Ülo Ennuste Economics

papers and articles in wordpress

Masu’ kasu

Masule kasu

Meie sotsiaal-majandusliku teadmusruumi praegune sihikindel vastustundetu massiline reostamine prevaleerivalt teaduslikult põhjendamatute ning mõttetute (Popper’i mõistes) massimeedia üllitistega, tv arutlustega, kommentaariumidest rääkimata vms, süvendab lähiajal veelgi meie reaalmajanduslikku kriisi – süvendab juba lausa rahvusliku majanduse langetamisega kindlasse jätkusuutmatusse – eeskätt hõive pöördumatu languse sepitsemisega äpardlike tööturu seaduste alusel, ning samas siit investeeringute järjest suurema välismaale kantimise mahitamisega eeskätt null-kasumimaksude varjus.
Kokkuvõttes: taoline asjatundmatuse üllitamine süvendab eeskätt masule jätkuvat kasu, kuid, huvitav, kelle huvides?

 Näide: teaduspõhiselt näib et meie praeguse teaduskauge ja ebakvaliteetse sotsiaal-majandusliku teadmusruumi pinnalt polegi jätkusuutlikkust võimalik saavutada – eriti praegu kehtiva ning avalikkuses üleskiidetud maksusüsteemi puhul pole jätkusuutlikkust ilmselt üldse võimalik saavutada.

Tõepoolest:

Esiteks, nt igasugune arendustegevus ja innovatsioon on praegu mõttetud sest kasumimaksu puudumine ja sellega kaasnev kõrge tööjõumaksustamine töötavad arendusele vastu ja nullivad selle – kuna mahitavad nii investeeringute kui spetsialistide väljavoolu ning ka odava tööjõu eelistamist ning permanentse töötute armee loomist.

Teiseks, nt praeguse regresseeruva maksusüsteemi juures pole lootustki praegust reaalset barbaarset majanduslikku ebavõrdsust leevendada ja rahvuslikku heaolu tõsta –  seda saab väita nt arenenud riikide näitel kus on eranditult evolutsioneerunud progresseeruv maksustamine. Muide, tuleb märkida et majandusliku ebavõrdsuse korrektne mõõtmine nõuab mitmeid näitajaid, nt üksnes nn kvintiilide põhjal lihtsal võrdlemisel jääb arvestamata et inflatsioon lööb reaalselt vaeseid tugevamalt kui rikkaid jne.

Advertisements

March 18, 2010 - Posted by | Uncategorized

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: