Ülo Ennuste Economics

papers and articles in wordpress

Eesti majandusteadlane arendab kangelaslikult stalinismi et Eestit sotsialismi tagasi pöörata

Pamflett

Eesti majandusteadlane V. Paulman* arendab kangelaslikult stalinismi et Eestit sotsialismi tagasi pöörata:  www.rabkor.ru/authored/5167.html  (19.03 2011)

Tõepoolest õudne olukord Eestis praegu Paulman´i essee järgi – jaanuaris olla olnud ligemale 200 000 töötut (muide, stalinisti tunneb eeskätt ära töötuse andmete liialdamise ning buržuide vereimajalikkuse kaudu ning sooja suhtumisega väikerahva esindajatesse kasvõi fashistlike kokkupuudetega) – küllap nende hulgas autori kaasrahvuslasi eestlasigi, kelledest autoril eriti kahju.

Nimelt olla 1960 Tallinnas Paulman’i kolleegiks statistikaametis olnud sm Tamm, kes pisarsilmi just temale jutustanud et kui raske oli 1930-nedatel Eestis peale TÜ lõpetamist töötu olla. Just need pisarad, mida ta ei unusta elu lõpuni, karastasid teda tulihingeliseks revolutsionääriks et imperialistlikud buržuid (VP termin) enam mitte ei pääseks baltimaalasi ekspluateerima ja et nad saaksid Krimmis puhata ning kolhoose abistada.

Väidetavalt küll pr Tamm sai varsti statistikaametist kinga, kohe  kui Paulman seal juhtkonda tõusis ja seal lausvenestamist hakkas viljelema – sest lõppude lõpuks tulid kõik statistikad eelnevalt Moskvasse ja mõned kohe  Dzerzinski Väljakule vastavasse osakonda saata vene keeles – kuskohalt siis avaldamiseks kohandatud andmed Eestisse  tagasi saadeti. Ja häda nendele kes eksisid taoliste protseduuridega või keelega vääratasid (väidetavalt võis isegi kõrgelt kukkuda). Kuna ka plaanikomitees oli vene keelega raskusi siis varsti juhtis tubli seltsimees ka seal, muide, siiski Tallinna statistika/planeerimine usaldati siiski kohalikele isegi vähese vene keele oskusega parteiseltsimeestele, peaasi et nad ka muid keeli ei vallanud.

Nagu Paulman essees väidab, siis Gorbatšov rikkus tema edasiseks Kremli poolt paika pandud kõrge karjääri Eestis ära, ja, oh häda, ta pidi ise vahepeal töötu kibedat leiba mäluma – kuni ta paigutati NSVL ministriks stalinistlike putšistide valitsuses 1991.

***********************************************************************************************************

*Ah et miks endise okupeeriva kommunistliku diktatuuririigi ühte kõige süngemat ja isegi kõrgemat kuju (putšistide valitsuse liige) kategoriseerida Eesti majandusteadlaseks  – aga seda nõuab meie teatmekirjanduse traditsioon alates peale vähemalt juba EE 11-ga (nt majandusteadlastena esitatakse isikut kellel ainult üks artikkel parteiajakirjas, okupatsiooni aegset majandushaldust kirjeldatakse ku demokraatlikku ja sugugi mitte kui venestamise pumpa); edasi TEA Entsüklopeedia (nt kohe algusest maailma kuulsamate majandusteadlaste pähe esitatakse  meile Gorbatšovi nõunikku Aganbegjan’i portreega – tulihingeline kommunist ja Eesti eraldumise vastane Venemaast – täpselt nagu Paulman, rääkimata teistest Kremli akadeemikutest, seejuures nende puhul jäetakse isegi väga kõrge parteiline positsioon märkimata, aga meie omade puhul märgitakse igal juhul ära); ning nüüd kah Vikipeedia: http://et.wikipedia.org/wiki/Valeri_Paulman  –  justkui märkimisväärne eesti majandusteadlane koos kandidaatide tasemel isikutega ilma minite teadaolevate teadustulemusteta, nagu Arrak, Raig, Reiljan, Josing, Kuum (küsitlus ei ole uuring), Kirsipuu, Kirt, Antons jne – nende hulka muidugi ei sobigi eesti päritolu  isikud keda on maailmas isegi Nobelistidega võrdsustatud nt: Nurkse, Puu, Stackelberg, või kohalikumad tippteadlased kes meie hulgast hiljuti lahkunud nt: Vensel, Rajasalu, U. Sepp, Kaljo Kask, E. Vint, Tarmisto jne ning  keda enam ka ETIS omaks ei tunnista.

PS esimesed kaks teadmusallikat pole minu kriitikale vastanud eesti majandusteadusele viimaste kirstunaelade tagumise suhtes, kuid Vikipeedia Andres resoluutselt teatab et kui inimene on eestlane ja majanduskandidaat siis on tegemist Eesti majandusteadlasega – olgu see kraad saadud kasvõi vanakuradilt endalt ja olgu selles salastatud disseri kaante vahel  kasvõi vanad Pravdad, ning olgu tema peasaavutiseks eeskätt venestamine**.  Vikipeedia omistab V. Paulman’ile ka doktori kraadi – mis väga tõenäoselt on talle Kremli poolt sala omistatud – arvestades et kui kõrge orbiidi peale ta Eestis oli/on/saaks tõenäoselt paigutatud. Nt oli ju teada et sm Rüütel’li kantseleis kirjutati doktoritööd, et endisele plaanikomitee esimehele Sepre’le tehti majandusinstituudis doktor, muide A. Veimer kirjutas teadusdoktori ca 500 lk  nagu muuseas olles paigutatud korraga mitmel riigijuhtimise postile, sest muidu ei oleks sobinud teda sellel ajal paigutada akadeemikuks ning akadeemia presidendiks.

**Et räige etniline lõhestatus on rahvusliku majanduse arengut oluliselt pärssiv mõjur, eriti transitsiooni tingimustes, seda on korduvalt empiiriliselt tõestatud (vt nt http://www.ingentaconnect.com/content/els/03623319/1996/00000033/00000002/art90033#expand/collapse )

Advertisements

March 19, 2011 - Posted by | Uncategorized

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: