Ülo Ennuste Economics

papers and articles in wordpress

Roubini jälgedes

Nouriel Roubini’ viimatise kirjutise* juurde 

Roubini’ kirjutised väärivad alati tähelepanu sest tema meeskond töötab reeglina suurte mudelitega ning osundatud artiklis on väga õigesti tähelepanu juhitud euroala perifeeria süvenevale divergentsile – kui ohule terve euroala stabiilsusele – seda eeskätt konkurentsi divergentsi näitel.

Need on probleemid millede suhtes meie oleme silmad siiani küll kinni pigistanud kuid mis enam edasi kesta ei saa. Teatavasti Eesti majanduslik konvergents euroliidu suhtes pöördus oluliselt kolm-neli aastat tagasi divergentsiks: seda on selgelt näha Valitsuse programmist „ESTONIA 2020”** esimeselt jooniselt GDP pc PPS valuutas järgi ja sama reaalselt Eurostati vastavast tabelist***.

Vaatamata sellele et enamuse usaldusväärsemate prognooside järgi meil need kahetsusväärsed nähud nähtavasti lähiaastatel aina süvenevad – kahjuks ei nimetet programm ega ka prognoosijad ei näi pööravat sellele mitte mingitki tähelepanu, isegi mitte EL Komisjoni soovitused****. Tõsi, EP prognoos 15.VI 11 juba sisaldab midagi sinna poole – nt kogumajanduse välisvõla prognoosi – aga  sellest on liiga-liiga vähe kvaliteetse/adekvaatse makro-prognoosi jaoks (rääkimata traditsiooniliste vigade kordamisest nt: tabelis deflaatori asemel „deflaatori muutus”, neljandas slaidis lugeja lollitamine kahe mõõtskaalaga jne).

Divergentsi faasis ehk kolgastumise süvenemise puhul on ikka väga vaja asuda adekvaatselt prognoosima ka nii tööjõu kui ka investeeringute väljavoolu lähiaastatel, välisinvesteeringute sissevoolu langust, meile omase inflatsioonilise maksustamise jätkumise negatiivset mõju kodumaise majanduse konkurentsivõimele võrreldes tuumik-liikmesriikidega, meie majanduse rahvusvahelise investeerimispositsiooni suundumusi, on vaja prognoosida ka  kodumaiselt kasutatavat (välismaale tehtavate investeeringute maha-arvestamisel) rahvuslikku netotulu NNI, loomulikult vajab kolgastumise puhul prognoosimise majandusliku ebavõrdsuse võimalik süvenemine ja vaesusriski võimalik suurenemine jne.

*http://www.economonitor.com/nouriel/2011/06/13/the-eurozone-heads-for-break-up/

**http://ec.europa.eu/economy_finance/sgp/pdf/20_scps/2011/01_programme/ee_2011-04-28_nrp_en.pdf

***http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/refreshTableAction.do?tab=table&plugin=1&pcode=tsdec100&language=en (NB vt tabeli teist poolt)

****http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/recommendations_2011/csr_estonia_en.pdf

Advertisements

June 16, 2011 - Posted by | Uncategorized

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: