Ülo Ennuste Economics

papers and articles in wordpress

Meenutusi ühe mõttekoja tuumast

Mõttekoja (MTÜ Libertas Eesti, Tallinnas 16.IX 09) sisulisest hetero-dokslisest tuumast

 See oli fokuseeritud ELi majandusregulatsioonide kohandamisele/ reformimisele  seoses kriisiga, seda eriti Eesti aspektist, ning probleemi seadega et kas ELi praeguste majandusregulatsioonide kvaliteedi tõstmiseks tuleks neid kriisi tingimustes lõdvendada ja ahendada või hoopis vastupidi -liikmesriike rangemalt talitseda.

Seniseks avaldatud materjalide kohta järgmist:

1) avaettekande tegi Ambrose Evans-Pritchard ja sellest olulisemad väited on avaldatud (vt nt: http://www.telegraph.co.uk/finance/comment/ambroseevans_pritchard/    Debt deflation laboratory of the Baltics: Property prices in Estonia’s Hanseatic capital of Tallinn have fallen by 59pc from their peak in the Baltic boom, a remarkable state of affairs for an EU country nestled against Russia on the most dangerous fault line in Europe. Published: 6:52PM BST 20 Sep 2009), ja nagu rahvusvahelist väga tuntud orto-doksselt euroskeptikult oodata võis, tema ettepanekud olid suunatud suurema ja laiema liberaliseerimise suunas.

2) vastupidise suuna ettekanne nn majandusmehhanismide disaini teooria alusel (selle teooria kolm esindajat said Nobeli 2007) üks ettekanne on täies mahus avaldatud: Ennuste, Ü. 2009. Estonian hyper-crisis lessons confirm importance of more effective high quality coordination/regulation and harmonisation: Mechanism design theoretic approach. In:  Aksel Kirch and András Inotai (Eds.) EUROPEAN UNION: CURRENT POLITICAL AND ECONOMIC ISSUES. Institute for European Studies Tallinn School of Economics and Business Administration, 11-35. http://www.ies.ee/iesp/No6/iesp_no6.pdf. Ja tuleb märkida, et selle liberaal-hetreo-doksse ettekande alusel sai autori poolt esitatud memo nii meie valitsusele (ei mingit vastust, ettearvatult) kui ka EL Komisjoni rahandusvolinikule (ettearvatult vastus tuli et esitatud väited on väga olulised ning võetakse arutlusele, kahjuks küll eelmise voliniku poolt).

Arusaadavalt püüavad kasutada taolisi teadmusüritusi ära igat masti ja kaliibrit poliitambitsioonidega asjatundmatud kujud ning muidu nutsuaferistid, ja nii oli vist korraldajatel juhtunud ka antud juhul eeskätt istungite asjatundmatute juhatajate valikuga, veelgi hullem – saalis + puhvetis viibisid ka mitmedki meie ajakirjanikud kes ilmselt ei saanud aru mittekilestki mis see mehhanismide teooria on või hetero- , seda teaooria mõistes, ja nad ei kajastanud ka mitte ridagi, õnneks muidugi.

Advertisements

April 4, 2010 - Posted by | Uncategorized

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: