Ülo Ennuste Economics

papers and articles in wordpress

Kiri 1.III 11

 

 

Visand 1.III 11

 Oodates Euroopa Komisjoni 2011 kevadist prognoosi: praeguseks kindel nt et ainult Poola tuli kriisist puutumatult välja ja et EL kevadest on siirdumas liikmesriikide restruktureerimise liiduks

 Et euro-ala kui terviku kohta liigub rohkem ning kiiremat statistikat* ning ka lühidaid vaheprognoose tuumriikidele** ja et Euroopa Semestri projektidest võib üht teist aimata ja kuulda kaudselt nt FT veergudelt või institustsionaal-teoreetikutelt*** kogu ELi ja eriti euro-ala peatsete institutsionaalsete struktuurireformide kohta (eriti panganduse reguleerimise asjus, maksude koridoride asjus) siis ei ole vast liiast kui püüda prognoosida seda olulist prognoosi mis ilmselt avaldatakse 14.III 11 umbes 200 lk – kas või selleks et selle avalikkusesse saabumiseks vaimselt valmis olla:

 a)     2011 Eesti ei ole ELi konteksis enam siirderiik ****- on edukalt paigutunud ELi euro-ala perifeeriasse (Komisjonis kasutatav väljend), sest meie majandusaktiivsus on reaalselt 3-4 korda madalam euro-ala liikmesriikide keskmisest, oleme samas ankrurühmas Slovakkiaga, inflatsioon suhtkõrge, korruptsioonilised/kildkondlikud seadused ilmselt rahvusvaheliselt märgatavad, vohav majanduslik ebavõrdsus, tööjõu ja kapitalide oluline väljavool, suhtmadal rahvusliku majandusteadusliku teadmusstruktuuri tase jne) 

b)    Ilmselt on EList Kevadprognoosis saanud analüüsi ning koordineerimise/suuniste mõttes duaalide moodustis: nt euro-ala (EA – nt selles alas PPS hinnad kaotavad mõtte) ja rahvusvaluutade-ala (RA – sh täiesti respekteeritavad liikmesriigid nagu Inglismaa, Rootsi, Poola jne), ning tuum-ala (TA – suure kaalukusega, kõrge tulukusega ja suure maksevõimega seda isegi  vaatamata defitsiidile jne, ning kaalukad stabiilse arenguga kuid võib-olla madala majandusaktiivsusega liikmesriigid nagu Poola jne) ja perifeeria-ala (PA – nt välisvõlgade makseraskustes ning defitsiidis ja seejuures mittemadala majandusaktiivsusega nagu Iirimaa, üldiselt suhtkõrge inflatsiooni ja suure töötusega väikeriigid) – ilmselt Kevadprognoosis juba on arvestatud et kõigi nende rühmade puhul võidakse 2011 kasutada erinevaid koordinatsioone ennetamaks eeskätt euro nakatamist ning koordineerimaks lokaalset majanduspoliitikat (nt töötuse vähendamise tarbeks) ning mehhanismide restruktureerimist (eeskätt kõlbelise konkurentsi vaimus ning majandusliku ebavõrdsuse leevendamiseks jne). Tuleb lisada et eriti EA liikmesriikidele tuletatakse märtsist alates jõulisemalt statismi meelde (iga riik/valitsus peab valitsema elukvaliteedi tõstmist, jätkusuulikkuse stabiliseerimist, majanduspotentsiaali tõstmist, ebavõrdsuse ja korruptsiooni vähendamist,  majandusmehhanismi harmoniseerimist jne) – tuletatakse meelde juba ennetavate stiimulitega (mitte enam niivõrd  regulatsioonidega, eriti aga mitte enam lootustega liiduülesele käendusele***). 

c)     2011 EA ja RA majandus-koordinatsioonid Komisjoni poolt on erinevad ka järgmises mõttes: EA  prognoosid on mõeldud normatiivsematena (projitsioonidena /suunistena mis arvestavad sisse nii tsentraalseid reforme ning poliitikate rangemat keskusest koordineerimist ja seega peegeldavad Komisjoni sihistusi/püüdlusi, et nendele prognoosidele ei lisata enam juurde „praeguse majanduspoliitika jätkumisel) ning RA prognoosid eriti TA riikide jaoks on endiselt deskriptiivsemad (subsidiaarsuse muutumatuse eeldusel), koordinatsioonid võivad olla aga Euroopa Semestris erinevad ka TA ja PA lõikes; koordinatsioonid liikmesriigiti statismi taastamiseks ning samaaegselt nt riigimeeste vastutuse suurendamiseks (nt riigimehi ei piirata mingi tsentraalse seadusega valimiskampaania käigus nt naabreid laimata (nt et Poolas oli kõva majanduslangus) kuid nad peavad seejuures riskima brüsseli trahvidega nt euro-ala teadmuse risustamise eest ja seega euro usaldusväärsuse kahjustamise eest jne)

d)    Komisjoni 2011 prognoos euro ala ilmselt ütleb et hõive ei kahane ega töötus ei tõuse, et  inflatsioon jääb alla 3%, et reaal GDP pc võiks keskmiselt tõusta 300~400 euro ringis, loodetavasti prognoositakse uudsena ka kogu välisvõlga liikmesriigiti ning selle tagasimakse võimet, kahjuks vist aga ei prognoosita ega projitseerita endisel tööjõu ja kapitalide väljavoolu, ei majandusmehhanismi kvaliteeti (nt teoreetiliselt kõlvatute mehhanismide ning poliitikate osakaalu), ei majandusliku ebavõrdsuse muute jne – mis ometi kõik oleks olulised jätkusuutlikkuse tõenäosuse muutude hindamiseks

e)     Eesti 2011 hõivet ning töötust hinnatakse ilmselt stabiilseks 2010 suhtes, inflatsiooni liialt kõrgeks ehk üle 4%, majandusaktiivsuse tõusu – reaal GDP pc tõusu – prognoositakse vast ligikaudselt 200~300 euro kanti ehk euro-ala kontekstis mahajäävaks (seega Eesti kolgastumine võib mitmeti süveneda – suhtkõrge inflatsioon võib konkurentsivõimet vähendada, ning kui samas tööjõu ja kapitalide väljavoolu maksustamata kujul ei talitseta (isegi panganduse reeglite karmistamisega kuni isegi vast pankadele käivemaksu jõustamisega) ning kui nt ka valitsuse võlakirjade abil sisenõudluse ergutamisega ei suudeta toime  tulla,  ning majandusliku ebavõrdsuse suurenemist pidurdada, ning isegi võimalikke Euroopa Seminari trahve vältida, rääkimatata toetuste ning toetusfondidele juurdepääsu säilitamisest (võidakse ju järsku küsida et miks teile struktuurifondide toetused kui niivõrd kõvasti teete riskiinvesteeringuid välisriikidesse).

 *http://ec.europa.eu/economy_finance/db_indicators/key_indicators/documents/key_indicators_en.pdf

**http://ec.europa.eu/economy_finance/articles/eu_economic_situation/pdf/2011-03-01-interim_forecast_en.pdf

 

„ … Looking ahead, EU GDP growth in 2011 is set to be somewhat stronger than expected in the Commission’s

autumn 2010 forecast, despite lingering vulnerabilities in financial markets. This improved outlook is supported,

inter alia, by better prospects for the global economy and upbeat EU business sentiment. The latter generally

points to economic activity gathering pace going forward and shows signs that the recovery is also broadening

across sectors. Moreover, developments in profitability, order books, lending to households, saving ratio also

point to a gradually firming pace of domestic activity. The encouraging progress in economic sentiment stands

in contrast with the tensions observed in some sovereign-bond markets in the EU since autumn.

Based on an update for the seven largest EU Member States, growth prospects for this year have been revised

slightly up in the Commission’s February 2011 interim forecast. GDP growth in 2011 is now projected at 1.8%

in the EU and 1.6% in the euro area, both 0.1 pp. higher than in the autumn. While upward revisions are

reported for most countries considered here, the expected pace of recovery remains uneven across Member

States. Germany continues to benefit from the robust external environment and strong domestic demand

dynamics, whereas significant adjustment challenges still weigh on activity in several other countries.

The inflation projection has been revised up more markedly. A surge in energy and commodity prices in the last

few months has led to an uptick in headline HICP inflation. The inflation forecasts for 2011 are thus revised up,

with HICP inflation now projected at 2.5% and 2.2% in the EU and the euro area respectively. Nevertheless, the

remaining economic slack, subdued wage growth and overall well-anchored inflation expectations should keep

underlying inflationary pressures in check, with inflation expected to end the year at close to 2% in both regions.

Amid still high uncertainty, risks to the EU growth outlook at the current juncture appear broadly balanced for

2011. Risks to inflation seem somewhat tilted to the upside, on account of ongoing geopolitical tensions in the MENA region. …“

 *** http://www.ft.com/cms/s/ecdaac94-4368-11e0-8f0d-00144feabdc0,dwp_uuid=766f3dea-c712-11df-a806-00144feab49a,Authorised=false.html?_i_location=http%3A%2F%2Fwww.ft.com%2Fcms%2Fs%2F0%2Fecdaac94-4368-11e0-8f0d-00144feabdc0%2Cdwp_uuid%3D766f3dea-c712-11df-a806-00144feab49a.html&_i_referer=http%3A%2F%2Fwww.ft.com%2Findepth%2Fireland-fiscal-crisis#axzz1FKhKZa00

http://www.ft.com/cms/s/0/3f8fc472-450a-11e0-80e7-00144feab49a.html#axzz1FWfubMkn

” … Instead of the competitiveness pact, EU leaders should adopt a “Community Act” for economic convergence and governance. This would aim to push forward in the most vital economic fields where closer alignment and co-ordination is needed. These should include pension reform, wage levels, corporate taxation rates, research and development, and investment in transport, telecommunications and energy infrastructure.

Given the diversity among Europe’s economies we do not envisage a one-size-fits-all policy. Rather, we need a clear and united path to convergence on an agreed set of policy measures. Presenting proposals to this end should be the task of the Commission, after a strengthened social dialogue at the European level with trade unions and corporate organisations.

For each proposed measure the Commission should establish – with the agreement of the member states and the European Parliament – a range of standards or goals, within which member states are expected to converge by a given date. Central to this process would be aims to approximate both the retirement age and to develop a common corporate tax base. The same would be true of R&D investment levels, and wage to productivity ratios. …”

http://www.qog.pol.gu.se/working_papers/2009_2_Rothstein.pdf

****Loomulikult jääb Eesti siirede/arengu/tärkav majandusega riigiks rea rahvusvaheliste finantsinstitutioonide jaoks nagu eeskätt IMF ja EBRD , seda nii suhtmadala GDP pc järgi, huhtkõrge välisvõla määra tõttu GDP suhtes jne (vt nt välisvõla koormust – http://www.ebrd.com/downloads/research/REP/REP_210111.pdf ).

Advertisements

March 1, 2011 - Posted by | Uncategorized

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: