtt oli väga hea.

 

Kuid miks ainult Helsingis, praegu kogu arenenud maailmas on piiramata turg taoliste teadmuspakete haaramiseks ja allaneelamiseks, ja meil on juba läbiproovitud ee sellel alal olemas. Selle ee alusel saaks, eriti riigi toel, täiesti lahendada meie innovaatilise kõrgteadmusliku teenusekspordi pudelikaela. Ja nimetet baasi saaks priilt laiendada ka üldrahvalike kogumiskampaaniate käigus.

 

Nimetet pake sisaldas nutikat ideed, et töötuse deemon tuleb kriisist märkamatuks elimineerida tähelepanu kõrvale juhtimisega hoopis suurematele ja raskematele probleemidele nagu kriisi turbulentsetes tingimustes riigi usaldusväärsuse radikaalsele tõstmisele (nt eurole ülemiku katsetamisele) mistahes riskidega.

 

Kuid meil on veel palju taolisi päästeprojekte valmis disainitud. Nt kiiresti riigis üleilmse hargmaiste  finantsvõlakirjade futuurtuletiste megakeskuse loomine. Või siis sama geenipanganduse alal, samuti kasiino majanduse võidumehhanismide modelleerimise alal jne.

 

Muide, miks ka mitte ulatada abistav käsi, tasuliselt muidugi, teadmisvaeguses olevatele kriisiriikidele meie teaduspõhise rahvusliku arengukava ajutise väljalaenamisega, mis praegu nagunii kasutult seisab, nagu me laenasime juba lõunanaabritele oma seisvat likviidsust.

 

Miks käia ainult kõrbealadel põlevkiviprojekte investeerimas, kuigi selleks on meil rahad seivitud, miks mitte implementeerida üleilmselt meil talletatud suurepärast maksusüsteemi tehnoloogia projekti, mis igal juhul mistahes rahvuslikule majandusele kiirenduse annab, seda oma erandlikus lihtsuses; miks me ei võiks ka selle mudeli mahamüümise pealt teenida?

 

Miks me laseme ka kaduma minna lisaväärtuse mis seisneb meie kaasasündinud rahvuslikus eneseülehinnangus (8-10% inimarengu aruandest) ja valitsuse poolt meile teadmusse investeeritud majandusraskuste rahvuslikus mittemõistmises?

March 17, 2009 - Posted by | Uncategorized

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: