Ülo Ennuste Economics

papers and articles in wordpress

Ühest osamudeli näitest

Näide – ühest osamudelist sotsiaal-majandusliku jätkusuutlikkuse optimeerimiseks maksusüsteemi struktuuri valiku järgi:

 Max(s)E[J(R((s), G(s), …],

kus s – maksusüsteem, G – majandusliku ebavõrdsuse indikaatori näidu (nt Gini kordaja) stohhastiline s-prognoos (kus s kui juhitav/valitav regressor),  R – makro-ökonoomilise tulu s-prognoos (nt neto-rahvatulu, ligikaudsemalt lähendatult nt sisemajanduslik kogutoodang vms), J – jätkusuutlikkuse funktsioon/operaator (hindab nii valitud juhitavate osaindikaatorite väärtuste taset kui ka stabiilsust/võnkuvust), E – riskide keskväärtuse operaator, Max(s) – loe: maksimeeri s järgi.

 Rakenduslikuks analüüsiks tuleks muidugi taanduda diskreetsete s-variantide ruumi, ja mitte unustada mudeli konteksti:  s valikust tuleneda võiv oluline majandusliku ebavõrdsuse tõus võib küll, ühelt poolt, rahvusliku majanduse intensiivsust lühiajaliselt stimuleerida, kuid, teiselt poolt, võib see pikemas perioodis rahvuslikku sotsiaal-poliitilist seisundit oluliselt destabiliseerida ja seega rahvusliku heaolu ning jätkusuutlikkuse tõsiootuste vähenemisriske suurendada.

 Arusaadavalt tuleb nii rahvuslikult parima variandi disainimiseks vajaliku tõsiteabe kogumiseks, kui ka parima variandi seadustamiseks ning jõustamiseks, tuleb kõikidele huvigruppidele ja asjalisterühmadele muuta see variant ning ka vastav tõerääkimine neile ka individuaalselt parimaks.

Selleks on institutsionaalökonoomika tööriistakastis üht teist varuks – nn kõrvalmaksete mehhanismid. Nt rikastele vastutasuks, kõrgemate maksude eest, pakutakse tulevikuks kvaliteetsemat kodumaist ökoloogilist keskkonda väga mitmes mõttes: eeskätt julgeoleku, poliitilise stabiilsuse, üldise kultuur-sotsiaalkapitali taseme jne mõistes.  Tõerääkimise eest, nt poliitikuid ja parteisid premeeritakse eeskätt oluliste spetsiaalsete pädevate rahvuslike populaarsus-preemiatega ja vastupidi.

Advertisements

April 30, 2009 - Posted by | Uncategorized

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: