Ülo Ennuste Economics

papers and articles in wordpress

Säästev vaesusrisk jne

Säästev vaesusrisk jne

Juba aegu on meil makro-ökonoomikas rangelt  eristatud mõisteid „säästev” ehk „säästlik” (ingl economical, economic) ja „jätkusuutlik” (sustainable) – vt nt Uno Mereste „Majandusleksikon” 2003. Seejuures on täiesti mõttekas ka nt mõiste „säästlik jätkusuutlik areng” sest ühes kitsamas tähenduse tõlgendatakse seda nt nii et säästlikkuse  all mõistetakse tugevat akumulatsiooni ning  jätkusuutliku all sead et taolist  arengut suudetakse pikemas perspektiivis stabiilselt jätkata/hoida  tasemel (mõnel juhul mõeldakse ka mitte-inflatsioonilist arengut).

Kahetsusväärselt ja kangekaelselt püüab aga meie administratiivne statistika ja kantseliit  termini „jätkusuutlik” kasutamisest hoiduda ja eeskätt asendades seda ebaõigelt terminiga „säästev”.

Nt EL Komisjoni kodulehel

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/product_details/publication?p_product_code=KS-78-09-865                (Sustainable development in the European Union – 2009 monitoring report on the EU sustainable development strategy )

2009 jätkusuutliku arengu aruande eestikeelne versioon tunnistab ainult sõna „säästev”.  Kahjuks pannakse ennast selle asjatundmatusega koomilistesse olukordadesse – asudes kasutama segaseid mõisteid nagu „säästev majanduslik ebavõrdsus” (seega ei selgu et kas taolise ebavõrdsusega saab areng jätkuda vmt), „säästev konkurentsivõime”, „säästev elukvaliteet” jne, ning sellega jätkuvalt risustades meie avalikku  sotsiaal-majanduslikku teadmusruumi koos sellega kaasneva arengu jätkusuutlikkuse tõenäosuse kängutamisega.

Advertisements

July 5, 2011 - Posted by | Uncategorized

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: