Ülo Ennuste Economics

papers and articles in wordpress

Selected research publications 2010-1964 by Ülo Ennuste

ÜLO ENNUSTE majandusteoreetilisi kirjutisi, ettekandeid ja toimetusi 2010-1964

 Ennuste, Ü. 2009. Estonian hyper-crisis lessons confirm importance of more effective high quality coordination/regulation and harmonisation: Mechanism design theoretic approach. In:  Aksel Kirch and András Inotai (Eds.) EUROPEAN UNION: CURRENT POLITICAL AND ECONOMIC ISSUES. Institute for European Studies Tallinn School of Economics and Business Administration, 11-35. http://www.ies.ee/iesp/No6/iesp_no6.pdf  (available online 19 February 2010).

Ennuste, Ü. 2009. Towards Synthetic Design of Implementing Socio-Economic Communication  Mechanisms for Building Optimal Public Socio-Economic Knowledge Spaces. – EAEPE Conference  in Amasterdam (available online at EAEPE Conference homepage).

Ennuste, Ü. 2009. Majanduspoliitika kvaliteedi kompleksprognoosi analüüsi näide. https://uloennuste.wordpress.com/2009/02/05/majanduspoliitika-kvaliteedi-kompleksprognoosi-analuusi-naide-visand-4-ii-09/

Ennuste, Ü. 2008. Synthetic Conceptions of Implementing Mechanisms Design for Public Socio-Economic Information Structure: Illustrative Estonian Examples. Kirch, Aksel; Kerikmäe, Tanel; Talts, Mait (Eds.) Socio-economic and institutional environment: harmonisation in the EU countries of Baltic Sea Rim: a collection of research articles dedicated to the 10th Anniversary of the Institute for European Studies, Tallinn: Tallinn University of Technology, 9 – 39.

 Ülo Ennuste. 2008. TEA entsüklopeedia 1. köide, majandusteaduslike artiklite ning märksõnastiku koostaja.

 Ülo Ennuste (kaastoimetaja) 2008. Kannatuste aastad 1940-1991 1. vihik. Tallinn: Valge Raamat.

   Ennuste. Ü. 2007. Dual Market-Transition in Estonia 1987-2006: Institutional Mechanism Analysis Approach.  In:  “EUROPE AFTER HISTORICAL ENLARGEMENT”. The Proceedings of 5th Audentes Spring Conference, Apr. 28 2007, Tallinn, 60-126. http://www.ies.ee/iesp/No3/

 Ennuste, Ü. 2006. Meta-synthesis Approach to Economic System Implementation Mechanisms. In: Simulation and Optimisation in Business and Industry : International Conference on Operational Research, May 17-20, 2006, Tallinn, Estonia / Eds. H. Pranevicius [et al.]. Kaunas : Technologija, 2006, 9-12. http://helios.nlib.ee/search*est/i?SEARCH=9955250615

 Ennuste, Ü. 2006. Meta-Synthesis Approach to Economic System Implementation Mechanisms. SOBI2006 Abstract. Produtseerija: TTÜ.

http://staff.ttu.ee/~math/SOBI2006/abstract.Ennuste.pdf

Ennuste, Ü. 2006. Dual Market-Transition in Estonia 1987-2006: Institutional Mechanism Analysis Approach. In: EAEPE Istanbul Conference Papers. Produced by: EAEPE.

http://eaepe.org/papers/Istanbul%20Paper.doc

 Ennuste, U., Kukk, K. and Viies, M. 2006. A Political Economy Narrative Analysis of Estonian 1987-2006 Dual Capitalist Reform Process. Produced by: Global Development Network in 2006.

http://www.gdnet.org/pdf2/gdn_library/global_research_projects/understanding_reform/Estonia.pdf

Ennuste, Ü. (kaastoimetaja). 2006. Belaja kniga: o poterjax, npitšinjonnõh narodu estonii 1940-1991. Tallinn, Kirjastus ILO, 172 lk.

 Ennuste, Ü. 2005. Towards Optimal Socio-Economic Institutional Implementation Heuristics. EAEPE konverents Bremenis 10-12 nov 2005.

http://eaepe.org/eaepe.php?q=user/login

 Ülo Ennuste (co-editor) 2005. Vello Salo (Editor –in-Chief) The White Book. Losses Inflicted on Estionian Nation by Occupational Regimes 1940-1991. Tallinn.

Ennuste, Ülo (kaas-toim, pea-toim Vello Salo) 2005. Valge raamat: Eesti rahva kaotustest okupatsioonide läbi 1940-1991. Okupatsioonide Represiivpoliitika Uurimise Riiklik Komisjon, Eesti Entsüklopeediakirjastus, Tallinn.

http://www.riigikogu.ee/failid/valger.pdf

Ennuste Ülo (co-ed, ed in chief Vello Salo) 2005. The White Book. Losses Inflicted on the Estonian Nation by Occupation Regimes 1940-1991. State Committee on the Investigation into Repression Policy of Occupation, Estonian Encyclopaedia Publishers, Tallinn.
 http://www.riigikogu.ee/failid/White_Book.pdf

Ennuste, Ü. 2005. Towards Optimal Socio-Economic Institutional Implementation Economics http://majandus.ttu.ee/failid/1711E.pdf

Ennuste, Ü. 2005. A Political Economy Narrative Analysis of Estonian 1987-2006 Dual Market Reform Process. http://majandus.ttu.ee/failid/Artikkel.pdf

Ennuste, Ü. 2005.Towards Optimal Socio-Economic Institutional Implementation Heuristics. In: EAEPE Bremen Conference Papers. http://eaepe.org/papers/

Ulo Ennuste, Kalev Kukk, Tiia Pyss, Mare Viies. 2004. A Political Economics Narrative Analysis of Estonian 1987-2006 Capitalist Market Reform Process.                                                  http://www.gdnet.org/activities/global_research_projects/understanding_reform/country_studys/study_teams/drafts.html

Ennuste, Ü. 2004. Meie majanduskihistumisest poliitökonoomilis-narratiivselt. Kogumikus: Eesti Euroopa teel. Toim. Aksel Kirch, Tallinn, 27-31.

Ulo Ennuste, Kalev Kukk, Tiia Pyss, Mare Viies. 2004. Estonia Report: A Political Economics Narrativ Analysis of 1987-2006 Capitalist Market Reform Process.GDN Workshop, 23 January 2004, New Delhi. 

Ennuste, Ü. 2004. Estonian Old and New Economic Transition. Seminar “EU Enlargement : New Challenges and Opportunities”, TTÜ, 30. aprill 2004, Tallinn.

Ennuste, Ü. 2003. Reforming Mechanism Implementation Failures and Lessons from Estonian Transition. In: Ülo Ennuste and Lisa Wilder (eds.) Essays in Estonian Transformation Economics. Tallinn, 247-264.

Ennuste, Ü. 2003. A Linear Planning Analysis of Institutional Structure in the Economy. In: Ülo Ennuste and Lisa Wilder (eds.) Essays in Estonian Transformation Economics. Tallinn, 2265-279.

Ennuste, Ü. 2003. Mälestusi toompeateaduste ja – mängude tipust. – Sirp, 14. märts 2003, nr 11, lk 5.

Ülo Ennuste and Lisa Wilder (eds.). 2003. Factors of Convergence: A Collection for the Analysis of Estonian Socio-Economic and Institutional Evolution. Tallinn.

Ennuste, Ü and Rajasalu, T. 2002. Institutional Determinants of Convergence: Conceptual Frameworks and Empirical Studies of Estonian Institutional Harmonisation and Socio-Economic Convergence with the EU. Estonian Institute of Economics at Tallinn Technical University, Preprint No 64, Tallinn.

Ennuste, Ü. and Rajasalu, T. 2002. Critical Probability of the EU Eastern Enlargement Project’s Institutional Failure: Aspects of Calibrated Economic Impacts of the Failure. In: Monitoring Preparations of Transition Countries for EU-Accession. 4th International Conference 4-6 October, 2002 Pärnu, Estonia, The Institute for European Studies, Tallinn, 212-227.

Ennuste, Ü. 2002. Poliitökonoomiline pamflett ja teisi tekste. Koostanud ja toimetanud Alari Purju, Tallinna Tehnikaülikooli majandusteaduskond, TTÜ Kirjastus, Tallinn.

Ennuste, Ü., Kein, A. and Rajasalu, T. 2002. INSTITUTIONAL DETERMINANTS OF CONVERGENCE: CONCEPTUAL FRAMEWORKS AND EMPIRICAL STUDIES OF ESTONIAN INSTITUTIONAL HARMONISATION AND SOCIOECONOMIC CONVERGENCE WITH THE EU. CERGE-EI GDN program project No. 34.
http://www.cerge-ei.cz/pdf/gdn/RRCII_34_paper_01.pdf

Ennuste, Ü. 2001. Quasi-Implementing Design Mechanisms and Primary Determinants: Estonian Empirical Illustrations. In: Ülo Ennuste and Lisa Wilder (eds.) Factors of Convergence: A Collection for the Analysis of Estonian Socio-Economic and Institutional Evolution. Tallinn, 325-361.

 Ennuste, Ü. 2000. On Optimal Bayesian Market Mechanisms with Credibility Constraints: the Example of the CEECs and EU Accession and Enlargement Processes. In: List of Abstracts. The 2000 Annual Meeting. European Public Choice Society. Siena.

Ennuste, Ü. 2000. Payback Impossible. – The Baltic Times. 5, 194, p. 15.

Ennuste, Ü. and Terk.E. 2000. Determination of the Economic System Transformation. – The Baltic Review. Vol. 19, 16-17.

Ennuste, Ü. 1999. On a Bayesian Mechanism Planning Model of the Shaping the CEECs and EU Accession and Enlargement Decisions. In: List of Abstracts. The 1999 Annual Meeting. European Public Choice Society. Lisboa, p. 15.

Ennuste, Ü. 1999. On a Bayesian Mechanism Planning Model of the Shaping the CEECs and EU Accession and Enlargement Decisions. In: Ülo Ennuste and Lisa Wilder (eds.), HARMONIZATION WITH THE WESTERN ECONOMICS: Estonian Developments and Related Conceptual and Methodological Frameworks, Tallinn, 343-359.

Ennuste, Ü and Wilder,L. 1999. Introductory Notes. In: Ülo Ennuste and Lisa Wilder (eds), HARMONIZATION WITH THE WESTERN ECONOMICS: Estonian Developments and Related Conceptual and Methodological Frameworks, Tallinn, 1-7.

Ülo Ennuste and Lisa Wilder (eds.) 1999. HARMONIZATION WITH THE WESTERN ECONOMICS: Estonian Developments and Related Conceptual and Methodological Frameworks, Tallinn.

Ennuste,Ü. On the Estimation of the Derminants of the Estonian Economic System and Harmonistation Indexes. Report. Congress of Political Economists (COPE). The Tenth Annual Convention. Tallinn, July 13-18, 1999.

Ennuste,Ü. 1999. ESTONIAN ECONOMIC MANAGERS AND POLITICIANS EVALUATE INSTITUTION BUILDING AS AN INDUSTRIAL  STRATEGY. In: Ülo Ennuste and Lisa Wilder (eds), HARMONIZATION WITH THE WESTERN ECONOMICS: Estonian Developments and Related Conceptual and Methodological Frameworks, Tallinn, 138-147.

Ennuste, U. 1999. Imperious. – Business Central Euorope. November, p. 8.

Ennuste, U. 1999. Real Transition. – The Baltic Times. 4, 185, p.19.

 Ennuste, U. Monkey Business. – Business Central Europe, July/August, 1998.

Ennuste,Ü. Mes sa muodile void teha. Eesti Ekspress, 20. August, 1998, C2.

Ennuste, Ü. Kuidas nurjata Euroopa Liidu laienemist. Eesti Ekspress, 11. September, 1998, C2.

Ennuste, U. A Poisoned Chalice. – Business Central Europe, October, 1998.

Ennuste, Ü. 1998. Estonia. In the Report: Institution Building as an Industrial Strategy. PHARE-ACE Research Project P95-2234-R. G. Hodgson (coordinator), Cambridge, 145-193.

Ennuste, Ü. 1998. Implementing Economic Institution`s Functional and Structural Credibility: the Case of Estonia`s Currency Board. In: Working Papers in Economics. Edited by Vello Vensel, Tallinn, 69-79.

Ennuste, Ü. 1998. Implementing Economic Institution’s Functional and Structural Credibility: the Case of Estonia’s Currency Board. In: Working Papers in Economics  (TTUWPE). Edited by Vello Vensel, Tallinn, 69-79.

Ennuste,U. 1998. Estonia. In the Report: Institution Building as an Industrial Strategy. PHARE-ACE Research Project P95-2234-R. G. Hodgson (Ed), Cambridge, 145-193.

Ennuste,Ü,. Majandusinstitutsioonide usaldusväärsus. Äripäev, 28 oktoober 1997.

Ülo Ennuste. 1996-8. Eesti Entsüklopeedia koleegiumi liige.

Ennuste, Ü. 1996. Viimase okupatsiooni majanduskahju hinnangu alamtõkkest. – Eesti TA Toim. Humanitaar- ja Sotsiaalteadused, 45, 4, 533-534.

 Ennuste, Ü. 1996.  On Adaptive Implementation of Economic Systems: A Bayesian Nash Analysis. – Proc.Estonian Acad.Sci. Humanities and Social Sciences, 45, 1, 1-12.

Ott, A.F. and Ennuste, U. 1996. Anxiety as a Consequence of Liberalization: an Analysis of Opinion Surveys in Estonia. – Social Science Journal, 33, 2, 149-164.

Ott. A.F. and Ennuste, Ü. 1995. Privatization of State Enterprises in Estonia: A Public Choice Approach. – Proc. Estonian Acad. Sci. Humanities and Social Sciences, 44, 1, 1-13.

Ennuste, Ü. 1995. A Risk Theoretical Model of Privatization Vouchers. – Proc. Estonian Acad. Sci. Humanities and Social Sciences, 44, 1, 14 – 20.

Ennuste, Ü. 1992. Inglise – eesti majandusterminite seletussõnastik. Toimetanud prof. U. Mereste, (Ennuste on kaas-koostaja ), 1, 2, 3,  1992, Tallinn, 701 lk.

Ennuste, Ü. 1992. A Market-Like Implementation Example. – Proc.Estonian Acad.Sci. Humanities and Social Sciences, 41, 2, 61-70.

Ennuste, Ü. 1991. Tõerääkimise tagamisest ja tingitud riskikartuse vähendamisest sotsiaal – majanduslikes juhtimissüsteemides. Rmt.: Demokraatia. Diskussioon. Demagoogia. Tallinn, 43-54.

Ennuste, Ü. and A. Matin. 1989. Stochastic Adaptive Planning Models and problems of their Coordination. Book, co-author A.Matin, Moscow, “Nauka” (in Russian).

Ennuste, Ü. 1989. Some Models of Stochastic Planning Mechanisms. – Finnish Economic Papers, 2, 2, 116 – 124.

Ennuste, Ü. 1989. Majandusliku riski lihtsamaid arvutusvõtteid. Rmt.: Informatsioon ja marketing, Tallinn, 145 – 148.

Ennuste,Ü. 1989. Towards a Stochasic Economic Planning Methodology. Academy of Sciences of the Estonian SSR, Section of Social Sciences, Tallinn.

Ennuste, Ü. 1988. Mitte ainult uus rüü. – Horisont, 1, 14-17.

Ennuste, Ü. 1985. Maailma vägevaim rulett. – Majandus ´85, 92-93.

Ennuste, Ü. 1978.  A Theory of Decomposed Optimal Planning. Valgus, Tallinn.

Ennuste, Ü.1974. Majanduse optimaalse planeerimise aktuaalseid  metoodilisi küsimusi. Rmt.:Majandusteadus ja rahvamajandus 1971/72, Eesti Raamat, Tallinn, 55-56.

Ennuste, Ü. 1973. Probleme und Elemente der Dekompositsionanalyse von wirtschaftlichen Optimumaufgaben. – Tagungsmaterial der Dritten Internationalen Tagung Mathematik und Kybernetik in der Ökonomie, Leuna-Merseburg.

Ennuste, Ü. 1970. On the Principle of Economic Effectiveness of a Planning System. – Eesti NSV TA Toimetised. Ühiskonnateadused, XIX, No. 4, 415 – 425.

Ennuste, Ü. 1969. Uncertainty, Information and Decomposition in the Planning of a Production System. – Economics of Planning, 9, 3, 258 – 266.

Ennuste, Ü. 1969. On Optimality Criteria for Production Systems. – Eesti NSV TA Toimetised. Ühiskonnateadused, XVIII, 2, 99 – 104.

Ennuste, Ü. 1968. Tootmisüsteemi optimumülesannete lahendamisest dekomponeeritud Lagrange funktsiooni abil. – Eesti NSV TA Toimetised. Ühiskonnateadused, XVII, 2, 258 – 266.

Ennuste, Ü. 1968. Diskonteerimisprobleemidest toomissüsteemide optimaalsel arendamisel. – Eesti NSV TA Toimetised. Ühiskonnateadused, XVII, 1, 3 -10.

Brutus, L., Ennuste, Ü. 1965. Un domaine d´expe´rimentation e`conomique.- Democratie Nouvelle, Mars, 89 – 94.

Ennuste, Ü. 1964. Kapitaalmahutuste efektiivsuse probleemi uurimine materiaalse tootmise lihtsustatud maatriksmudeli alusel. – Eesti NSV TA Toimetised. Ühiskonnateaduste seeria, XIII, 3.

Ennuste, Ü. 1964. Maatriksite teooria majanduteaduses. – Matemaatika ja kaasaeg, III, Tartu Riiklik Ülikool, Tartu, 33 – 38.

Advertisements

February 19, 2010 - Posted by | Uncategorized

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: