Ülo Ennuste Economics

papers and articles in wordpress

Kui kahjulik võiks olla rahvusliku majandusteadmusruumi risustamine?

 Nt V. Kraft’i arvamuse on ÄP avaldanud pealkirjaga  „Pall on taas meie endi kätes” 11.06.2010, 08:01 – taevane arm, „taas meie endi kätes”, kus on selles väites sisuline adekvaatsus, või äkki tõesti oli paar masu aastat „pall” meie käest ära, kuid kelle käes see siis oli, selle kohta arvamuses kahjuks ei sõnakestki. Seega ikka vits puht illusionistlikult hämav-udutav pealkiri lugejale kärbeste pähe ajamise lihtsustamiseks, meie rahvusliku sotsiaal-majandusliku teadmusruumi risustamiseks, hägustamiseks jne?

 Millised need peamised udutamised ja nendega seotud rahvuslikud  kaotused siis on, nt:

 1)     „Ees ootab uus algus, kuid seekordse majanduskasvu tempo ja jätkusuutlikkus saab olema meie endi kätes.” – kas siis buumiaja tempo ei olnudki meie endi kätes, kas mitte isegi Peaminister ei öelnud 2006 täiskindlusega et tema meie kõrget kasvutempot euro vastu ei vaheta? Aga oleks ju saanud küll ja küll vahetada ja seega kümnete miljardite rentslisse viskamine (eurole ülemineku venitamisega kolm aastat) toimus ikkagi meie endi kätest, kuid seda fakti tuleb laiema publiku eest maksku mis maksab varjata, kasvõi pallimängu analoogiat kasutades udutamisega

2)     „Majanduse konkurentsivõimelisuse seisukohast võib tööpuudusel leida ka positiivseid külgi,” –  mida muud võiski oodata ühe pankurist pallimehe suust, sest ka tema saab nüüd alluvate palkasid kärpida ja kasumit tõsta, ning teda eriti ei morjenda see et rahvuslik majandus peab maksma miljardeid töötutoetusteks, rääkimata töötute poolt tootmata jäänud kümnetest miljarditest tootmata jäänud rahvuslikust tulust

3)     „ Täna on aga siseriiklikuks võtmeküsimuseks leida edasiviivaid teadmisi ja ideid ning valdkondi, kuhu uue majanduskasvu alguses panustada. Mitte vähem tähtis ei ole otsida uuendusi või parendusi, mis lihtsustaks ja soodustaks Eesti ettevõtluskeskkonda, muutes seda veelgi atraktiivsemaks ja konkurentsivõimelisemaks, eelkõige arvestades globaalset konkurentsi. See võiks olla uus algus.” – läbi  moodsa makroökonoomika prisma näib eelöeldu olema eesti rahvuslikule majandusele üks hiilgavamatest retseptidest masu/töötuse süvendamiseks ning jätkusuutmatuse kindlustamiseks – sõnaga – retsept meile uute majanduskaotuste sepistamiseks ja tõesti „palli käest ära andmiseks”.

Tõepoolest, esimeses kvartalis oli kogu arenenud maailma majandus juba tõusul ja hõive enam ei langenud (täiesti erinevalt Eestist) ja seda mitte mingite „edasiviivate teadmiste ja ideevaldkondade” siseriiklike otsingutega ajaraiskamise tulemusena et kuhu panustada või nii, mitte teadmusruumi risustamisega hämaga nagu oleks tööpuudusel ka rahvamajanduslikult positiivseid külgi, vaid  eeskätt klassikalise keinsliku fiskaalse ekspansiooni abil: esmalt töötuse suurenemise kiireks pidurdamiseks moodustati riiklikult kiireid otseseid finantspakkeid valmisolevate sisemaiste tootmislike projektide käivitamiseks ning laiendamiseks. Muide, esmalt tuli taoline majanduspoliitiline soovitus ka IMFilt.

Advertisements

June 11, 2010 - Posted by | Uncategorized

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: