Ülo Ennuste Economics

papers and articles in wordpress

Vend Vahindra reinkarnatsioon?

Vend Vahindra reinkarnatsioon:  Sirp 18.III 11“ …võssakasvanud teeots“ Igor Gräzin  

 Saame kõrgintellektuaalset vaimuvalgustust nagu külluse sarvest nt:

Maarjamaa üks omaaegseid suurimaid sotsiaal-poliitilisi mõtlejaid ei ole olnud mitte Jaan Tõnisson vaid – Karl Tõnisson*.

„Heaoluriik on kokku lepitud vargus.“ – seega kogu heaoluökonoomika on s… t (IG üks meelistermin nt kemmergu ja koera jalutusrihmaga poomise vm kõrval selles essees)

„Rootsis, … Inglismaal … heaoluriiki pole tegelikult olnudki  ja enam ei tule.“ – kui nii ütleb meie kõrge permanentne riigivõimumees siis rootslased peavad sellega arvestama et nende köögarditega on kööga.

„… Londoni oblastikomitee I sekretäri Bernhard Shaw’d.“ – vot on tase !

„… humaanne Stalin ei lasknud noid tegelasi võimu juurde“ – inimkonnal olla Stalin’iga vadanud – ah kui lahe on advokaadile omaselt laiata ja laita – ei ole mingit probleemi tõestuspõhisusega, ei mõttetuse ega falsifitseeritusega teaduslikus/Popper’i mõistes.

CO2 kvootide müük olevat Ostap Benderi väljamõeldis – seega kogu sajandeid arendatud ja 2006 Nobeli saanud makro-majandusmehhanismide ning sh kvootidega koordineerimise teooria on s…t; muide 1970. aastatel taolise teooria elemente viljeles TA Majanduse Instituudis DSc(econ) Ilja Kaganovitš** (matemaatiliselt tõestatud et kitsendustega koordineerimine on efektiivne nendel juhtudel kus hinnad/rendid koordineerimiseks ei tööta, nt agentide eetika olematu vms, Kaganovitsh töötas ka välja negatiivsete rentide mehhanismi loodusvarade säästlikuks kasutamiseks; muide Friedman’il on negatiivse tulumaksu mehhanism töötuse vähendamiseks mis näeb asjatundmatule tõesti välja kui raha andmine tasuta).

„Eestlased kardavad ametiühinguid rohkem kui Vene imperialismi.“  – ja mida saabki oodata natsioonilt kus, IG järgi professoritele ja halvatutele antakse tasuta raha ( tema ise ajab nutsu välja otse NATO käest) – opereerib „kõrgarenenud riikides nagu Eesti, USA, …“ – nagu Apostel Vahindra* -võssavajunud teadmistega – kolmanda nägemuse olematut teeotsa jutlustades – peaasi et bravuuri saaks.

**************************************************************

*http://www.nyingma-buddhism.com/index.php?option=com_mtree&task=viewlink&link_id=171&Itemid=2

**

The influence of exogenous inputs on the growth rates in Leontif-type models / I. Kaganovich, M. Kaganovich ; Academy of Sciences of the Estonian SSR, Division of Social Sciences.
  Tallinn : Academy of Sciences of the Estonian SSR, 1978.

March 21, 2011 - Posted by | Uncategorized

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: