Ülo Ennuste Economics

papers and articles in wordpress

Värsket EL jätkusuutlikkuse statistikat

Rahvusliku majanduse puhastoodangu osakaal mullu meie kodumaises kogutoodangus langes*

****************************************************************

Tõepoolest, nagu tabelist* värsketest 2010 andmetest näha langes see osakaal ligemale 80% peale ehk ligemale 2 pp (protsendi punkti) võrreldes eelmise aastaga ning ligemale 10 pp võrreldes selle näidu parimate seisudega.

Langes see näit mõnevõrra ka ELi keskmiste suhtes ja võrreldes ka liikmesriikidest edukamatega on nüüd viimaste suhtes ligemale 10 pp madalam.

Kahetsusväärselt võib meie selle näidu taolist langust tõlgendada kui ühte divergentsi/kolgastumise ilmingut euroliidu kontekstis (suurendab veelgi tulude lõhet pc – seega ka tööjõu ja kapitali väljavoolu jne) ning jätkusuutlikkuse tõenäsuse kängumist.

Ilmutamata kujul on langus ilmselt tingitud eeskätt nii rahvusvahelise investeerimispositsiooni taandumisest (eeskätt välisinvesteeringute alal) kui ka nähtavasti põhivarade kulumise suurenemisest.

Tuleb veel lisada et tegemist ei ole veel „kogu kodumaiselt kasutatava kogumajanduse puhastuluga” sest sellest on lahutamata nt kasumite oluline välismaale kantimise maht, samuti kogu välisvõla muut, ja liitmata põhivarade müügitulud (vist väheolulised).

Tasuks veel märgata et tõsisemates jätkusuutlikkuse (meil tõlgitakse ametlikult seda valesti „säästlikkuse” – vt nt Mereste 2003) tabelites ei Eurostat, Komisjon ja ECB ei kasuta kunagi PPS valuutat (mida asjatundmatult tõlgendatakse kah kui mingiks„ostujõu pariteediks” justkui palgatasemetega võrreldes – vt Mereste kelle järgi see on valuutakursse korrigeeriv parameeter mis eeskätt arvestab inflatsioonide erinevusi riigiti).

*****************************************************************

*http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/web/_download/Eurostat_Table_tsdec230HTMLDesc.htm

July 3, 2011 - Posted by | Uncategorized

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: