Ülo Ennuste Economics

papers and articles in wordpress

Isegi siili tüüpi teadmamehel lasti lõpuks majanduspoliitika intellektuaalsel mänguväljakul törts vilet puhuda: Erik Terk „Tagasi õitsvasse eilsesse?” Sirp 27.VIII 10

Kes kahtleb et kas Terk on ikka siili tüüpi majandusteadlane (süüvib põhjalikult küllaltki kitsale alale) see võib kahtluste hajutamiseks vaadata tema publikatsioonide loetelu võrgust, nt etis’est. Siiani on Sirp üldiselt vist küll eelistanud majandusrebase tüüpe, kes luusivad ringi ning igalt alalt ja tõmbavad haisu ninna, ning nende peamine kreedo on et matemaatika nagu igasugu loogiline rangus on kõrg-intellektuaalsele poleemikale pähh ning siilid ei tea midagi.

 Häda on ainult selles, et Terk oleks saanud vile andmise asemel paremini hakkama kasvõi saksofoniga, aga kus sa sellega: kultuurileht küll aga ei või igavaid tõsiteadlasi, kes suudavad midagi ranget tõestada, oma veergudel viidata, sest poleemika läheb nii kaduma. Nii ongi Terk’i tekstis viide ainult Tony Judt’ile, tuntud rebasetüüpi ajaloolasest kõrgintellektuaalile. Vabandage väga, aga majandusteoreetiliselt näib see viide jäävat samal tasemel nt Aldous Huxley’i sõjaeelsete romaanide salongiaruteludega õitsvatest sotsiaalsüsteemidest uues julges maailmas.

 Asi on eeskätt selles, et alles sõja käigus algas tõsisem matemaatilise mänguteooria ja ka informatsiooniteooria areng, millest edasi arenes matemaatiline optimaalsete majanduse mehhanismide/institutsioonide teooria ja et seniks on nendel aladel mitmeid Nobeliste ilmunud. Nende üks peamine sõnum majanduse alal näib olevat: et nähtamatut kätt ei ole selle pärast näha et seda ei olegi olemas – selle asemel tuleb näha institutsioonide struktuuride reguleerivat rolli sootsiumi arengus koos institutsionaalse struktuuri evolutsiooni ja disainiga. Muide, ka eetikat ning teadmust loetakse institutsioonideks.

 Seega, palja vile laskmisega pole moodsa evolutsioonilise poliit-ökonoomia väljakul midagi peale hakata peale populism – palju kammerlikum ja rangem ning komplitseeritum on tänapäeval juba kogu see mäng teoreetiliselt. Seega, kui Terk määratleb ühe tuumprobleemina:

 Reformierakonna kõrge reitingu taga tundub seisvat poliitkonkurentsis olulise printsiibi kasutamine: edu saavutab see, kes suudab defineerida endale sobiva mängu ja mänguplatsi.”

 siis moodsamas ja rangemas ning loomulikult adekvaatsemas siililikumas keeles tuleks see lause ümber sõnastada à la:

 .. edu saavutab see kes suudab kujundada endale mugavamate  strateegiate realiseerimiseks sobivaima avaliku sotsiaal-majandus-poliitilise teadmusruumi …

 Jääb vaid märkida et nimetet ruum ei pruugi kaugeltki olla rahvuslikult võttes  ei parim ega isegi mitte kvaliteetne nii majanduslikul kui ka eetilisel.

Nt Terk vihjabki et juhtiv võimupartei ongi teinud justkui piltlikult  rahvusliku majanduspoliitika komistuskividest endale võimutrepi astmed, on kujundanud selleks vajaliku avalik-illusioonilise teadmusruumi. Kuid moodsas rangemas formaliseeritud teadmuskeeles saaks taolisi vihjeid rangemalt tõestada ja kergemini vältida võimalikke teksti sattunud loogikavigu à la:  nagu valimiskampaaniate möllus saaks üldse sünteesida/disainida optimaalseid majandussüsteeme (eeskätt maksusüsteeme millede referendumid on muide isegi ka Põhiseduse järgi väliststud) ning projitseerida rahvuslikult optimaalseid reaalmajandusstrateegiaid, vastavaid sihte.

Mis veelgi olulisem, taoliste probleemide matemaatilisel käsitlemisel ei läheks meelest ära tarvilike kitsenduste formaliseerimine, antud juhul see et uuest aastast euro-alal liidu koordineerimise süsteem muudetakse oluliselt kvaliteetsemaks, seda eeskätt nn Euroopa Semestri mehhanismi jõustamisega (nt mittekvaliteetse majanduspoliitikaga/süsteemiga /statistikaga liikmesriike võidakse tsentraalsetest toetustest ilma jätta, nende hääleõigust ja ligipääsu miningatele nõukogudele ning fondidele piirata, vt nt volinik Rehn’i viimaste kuude ning oodatavaid septembri avaldusi).

Advertisements

August 28, 2010 - Posted by | Uncategorized

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: