Ülo Ennuste Economics

papers and articles in wordpress

Õiendusi TEA entsüklopeedia 6. Köide, 2011 ühele märksõnale: http://www.ents.ee:81/PrintArticle.aspx?aid=11899

Väidan, et minu arust on selles märksõnas mitmeidki lünki, küsitavusi ning tasakaalustamata rõhuasetusi, nt teise lõigu keskel:

 

Eesti taasiseseisvumise ajal osales ta aktiivselt eestikeelse majandussõnavara arendamisel ja  … ”

 

–         taevane arm: a) ta 1991-2 EP tellimusel püstitas ja analüüsis krooni-vautseri matemaatilist tasakaalumudelit (avaldatud ingl TA toimetistes ja leidnud rahvusvahelist tunnustust) b) järgnes mudeluurimus eesti suurtööstuse erastamise mõjust hõive kahanemisele (avaldatud samas, kaasautor A.F. Ott) c) edasi uurimus eesti etniliste rühmade ängidest turumajandusele üleminekul (avaldatud 1.1 kategooria ajakirjas Social Science Journal 1995, vol 33, nr 2; kaasautor A.F. Ott)

 

–         loetletud töödest ei sõnagi – selle asemel esmane põhirõhk asetatud ingl/ee majandussõnastiku kaas-koostamisele 1992

 

–         samas ta taasisesivumise kõige varasesmast algusest juba 1) oli 1975 TA Inglise Klubi president (üdini anglofiilne teadusklubi, legendaarne Ireene Tiivel mentorina) 2) 1991-2 EV Valitsusnõukogu liige 3) alates 2002 Okupatsioonide Repressiivpoliitika Uurimise Riikliku Komisjoni liige kuni 2004 ja edasi selle järglase 4) SA Valge Raamat juhatuse liige 5) 1995-99 EE toimetuskolleegiumi liige 6) kuni 1996 ETA Toimetised. Humanitaar- ja Sotsiaalteadused toimetuskolleegiumi ase-esimees jne

–         ka nimetatud  liikmelisustes ei õhkagi jne.

 

Seega, vast pole liiast, kui ma paluksin seda märksõna lugeda koos minu minimaalsete täienduslõikudega vaheldumisi mis allolevas TEA tekstis märgitud tärnikestega*

 

      

Ennuste, Ülo (1932), Eesti majandusteadlane. Ülo Ennuste on sündinud 27. V 1932 Tartus. Ta lõpetas 1956 TPI, 1975 kaitses ta Eesti TA juures doktoriväitekirja. Ennuste on olnud 1957–2004 Eesti TA Majanduse Instituudi (a-st 1995 TTÜ Eesti Majanduse Instituut, a-st 2001 majandusuuringute teaduskeskus) teadur, osakonnajuhataja ja juhtivteadur * (a-st 1984 professor), 2005–07 TTÜ majandusteaduskonna avaliku sektori ökonoomika õppetooli erakorraline vanemteadur ning a-st 2007 Audentese Ülikooli Euroopa Instituudi professor**.

Ennuste oli Eestis 1960. a-il tootmise ja tarbimise maatriksbilansside kasutuselevõtu propageerijaid. Selle valdkonna uurimusi kajastab tema 1964 ilmunud artikkel „Maatriksite teooria majandusteaduses”***. Ennuste hilisem uurimisvaldkond on olnud planeerimis- ja prognoosimismeetodite loomine määramatuse ja vaeginfo oludes. Eesti taasiseseisvumise ajal osales ta aktiivselt**** eestikeelse majandussõnavara arendamisel ja okupatsioonikahjusid kajastava valge raamatu koostamisel. Selle ajajärgu majandusteoreetilised uuringud käsitlevad Eesti ja Ida-Euroopa muutumisprotsesse ning institutsionaalse evolutsiooni probleeme.

Ennuste on olnud***** EL-i PHARE ACE programmi Eesti esindaja (1992–97) ja Global Development Network’i uuringupartner. Ta on Euroopa Majandusteooria ja Euroopa Evolutsioonilise Poliitökonoomia Ühingu liige ning Audentese Ülikooli audoktor (2007).

Eesti riiklik teenetemärk: Valgetähe IV klassi teenetemärk (2003).

Teoseid: „Uncertainty, Information and Decomposition in the Planning of a Production System” (Economics of Planning 1969, vol 9, nr 3), „A Theory of Decomposed Optimal Planning” (1978), „Anxiety as a Consequence of Liberalization: an Analysis of Opinion Surveys in Estonia” (Social Science Journal 1995, vol 33, nr 2; kaasautor A. Ott), „Harmonisation with the Western Economics: Estonian Economics Developments and Related Conceptual and Methodological Framework” (1999; autoreid ja toimetajaid), „Factors of Convergence: a Collection for the Analysis of Estonian Socio-Economics and Institutional Evolution” (2001; autoreid ja toimetajaid), „Essays in Estonian Transformation Economics” (2003; autoreid ja toimetajaid), „Dual Market-Transition in Estonia 1987–2006” (Europe after Historical Enlargement 2007).

*************************************************************

* ning teadusdirektor

**2009 TTÜ erakorraline professor (0,25) evolutsioonilise ökonoomika alal (vt nt ETIS.ee)

 ** *Selles valdkonnas jätkates juhtis Majanduse Instituudis pikaajalist kollektiivset teemat Eesti majandusarengu prognoosimine ja planeerimine dünaamilise maatriksbilansi abil (arvtulemused tollajal ei kuulunud avaldamisele) ning arendas teooria suuremõõtmeliste majanduslike dekomponeeritud/koordineeritud ehk turumajanduslikku laadi tasakaalumehhanismi abil lahendamiseks (teaduste doktori kraad), seda suunda arendas üheksakümnendates edasi majandusmehhanismide disaini ning eriti tõerääkimise mehhanismide matemaatiliseks modelleerimiseks. Samas tegeledes arvukate aspirantide juhendamisega ning kaas-juhendamisega: Teet Rajasalu, Alari Purju, Tiit Kallaste, Mari Meel, Andrei Matin, Ilmar Ehin, Enn Kareda, Grigori Orenshtein, Tiia Püss ja lisaks mitmed mittestatsionaarsed aspirandid: Lidia Kukke, Astrid Kasterpalu jne. Samuti olles arvukate kaitsmisnõukogude liige ning arvukate majandusteadusalaste publikatsioonide erialatoimetajaks eesti, vene ja inglise keeles.

 *** * majandustransitsiooni probleemide lahendamisel nt krooni ja erastamisväärtpaberite tasakaal, tööstuse erastamise ja hõive seosed, etniliste rühmade hirmud majandusliberaliseerimisest jne ning

***** EV Valitsusnõukogu  liige 1991-2, Okupatsioonide Repressiivpoliitika Uurimise Riikliku Komisjoni liige 1992-2004 ning

****** Viimatisi olulisemaid teaduspublikatsioone täiendavalt:

Ennuste, Ü. 2009. Estonian hyper-crisis lessons confirm importance of more effective high quality coordination/regulation and harmonisation: Mechanism design theoretic approach. In:  Aksel Kirch and András Inotai (Eds.) EUROPEAN UNION: CURRENT POLITICAL AND ECONOMIC ISSUES. Institute for European Studies Tallinn School of Economics and Business Administration, 11-35. http://www.ies.ee/iesp/No6/iesp_no6.pdf 

Ennuste, Ü. 2008. Synthetic Conceptions of Implementing Mechanisms Design for Public Socio-Economic Information Structure: Illustrative Estonian Examples. Kirch, Aksel; Kerikmäe, Tanel; Talts, Mait (Eds.) Socio-economic and institutional environment: harmonisation in the EU countries of Baltic Sea Rim: a collection of research articles dedicated to the 10th Anniversary of the Institute for European Studies, Tallinn: Tallinn University of Technology, 9 – 39.

 Ülo Ennuste. 2008. TEA entsüklopeedia 1. köide, majandusteaduslike artiklite ning märksõnastiku koostaja ja artiklite kirjutaja.

 Ülo Ennuste (toimetajaid) 2008. Kannatuste aastad 1940-1991 1. vihik. Tallinn: Valge Raamat.

Ennuste, Ülo (kaas-toim, pea-toim Vello Salo) 2005. Valge raamat: Eesti rahva kaotustest okupatsioonide läbi 1940-1991. Okupatsioonide Represiivpoliitika Uurimise Riiklik Komisjon, Eesti Entsüklopeediakirjastus, Tallinn.

http://www.riigikogu.ee/failid/valger.pdf

Ennuste Ülo (co-ed, ed in chief Vello Salo) 2005. The White Book. Losses Inflicted on the Estonian Nation by Occupation Regimes 1940-1991. State Committee on the Investigation into Repression Policy of Occupation, Estonian Encyclopaedia Publishers, Tallinn.
 
http://www.riigikogu.ee/failid/White_Book.pdf

Ennuste, Ü. 2003. A Linear Planning Analysis of Institutional Structure in the Economy. In: Ülo Ennuste and Lisa Wilder (eds.) Essays in Estonian Transformation Economics. Tallinn, 2265-279.

Ennuste, Ü. and Rajasalu, T. 2002. Critical Probability of the EU Eastern Enlargement Project’s Institutional Failure: Aspects of Calibrated Economic Impacts of the Failure. In: Monitoring Preparations of Transition Countries for EU-Accession. 4th International Conference 4-6 October, 2002 Pärnu, Estonia, The Institute for European Studies, Tallinn, 212-227.

Ennuste, Ü. 2002. Poliitökonoomiline pamflett ja teisi tekste. Koostanud ja toimetanud Alari Purju, Tallinna Tehnikaülikooli majandusteaduskond, TTÜ Kirjastus, Tallinn.

February 15, 2011 - Posted by | Uncategorized

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: