Ülo Ennuste Economics

papers and articles in wordpress

Eesti ainuke euro-ala tõsine risk on et „Euroopa Semester” võiks kujuneda hambutuks

Eesti esmane euro-ala tõsine risk on et „Euroopa Semester” võiks kujuneda hambutuks

Euroopa Semester on koht, kus liikmesriigid hakkavad vastastikku üksteise eelarve-eelnõusid liistule tõmbama

Samal päeval Eestile rohelise tule näitamisega euro-alale, samal päeval ELi Komisjon üllitas „Majanduspoliitika koordinatsiooni tugevdamine”*.

Selles tõdetakse et Maastricht’i  kriteeriumite järelvalve Komisjoni poolt on olnud aastaid hambutu ja seda viga nüüd kategooriliselt parandatakse eeskätt preventiivse koordineerimisega, mille üheks mehhanismiks jõustatakse mehhanism nimega „Euroopa Semester” (vt täpsemalt* lk 9). Selle peamiseks eesmärgiks on liikmesriikide eelarveprojektidesse sekkumine Brüsselist selleks, et liikmesriikide eelarvete efektiivse tsentraalse koordineerimise kaudu kindlustada liikmesriikide makroökonoomiline tasakaalukus ning liikmesriikide konkurentsivõime kvaliteetne kindlustamine kogu euro-ala kontekstis. Seejuures mehhanismis osalevad liikmesriigid võrdsetena, ning neil on seega kõigil otsene võimalus ära hoida mõne partneri poolt nt asjatundmatute/kõlvatute võtete ning manipulatsioonide kasutamist kogu-euroala jätkusuutlikkuse mõistes (nt praegu nn „kreeka juhtumit“ vältida).

Koordinatsiooni jõustamismehhanismiks saab eeskätt olema kohesiooni fondide jaotuse reguleerimine liikmesriigiti vastavalt liikmesriikide koordinatsioonikuulekusele. Nt Eesti puhul ilmselt hakatakse eeskätt nõudma eelarvest otseseid interventsioone/meetmeid laastava töötuse vähendamiseks, erasektori väga kõrge laenukoormuse vähendamiseks, jätkusuutliku hõive taastamiseks, otseseid meetmeid konkurentsivõime kvaliteetseks tõstmiseks (nii tehnoloogilise innovatsiooni meetmeid kui ka sotsiaalkapitali edendamist – loe: majandusliku ebavõrdsuse olulist vähendamist; märkigem et nt tugeva sotsiaalse kindlustatusega „sotsialistlik“ Rootsi täitis 2009 Maastricht’i kriteeriumid kvaliteetse makroökonoomilise tasakaalukusega).

Muidugi nõutakse meie valitsusel ka kogu praeguse rahvusliku majanduse jätkusuutlikkuse seisukohalt vastutustundetu majanduspoliitika ümberpööramist (nt absurdse konkurentsivõime tõstmise püüu lõpetamist odavamale tööjõule ülemineku teel ja seda suisa arenenud Läänemere-Äärises ning heaolulise Põhjala servas) ning samuti majandusmehhanismi olulist reformist nt maksusüsteemi barbaarse regressiivsuse pööramist progressiivseks, pensionide tsiviliseeritud tõstmisest ja otseinvesteeringute üüratu väljavoolu pidurdamisest rääkimata jne värke et mitte euro-ala reputatsiooni alla kiskuda.

NB: Kui Komisjoni see majanduspoliitiline reformi initsiatiiv realiseerub, siis ilmselt euro-ala seisukohalt oleks kõige otstarbekam Eesti siirdumine euroalale praeguse kursi alusel.

Diskussiooni

Muide, volinik Almunia oli tõesti hambutu, eriti Vahemere-Äärise ELi riikide ülenurgalaskmise talumises, jääb loota et volinik Rehn on teravamate hammastega (tema enda meelisväljend). Almunia’ hambutuse ja euroliidu majanduspoliitilise koordineerimatuse kohta olen mullu Komisjonile saatnud Memorandumi** millele vastati positiivselt.

Üldiselt kompetentne FT näib põhiliselt toetavat Komisjoni plaani koordinatsiooni rangemaks muutmise suunas. Nt W. Münchau sulest mõningate mööndustega (17.V 10):

„That also goes for last week’s governance reform proposal by the European Commission. It contained some good ideas. To my taste, it placed too much emphasis on fiscal policy and not enough on growth. The Commission’s latest growth initiative, the Agenda 2020, is certainly not going to solve any of the short-term problems. What the eurozone needs is an increase in domestic consumption in the north, particularly in Germany, and labour and product market reforms in the south, most importantly in Spain. All of this needs to be done right now, so that it can be implemented and already be having an effect when the EU’s support programme ends in 2013. At present there is no recognition, let alone a consensus, that any of this is necessary. On the contrary, Germany continues to block any initiatives to suppress its massive current account surplus, and Mr Zapatero has chosen the austerity programme, so that he can avoid the electorally more risky labour market reforms.”

 
Kahjuks meie juhtivtegelaste ja ka kvaliteetmeediani need uued tuuled mida volinik Rehn kaasa on toonud ja Komisjoni nimetet ettekanne, mida Münchau „majandushaldus reformi ettepanekuks” tituleerib, need ei ole medemeesteni jõudnud. Muide, pressikonverentsil Brüsselis 12.V 10 Rehn väljendas ennast, keerutamata, umbes niimoodi: Maastricht’i kriteeriumid on tähtsad, kuid veelgi tähtsam on euro-ala riigi kogu makroökonoomiline tasakaal, mis kindlustab nende kriteeriumide täitmise jätkusuutlikkuse, ja kui mõni liikmesriik nt hüpertöötusega vastutustundetult ohustab kogu euro-tsooni reputatsiooni, siis see riik unustagu üldse ära ka majandusliitu kuulumine – umbes nii ta ütles. Kuid meie juht- ja aatemeeste jutud keerlevad ikka edasi selle ümber et mida meie kahekümne aasta pärast euroliidu tipus peaks tegema – kui meil äkki siis enam uut motivatsiooni pähe ei tule (vt nt PM 17.V 10 vastavat arvamust). Omavahel öeldes, meie praeguse süveneva majanduspotentsiaali jätkusuutmatuse kohapealt pigistati Brüsselis praegu poliitiliselt silm kinni – ja seda tuleks meil Euroopa Semestrile jõudes meeles pidada.
Ü. Ennuste DSc(econ.)

***************************************************

*EUROPEAN COMMISSION, COM(2010) 250 final, COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE EUROPEAN COUNCIL, THE COUNCIL, THE EUROPEAN CENTRAL BANK, THE ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS:

Reinforcing economic policy coordination.

**https://uloennuste.wordpress.com/2009/09/23/memo-23-ix-09/

 

Advertisements

May 13, 2010 - Posted by | Uncategorized

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: