Ülo Ennuste Economics

papers and articles in wordpress

Rahvusliku majanduspoliitika mõjude hindamisest: rudimentaar- ja
kompleksmudelid*
22. III 09

Ühe taolise primitiivsema mudeli näide oleks järgmine:

esimene samm on nt poliitiline aastane eelarvekärbe (nt 5 miljardit),
sealtkaudu vastava kordistaja (omal kalibreerida) abil leitakse  ~ otsene
hõive vähendamine koondamistest (nt 1,5%) ning kaudne vähenemine nõudluse
vähendamise kaudu (nt 0,5%) ~ SKT vähenemine hõive ehk majanduspotentsiaali
vähenemisest (nt 1%) ~ eelarvelaekumiste vähenemine (1%) ~

teine samm, tarvilik iteratiivne järelkärbe sellel aastal (1 miljard) ~
otsene hõive vähenemine järelkärpest (nt 0,05%, seega kokku nt 10 tuhat
lisatöötut kokku algsest eelarvekärpest tingituna) ~ jne samme kuni
küllaldase arvutustäpsuse saavutamiseni.

See pole kõige primitiivsem mudel, sest sisaldab iteratiivseid amme ehk
osalistki tagasisidet ning kaudsete mõjude arvestamist. Kuid on ikka
majandusteoreetiliselt mõttetu selle tõttu, et ei sisalda arvtulemuste
usalduspiire (vigu ehk prognostikat) ega dünaamikat/aastaid, ega
inflatsiooni, ega indikaatorite struktuure (nt kärpe struktuur puudub, et nt
missugustest tegevusharudest kui palju kärbitakse ja millisele tööjõu
kontingendile mis sektoris see kui suuri koondamisi kaasa toob ja palju see
mis sektoris SKT-eed vähendab jne. Mis kõige kahetsusväärsem, taoline mudel
ei sisalda võimalikke majandusmehhanismi reformimise alternatiive (nt
maksusüsteemi muutmist eelarvelaekumiste suurendamiseks), seega kokkuvõttes
ikkagi ei sisalda majandusteaduse tuumprobleemi: toimijate optimaalset
koordineerimist rahvuslikest jätkusuutlikest huvidest lähtuvalt ning
määramatust/turbulentsi arvestavalt.

Õnneks on siiski juba ka viljeletud makroökonoomilisi institutsionaalseid
struktuurimudeleid, kus need vaegused puuduvad nt:

Ennuste, Ülo (2003). A Linear Planning Analysis of Institutional Structure
in the Economy. In: Ülo Ennuste, Lisa Wilder (Eds.). Essays in Estonian
Transformation Economics. Tallinn: Estonian Institute of Economics at
Tallinn Technical University, pp. 265-279. ISBN 9985-894-58-8.
(http://pdc.ceu.hu/archive/00001564/01/linear.PDF).

Häda on selles, et taoliste mudelitega opereerimine nõuab rahvuslikke
majandusi põhjalikult tundvate doktoritasemel komplektsete meeskondade
moodustamist kõikides hõlmatud sektorites, infotehnoloogiline kaasa arvatud.

 

*Selles e-kirjas sisalduv on mõeldud ainult teadmusalaseks kasutamiseks ja mitte nt politikaanluseks. E-kirjas sisalduvat teavet paluks vastavalt viidatuna laialt edastada.

*This e-mail and any attachments contain public academic information. Please communicate it as widely as possible with proper quotations.

Advertisements

March 22, 2009 - Posted by | Uncategorized

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: