Ülo Ennuste Economics

papers and articles in wordpress

Euroopaliidu duett ja kvartett

Euroopaliidu duett ja kvartett

 Üha sagedamini on kõrgemates majanduspoliitilistes diskussioonides, eriti Euroopa Semestri alastes, kõlamas liikmesriikide rühmitamisel väljendid: perifeeria/nukleus, kahekäiguline/kahekiiruseline liit, euro-ala vms.

 Makroteoreetiliselt võiks väita et duaalsuse paika panemise sisuliseks aluseks näikse eeskätt olevat järgmised indikaatorid: majanduslik ebavõrdsus, NNI/GDP tase, GDP lõhe, innovatsioon, tulude-/palga-tase, stabiilsus, töötus/hõive, inflatsioon, subventsioon, kogu välisvõlg, usaldusväärsus, majandusmehhanismi kvaliteet jätkusuutlikkuse mõttes, maksutase ja maksude tasakaalustatus, kallis-/odav-toodang, investeeringute osakaal, säästude osakaal, kapitalide/tööjõu sisse/välja-vool, vaesusrisk, korruptsioon, teadmustase ja teadustegevuse osakaal, teadmus/poliitpõhine rahvuslik majanduspoliitika ehk objektiivne/subjektiivne ehk rahvuslik-tõestuspõhine/kildkondlik-lakeeriv vms.

Detailsemates diskursustes näikse olevat vajadus kirjeldatud duaalid jagad omakorda sub-duaalideks nt: põhi-/kaas-tuum ning pool-/päris-kolgas jne.

 Ah et miks majanduslik ebavõrdsus (loomulikult mõõdetud võimalikult komplekselt) on siin seatud esikohale: aga lihtsalt sellepärast et üldiselt see on kõige üldisem indikaator – selle tasemest on üldiselt kohe näha rahvusliku heaolu jätkusuutlikkuse tõenäosus (võrdle nt Eurostati tabeleid:

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&plugin=1&language=en&pcode=tsdsc260  ja

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/refreshTableAction.do?tab=table&plugin=1&pcode=tsdec100&language=en )

Õiendusi

Liikmesriikide rühmitamise põjuseid ja eesmärke näib olevat mitmeid:

a) üldiselt Eurostat ei soovita üldse statistilise näitude alusel liikmesriike rangelt järjestada ja piirduda rühmitamisega, sest paljud nedest näitudest on ligikaudsed (nt PPS) või ei olegi päris täpselt võrreldaval kujul (isegi GDP arvestamine võib mõnigal määral olla erinev)

b) Võib arvata et Euroopa Semestri töö hakkab käima rühmiti: nt liikmesriikidele seatakse rühmiti regulatsioone ja koordineeringuid

Advertisements

February 18, 2011 - Posted by | Uncategorized

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: