Ülo Ennuste Economics

papers and articles in wordpress

 

Kuidas meel nõnda keel ja vastupidi ning regulatsioonid pealekauba

 Meil on mitmeid otseselt rahvuslikku avalikku teadmusruumi korrastada püüdvaid seadusi nagu andmekaitse-, avalikteabe-, keeleseadus ja veel mitmeid kaudsemaid. Ärgem praegu laskugem nende kvaliteeti ega ka selle sõnumi keelekastust analüüsima, vaid püüdkem mõtiskleda, et kas sellest osaseaduste spektrist siiski ei puudu üks olulisemaid ja kesksemaid  – avaliku teadustamise seadus.

 Viimase ülesanne oleks püüda süsteemselt kindlustada kvaliteetse ning kogu avaliku teadmusruumi toimimise seisukolt ja kohe rohujuure tasandilt alates moonutamata teaduspõhise avalikteadustuse värk piisavas mahus ning õigeaegselt kõigi oluliste asjaliste poolt ning läbipaistvalt.

 Teaduspõhise laias mõistes: nii tänapäeva info- ja kommunikatsioonitehnoloogia efektiivse kasutamise poolest, eriti tohutuid ressursse pakkuvalt võrgupõhiselt tehnoloogialt, kui ka kõigi osaliste poolt võimalikult mitteekslikelt viimastel teadusseisukohtadel sisuliselt lähtudes. Ja seda kõike piisavalt selges ning teemaga adekvaatses keeles. Sõnaga, kindlustada usaldusväärse avaliku meelsuse/teadmuse kujundamiseks kvaliteetse infovaramu funktsioneerimine ning seega ka jätkusuutliku rahvusliku meelse kui ka keelse arengu jätkusuutlikkus.

 Miks see teavitamise asi nii keskne küsimus on: teadagi, et eeskätt just roiskunud ja teadmatuses meelelaadist idaneb risustatud keel koos väärteavitamise kaskaadidega, ja omakorda ebakvaliteetne keel koos avalikkusesse paisatud rämpsteabega risustavad edasi kogu sootsiumi meelelaadi omakorda.

 Väga õigesti on nt Brodsky (Nobelist 1987) tõdenud et luuletuse sisu/sõnum sõltub ka kirjutamiskeelest, ning Kaplinski tõsisel ähvardanud PM 28.VII 09: „Kui kroonukeele peale (sic! üe) surumine teeb selle keeleseadusega sammu edasi, lõpetan lihtsalt eesti keeles kirjutamise.”

 Samuti juba ongi meie mõned mõtlevad inimesed loobunud lugemast üldse kroonukeelseid arvamusi ja politikaanseid teadmusrisustusi neile omases rämpskeeles – mis muide meie avalikus teadmusruumis näivadki seniks domineerivat – kuni mõjusa avaliku teadustamise kvaliteetseaduse jõustamiseni.

Advertisements

July 28, 2009 - Posted by | Uncategorized

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: