Ülo Ennuste Economics

papers and articles in wordpress

Mida majandusteadus praeguseks teab ja mida ei tea – viimane eriti oluline

 

Teab:

 1)      et võimurite/poliitikute poolt tehtavad vihjed majandusteooriatele on teoreetiliselt pea-aegu kindlasti strateegilised ehk rahvakeeli ainult suusoojenduseks; nt väide, et „SED pooldab Keynes’i” on teaduslikult igal juhul absurdne, sest on mittefalsifitseeritav kuna „Keynes” on teaduslikult kompleks, et mitte öelda et tänapäevases mõistes vastuolusid ja lünki ja imaginaarsuseid sisaldav terviklik süsteem; sama „Friedman” (kuigi parandas Keynes’i), „liberaalmajandus”, „kapitalism” (sest eksisteerib täie eduga evolutsioneerunud väga erinevate tüüpidena) jne

2)      et enamusel majanduspoliitilistel eesmärkidel ei ole mingit majandusteoreetilist katet; nt 2011 üleminek eurole on teoreetiliselt juba ammu maha mängitud võimalus, et partneritest esimestena kriisist väljumine on suhteliselt sügavama kriisi puhul teoreetiliselt utoopia, et regresseeruv maksusüsteem on sotsiaalselt jätkusuutmatu jne

3)      et kapitalistlik turumajandus koos finants ja monetaarsüsteemidega on tänapäeva teooriare alusel reguleeritavad ja seega mitte-tsüklilised; tõsi, demokraatlikud valimistsüklid mõjutavad regulatsioone, kuid ikkagi korrapäratu, sest šokke on arvukaid sh juhtimislikke.

4)      2008-9 kriisist väljatulek ei saa meil päris kindlasti olla enam V kõver vaid on ennem laiapõhjaline U kõver, sest kriis on juba nii sügavale tunginud et on langetanud majanduse jätkusuutlikku potentsiaali, nt masse töötuid ei saa sama kergesti ja kiiresti taashõivata kui neid saab produtseerida (nägite TVs mis trammitrustis oli), täpsemalt öeldes, tõenäoliselt U põhi saab olema mitte ainult lai vaid ka jõnksuline

5)      kriisi määrasid põhiliselt majanduslikke ja regulatiivseid korrapäratusi võimendavad poliitikad: nt meil võimendati hargmaiste pankade vastutustundetut hõlpkasumlikku tegevust nii kasumimaksude nullimisega kui ka välisvaluutas laenude lubamisega (nt tšehhidel võlad ei ole välisvaluutas), valuutakomitee alt saeti oksa inflatsiooni takka kütmisega (nt naftainflatsiooni katalüüsiti monopoolse elektrihinna tõstmistega, käibemaksude ja aktsiiside),  jne

6)       praeguste eelarvekärbetega aetakse masule hagu juurde, seda kindlasti suuremal määral kui alternatiivselt kasumimaksude tõstmise või riigiobligatsioonide rakendamise korral (nt konkurentsivõime vabalanguses ei ole mittemonopoolsetel välisinvestoritel siia asja nagunii jne)

 

Majandusteadus kindlasti ei tea:

 1)      millal majanduslangus lõppeb või millal tõus algab; ei saa põhimõtteliselt teada, sest see sõltub majanduspoliitikast ja viimane ei sõltu majandusteadusest

2)      millal hakatakse poliitikas vähem majandusteadusega manipuleerima (nt PMis 21.V kindlasti meil üks kõrgemailt makstud professor Marx’i taastoomisskeemide alusel „tõestab” et taastootmine on võimatu, seda pensionifondide näitel), või kui alles mullu Riigikogu püüdis täiesti tões ja vaimus täitsa teadusvastaselt nn avansilise tulumaksu äpardseadusega (kehtestatud seadus tühistati enne jõustumist) eelarvelaekumistest välja kantida miljardeid – sh mitteresidentidele

3)      millal meile euro „saabub”, sest see sõltub täielikult poliitika meelevallast; teoreetiliselt on ainult niipalju kindel et Maastrichti inflatsiooni ja defitsiidi kriteeriumide stabiilsusosiseid lähimal paaril kolmel aastal pea-aegu kindlasti ei täideta.

Advertisements

May 21, 2009 - Posted by | Uncategorized

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: