Ülo Ennuste Economics

papers and articles in wordpress

Bakker-Guide tulemuse tõesusest

Bakker-Gulde tulemuse* tõesusest

Meie suhtes B-G selle artikli olulise põhiväite on Valle-Sten Maiste ilusti avaldanud pika artiklina (Sirp11.III 11):

„IMFi uuringu järgi on Eesti läbikukkuja

Kuna Poola, Tšehhi ja Slovakkia vältisid majanduses suuri kõikumisi, arenes sealne ühiskond mitte ainult rahulikumalt, vaid tegelikult ka kiiremini kui Eesti oma 

…“

Lühidalt: tõenäoliselt  Eesti hüperkriisi ekstsess-magnituud on eeskätt põhjustatud äpardlikust majanduspoliitikast.

 Selle B-G väite ekslikuks tunnistamine meie poliitilis- rahanduslik-panganduslike võimkondade poolt tugineb üldiselt järgmisel aastaid käibel mõttekäigul (mis antud juhul värskelt kirja pandud ühe väga kõrge avaliku võimu ning keskpanganduse esindaja poolt järgmiselt):

 „Siia on siiski vajalik üks kommentaar – nimelt oli 2009-2010 aastate üks eripära kapitalivoogudes selles, et finantskriisi tingimustes taastas Swedbank oma Läti-Leedu tütarpankade kapitali üle Eesti, siin maksebilansi kapitalivoogude mõttes. See tulenes omaaegsest Hansapanga struktuurist, mis vähemalt siis veel kehtis. See tähendab moonutusi nii kapitali sisse- kui väljavoolus. Mingil muul moel ei saa ju Eesti olla Läti jaoks suurim FDI investor, viimaste andmete järgi lausa 17% (kuigi seal võib siiski ka muid aspekte olla).

Kapitali väljavoolu ja majanduspoliitika osas – nüüd oleneb sellest, et kes vaatab, ja millise eesmärgiga. Näiteks:

           Pessimist/kriitik: majanduspoliitika viga

          Realist: paratamatu reaktsioon globaalkriisile, 2005-2007 laenupõhise majandusmulli tagajärg

          Optimist: ettevõtete liigse võlgnevuse vähendamine, ehk paljukommenteeritud ’deleveraging’.

 Veel võib lisada, et 2009 muutusid CEE maad investorite jaoks paariariikideks, isegi Poola, kel läks vaja 50 mld USD stand-by tugilaenu IMFilt. Kuigi nad seda ei kasutanud, kuna turgude sentiment pöördus taas soodsamaks. “

 Kõik õige ning ka EP kommentaarides maksebilansside kohta on peenkirjas märgitud et investeeringuid moonutavad hargmaiste pankade tehingud, kuid:

a)     kuidas vaatab seda statistikat matemaatik – matemaatik märkab et sellisel juhul tuleb moonutuste vältimiseks tegeleda netovoogudega – ja nii ongi autorid IMF autorid teinud (nende hinnangul oli 2009 Eestist investeeringute netoväljavool vähemasti nelikümmend miljardit krooni ehk kõvasti üle kolmandiku riigieelarve mahust (Poolas null), mis tähendas et kodumaine sisenõudlust langes ka selle tõttu ekstsessina tohutult ja koos sellega GDP

b)    kahjuks esitatud väide ei ole falsifitseeritav sest puuduvad summade suurused mis siia sisse toodi ja välja viidi; selle asemel on mingi termin millega pole midagi peale hakata sest EP ei ole avaldanud mingitki korralikku sõnastikku – ilmselt ainsana euro-alal, muide uurimuse konsultantidena on märgitud ka endist EP tippametnikku, seega ka Eesti andmete nüansside kasutamise usaldusväärsuses ei tohiks kahtlusi olla.

Moraal: tegelikult tuleks meil kõigepealt ausalt selgitada et kuhu kodumaisest ja rahvuslikust majandusest ikkagi niipalju raha kaob et nt eile õhtul TVs rahandusminister isegi pidi poole suuga ütlema et meie riik on vaene.

**************************************************************************************************

* http://courses.essex.ac.uk/EC/EC330/lecture_presentations/wp10130–Bakker%20and%20Guide.pdf

Advertisements

March 16, 2011 - Posted by | Uncategorized

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: