Ülo Ennuste Economics

papers and articles in wordpress

 

Üks meie majandusteoreetiliselt kõige asjatundmatum makro-poliitika diktaat: Eesti Pank: senist majanduspoliitikat tuleb jätkata (PM.ee 03.03.2010 12:08)

 *****************************************************************************

 „Eesti Panga president Andres Lipstok ütles täna Eesti majandusele hinnangut andes, et seni edu toonud majanduspoliitikat, mis toetub tasakaalus eelarvele, soosib ettevõtlust ja põhineb hästi toimivatel turgudel, tuleb igal juhul jätkata.”

 Majandusteoreetiliselt võiks EP seda „senise poliitika jätkamise poliitika” diktaati/memorandumit hinnata ka kui Eesti majandusele jätkusuutlikkuse mõistes üheks kõige suurema võimalusekaotusega majanduspoliitiliseks alternatiiviks (vt nt Mereste 2003 Majandusleksikon märksõna „alternatiivkuluteooria”).

 Tõepoolest: sest see dictum tugineb eeskätt kolmel absoluutselt ekslikul/eksitaval postulaadil: 1) eeldab „hästi toimivate turgude” olemasolu mida teoreetiliselt teatavasti ei saa demokraatias kunagi olema (nii teoreetilise üldise määramatuse printsiibi alusel kui ka asjaolul et turgude toitmisreegleid seadustavad demokraatias poliitikud (reeglina aegunud teooriate karikatuuride tões-vaimus), ja 2) põhineb veelgi ekslikumal postulaadil nagu minevikus olnud tingimustes mingi mõnes mõttes edukaks osutunud poliitika jääb kindlasti samaedukaks ka tulevastes muutuvates oludes mingis mõtte (selles mõttekäigus eeskätt strateegiate teoreetilise ajavastavuse printsiibi rikkumine, teiseks lookiga lonkamine: „edukas“ ei pruugi olla veel efektiivne – millest paremat pole), ning 3) tugineb väga eksitaval/manipuleerival hüpoteesil nagu et meie majandus seni poleks oluliselt suuremat edu võinud üldse kuidagi saavutada isegi mõne teoreetiliselt kompetentsema poliitikaga kui meie praeguse teatavasti äärmiselt teadmusvaegusliku ja madalakvaliteedilise populistliku majanduspoliitika puhul (praeguseks see hüpotees on isegi juba kontra-folklooriline, muust rääkimata,  nagu evolutsioon- ja institutsionaal-ökonoomika ja rahvusvahelise võrdlusökonoomika põhitõde arvestamisest).

 Järeldus: ilmselt tuleks just senise poliitika teostamise katkestamine seda rahvuslikult suureks prioriteediks, ja tõenäoliselt selle eksitava memorandumini jõuti kahetsuseväärselt selle tõttu, et EP majanduspoliitika analüüsi ja prognoosi ning disaini kõige teaduslikumad mudelid on kaasaegse teaduse seisukohast teadmustasemelt kahetsusväärselt madalakvaliteedilised, eeskätt: ei sisalda endogeenselt üldse alternatiivsete heterodoksiate (nt haruldaselt eripärastest reformipoliitikast erinevate potentsiaalsete majanduspoliitikate ja institutsioonide ning mehhanismide tüüpide mõjude ilmutatud arvestamist) potentsiaalsete alternatiivide arvestamist.

 ************************************************************************************

PS: seega meie rahvuslikult primaarseks majanduslikuks prioriteediks on  – avaliku sotsiaal-majandusliku teadmusruumi ja kommunikatsiooni kvaliteedi edendamise mehhanismide edendamise/disaini viivitamatu reformimise probleemid –  seda eriti seoses valimiste populismipropaganda hüsteerikatsükli kokkulangemisel kriisipõhjaga  – vt nt:

Ennuste, Ü. 2008. Synthetic Conceptions of Implementing Mechanisms Design for Public Socio-Economic Information Structure: Illustrative Estonian Examples. In: Aksel Kirch et al.(Eds.) Socio-economic and institutional environment: harmonisation in the EU countries of Baltic Sea Rim: a collection of research articles dedicated to the 10th Anniversary of the Institute for European Studies, Tallinn: Tallinn University of Technology, 9 – 39. http://www.ies.ee/iesp/No4/Ennuste.pdf

 

March 11, 2010 - Posted by | Uncategorized

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: