Ülo Ennuste Economics

papers and articles in wordpress

Teadmusküsimus

Teadmusküsimus meie headele riigi-isadele

Kuidas meil ikka selle majanduspoliitika koordineerimise värgiga on, nt:

a)     „ESTONIA 2020” ( Valitsuse poolt heakskiidetud 20.IV 11, mis EL Komisjoni kodulehel*) näeb nt ette meie sotsiaaltoetuste kaalukuse tõstmist ehk  ümberjaotamise  edaspidist suurendamist (selle kaudu sh nt ülekannetejärgse vaesusriski vähendamist aastani 2020) – samas riikliku  Eesti Panga Nõukogu esimees Jaan Männik („arter” 11.VI 11 lk 4) dotseerib vihjamisi otse vastupidist ja seda ka moodsale majandusteadmusele:

tähtis ei ole riigis rikkuse ümberjaotamine, vaid et terve riik saab rikkaks.”

b)    veelgi kontrastsem vastuoksus on Valitsuse programmil ja Männiku väitel:

räägime selles kontekstis liiga ebamäärastest asjadest, nagu näiteks elukvaliteet. … et me mingisuguse ebamäärase kvaliteedi jutuga ei viiks fookust minema sellelt, mis  on tähtis.”

Taevane arm – see jutt ei ole vastuoksne mitte ainult nimetet programmiga vaid  kogu sotsiaalteaduse ja tsivilisatsiooniga:

programmis pole poolt sõnagi meie riigi rikkuse positsioneerimisest (olekski sündsusetu selle lähiajalises suhtlanguses rääkida euro-ala kontekstis vähemasi kuni 2020, nt ka pole programmis sõnagi ei Eesti rahvusvahelisest investeerimispositsioonist ega investeeringute ning kapitalide liigväljavoolust mis teatavasti riigi/kodumaise majanduse varasid vähendab jne);

küll on selles analüüsitud tosinaid tähtsamaid makroindikaatoreid mis on elukvaliteedi olulisteks regressoriteks (haridus, vaesusrisk (majanduslik ebavõrdsus), hõive, töötus, innovatsioon, maksusüsteemi struktuur jne).

c)     Või võtame ette meie riikliku legendaarse maksubossi Enriko Aav’a (PM 8.IV 11 lk 14) jutu pealkirjaga:

„Tulumaks on  oma  aja ära elanud”

See väide koos artikliga on samuti täielikus vastolus nii Valitsuse programmiga „ESTONIA 2020” (eesmärgiks on praeguse eripärase struktuuriga jätkamine kuni 2020 koos väiksemate korrektsioonidega nagu tulumaksu alandamine ühe pp võrra aastate jooksul, käibemaksu tasapisi tõstmine vms) – ning vastuolus kah kogu kaasaegse majandusteadusega maksusüsteemide optimeerimise/tasakaalustamise vallas nii riikide sees kui ka majandus- ja vääringu-liidus tervikuna, nii deduktiiv- kui evolutsioonilises võtmes (muide on tõsiteaduslikud ajakirjad selle alal, muidugi matemaatiliste käsitlustega tänapäevasele omaselt).

Muidugi ei ole siinkohal sünnis rääkida programmi kvaliteedist otsesõnu, kuid ka Komisjoni soovitused** meile edasiseks – ka selle programmi põhjal – ei sisalda mingeidki vihjeid selle kohta et me peaksime fookuse seadma täitsa võimatule (riikliku rikkuse ala saama võrdseks vanade liikmesriikidega, kusjuures samas suurema ümberjaotamisega saab paljusid hädasid leevendada) või hakkama tegelema täiesti absurdsega (tulumaksu nullimisega) ja suures makro-ökonoomilises vaegteadmuses (vähemalt teisese kraadi tasemel)  hakkama laskma sabal koera liputama.

PS: muidugi võidakse öelda et sõnavabadus jne – kuid Põhiseduses on otse kirjas et nt maksuseadused ei kuulu meil referendumite alla. See tähendab sisuliselt et maksusüsteemide disainimiseks ja arutlemiseks peab omama vastavat kvalifikatsiooni täpselt vastaval makro-ökonoomilisel erialal (sic! nt antud juhul mitte ärikorralduse, masinaehituse vmt alal), tuginema vastavatele rahvusvaheliselt retsenseeritud uurimustele ning mitte oma tugitooliulmetele.

Põhiseaduse vaimus seda kõike nii ka kodu-maamaksu optimeerimisel (miljööväärtust arvestades) kui ka rahvusliku elukvaliteedi sihistamisel (ümberjaotust ning etnilist heterogeensust eeskätt arvestades).

*http://ec.europa.eu/economy_finance/sgp/pdf/20_scps/2011/01_programme/ee_2011-04-28_nrp_en.pdf

**http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/recommendations_2011/csr_estonia_en.pdf

Advertisements

June 12, 2011 - Posted by | Uncategorized

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: