Ülo Ennuste Economics

papers and articles in wordpress

Teksti „Kapitalismi väike räpane saladus” (PM 29.VI 10 lk 12) saladus

Teksti traagelniitide vahelt on selgelt näha, et autor püüab juhtida pankadest kõrvale loomastunud võlgnike võimalikke vihapurskeid, igati: selleks kasutades klounaadistiili ning traagelniidilist tuginemist eeskätt endataoliste think tank’ide (arvamusaferistid kes arvavad et nende nendingud ei vajagi erialaseid põhjendusi kuna nemad on gurud) „avastustele”.

 Muide, taoliste massiliste loomalike vihapursete kartus on kohalike hargmaise pangaökonomistide puhul täiesti mõistetav – eks tea nad väga hästi, et siin toimus rahvale ülejõulaenude kaelamäärimine pankade omavahelise turuhaaramise käigus maksku see rahvale mis maksab, sest pankadel oli siinsel rahaturul ainult võita: 0-kasumimaks, vastavalt kohalikule seadusandlusele ning inspektsioonile siin pangad ei vastuta nende poolt tehtud vigade ega kõlvatuste eest, sillapea veelgi „magusamatele” ja metsikumatele turgudele jne.

 Kuid võtmeid traagelniitide vahele piilumiseks on autor teksti loopinud hoolega, selle eest tuleb publiku nimel teda tõesti tänada, nt: et meie võrsik-kodanlased (matemaatiliselt ja verbaalselt ala-arenenud, seega siis ka mitte pangaametnikud) on võlaraskustes muutunud „rahututeks poliitilisteks loomadeks”; kohaliku „kodurahukolmnurga kooshoidmine (nõuab, üe) meilt kõigilt järjest suuremat leidlikkust ja iseloomu” ja autor on nüüd oma hämapanuse selle nõude täitmiseks andnud; et kohalikud poliitikud ei ole veel suutnud aru saada et nad peavad pankasid hakkama füüsiliselt kaitsma – „nähtuste suhtevõrgustiku korraldamises”.

Kahjuks ei ole autor ei FTst ega The Economist’ist lugenud et meie sisuliselt juba kuulume euro-alasse ja et kah Brüsselis on hakatud hirmu tundma euro-alal tegutsevate pankade vastutustundetu ahnuse tagajärgede üle ning vastavaid ennetavavaid mehhanisme asutud juba euro-ala jaoks sepistama, eeskätt nt „Euroopa Semestri” formaadis.

June 30, 2010 - Posted by | Uncategorized

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: