Ülo Ennuste Economics

papers and articles in wordpress

Ajast ja arust vaated: V. Trasberg – „Astmelisest tulumaksust” PM 2.VII 10 lk 12

Ajast ja arust vaated: V. Trasberg – „Astmelisest tulumaksust” PM 2.VII 10 lk 12

************************************************************

Kirjutis ajast mahajäänuna ei arvesta üldsegi mitte et Eesti ei ole enam mitte ainult euroliidus vaid sisuliselt ka selle siseringis ehk euro-alas ja seega peab erilise vastutusega püüdlema euroopalikult kvaliteetse ning rahaliidu mõistes harmoniseeritud maksusüsteemi disainimise poole, et uuest aastast algavas „Euroopa Semestris” läbi pääsemiseks ei piisa pelgalt meie praegusele täiesti ebakvaliteetsele maksusüsteemile ainult ühe astmekese juurdekeevitamine (vt nt Komisjoni 30 June Memo/10/288: „Moreover, the build-up of macroeconomic imbalances was not addressed appropriately, even though the Commission had been warning about it for some time. In a number of Member States, this translated into high current account deficits, large external indebtedness and high public debt levels, which are clearly above the 60% reference value set in the Treaty. The financial stability of the Euro area as a whole has been put at risk.” Muide, makroökonoomilise tasakaalustamatuse alla kuulub ka maksusüsteemi tasakaalustamatus, mis veelgi olulisem on see et välisvõlgnevus võetakse luubile mis Eestil eriti suur).

  1.  Sellest uue Komisjoni rehnilikust vaatevinklist on Eesti praeguse maksusüsteemi suurimaid ebakohti eeskätt 0-kasumimaks mida autor ei näi taipavat: a. esiteks on selle kohta juba nt FTs rahvusvahelisi nurinaid olnud isegi soomlaste poolt et see on välisinvesteeringute konkurentsis kõlvatu maitsega, b) samuti kõigile asjatundjatele ammu selge (nt IMF memod Eesti kohta) et see 0-maks kahjustab oluliselt rahvusliku majanduse arengut – nt stimuleerides otseinvesteeringute ülemäärast väljavoolu ja seda maksustamata kujul, tingides ühtlasi kõrgeid palgafondimakse, tekitades nii kõrget inflatsiooni kui ka ülemäärast välisvõlga seoses kõlvatult ahnete hargmaiste pankade siinse             0-kasumimaksuga animaalse turuhaaramise tegevusega, suurendades vaesusriski määra jne.
  2. Kirjutises ei arvestata moodsa makroökonoomika komplementaarsusprintsiibiga: maksusüsteemi mehhanisme ja institutsioone ning instrumente tuleb süsteemselt ja omavahel seostatult käsitleda: a. nt koos vaadelda nii otseseid kui ka kaudseid makse, b. seejuures vaadelda ka kvaasimakse ja konfiskeerivaid makse – nt inflatsiooni kui rahamaksu toimet, eurotsoonis peatselt rakendatavat panganduse maksu, maa- ja varamakse (muide, mittetululise maa või vara puhul on need konfiskeerivad ja seega Põhiseaduse vastased).
  3. Kirjutises ei arvestata, et maksusüsteemi süsteemne optimeeritud disainimine deduktiivselt vastavalt lokaalsetele tingimustele on tohutult komplitseeritud (vt vastavaid nobelistide töid) ja seega nõuab suurt kõrgelt kvalfiseeritud meeskonda: a. alla viie miljonilises riigis pole lootustki sellist meeskonda rahvuslikult kokku saada kes suudaks kõigi tuhandete oluliste faktorite eoste vastastikkuseid mõjusid majanduspotentsiaalile interaktiivselt ex ante hinnata, väiksemad riigid peavad taolistes keerulistes disainides eeskätt deduktiivse lähenemise asemel piirduma moodsa evolutsioonökonoomilise teooria juhistega (matkima arenenud partnerriikide praktikat eeskätt), kuid seda kompetentsi kirjutisest eriti ei paista, b. mis veelgi hullem – taoline meeskond peab poliitiliselt sõltumatu olema sest muidu pole lootustki jõuda maksusüsteemini mis kindlustaks õiglase/sotsiaalsidusa tsiviliseeritud tulujaotuse jne, c. muide, eelmise lause toetamiseks võik lugeda Trasberg’i arvamuse kõrval olevast kolumnist Peter Carter’it: „Samuti teatas valitsus (Suurbritannia, üe) sõltumatu eelarvepädevuse ameti loomisest, lõi selle ja sai ka aruande.” NB: ei loodud mitte mingit põlve otsas töötavat asjaarmastajate töökoda vaid permanentne sõltumatu amet, seega mängiti muidugi osaliselt auti ELi Rehn’i plaan kõigi liikmesriikide eelarvepädevusi Brüsselis ühte moodi liistule tõmmata.
  4. Kokkuvõttes näib, et EL Komisjon on Stabiilsuspakti tugevdamiseks valinud mitte föderatiivse majandushaldamise või liikmesriikide fiskaalsuveräänsuse kitsendamise vaid: a. jõuliselt stimuleeriva fiskaalse koordineerimise mis seisneb eeskätt liikmesriikide eelarvekontseptsioonide ja makroökonoomiliste reformide efektiivses koordineerimises/nõustamises võrdväärsete partnerite poolt (Euroopa Semestri formaadis) ning seda eeskätt tsentraalsete stimuleerivate kõrvalmaksete toel*, b. selles kontekstis/mehhanismis Eesti isetegevuslik tasakaalustamata ning regressiivne maksusüsteem osutub täielikuks anakronismiks, seda eriti Läänemere-Äärise ELi riikide silmis, ja Eestile antakse valida – kas radikaalselt ja tsiviliseeritult reformida või jääda ilma nt põllumajandustoetustest, c. teadmuspõhisel reformimisel on muu hulgas tarvilik maksusüsteemi progresseeruvuse oluline tõstmine, seal hulgas Trasbergi poolt käsitletu, kuid viimane üksi ei ole enam kaugeltki piisav majnduse jätkusuutlikkuse taastamiseks – olulisem on kogu süsteemi tasakaalustamine nagu kasumimaksu taastamine, konfiskeerivate maksude tühistamine, valitsusel kõrge inflatsiooni kasutamine maksuna ennetavalt keelustada ning sisemaiste võlakirjade rakendamine – just viimased lüngad on tekitanud meie rahvuslikule majandusele kümnetes miljardites kaotusi ja ebastabiilsust, jätkusuutlikkuse ning potentsiaali langust ning teatavas ulatuses diskrediteerinud kogu majandusliitu. Mis veelgi olulisem, üleliigse töötusega liikmesriikidelt hakatakse Rehn’i järgi Brüsseli poolt nõudma eelarvetes meetmeid hõive tõstmiseks, sh kodumaise nõudluse tõstmist ning välismaiste laenude osakaalu vähendamist. 
    *******************************************************

    *Ennuste, Ü. 1999. On a Bayesian Mechanism Planning Model of the Shaping the CEECs and EU Accession and Enlargement Decisions. In: Ülo Ennuste and Lisa Wilder (eds.), HARMONIZATION WITH THE WESTERN ECONOMICS: Estonian Developments and Related Conceptual and Methodological Frameworks, Tallinn, 343-359.

Advertisements

July 2, 2010 - Posted by | Uncategorized

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: