Ülo Ennuste Economics

papers and articles in wordpress

Fitch

Fitch’i memorandum* on järjekordselt riukalik – nt väited:

a)      „Sellest hoolimata on Eesti kogu- ja netovälisvõlg nii SKP kui ka jooksevkonto laekumiste suhtes endiselt suur võrreldes teiste A reitinguga riikide mediaantasemega.” – vaata aga vaata: Fitch pani küll Eestile A reitingu kuid see ei ole mitme konto osas teiste riikidega ikkagi päriselt võrreldav, mitte päris kvaliteetne A.

 

b)      „Kui aga ilmneb märke majanduse ülekuumenemisest, näiteks tingituna liiga kiirest inflatsioonist või maksebilansi tasakaalustamatusest, võib see reitingut alandada.” –taevane arm: „ märgid kiirest inflatsioonist” ja selle jätkumisest on avalikkuses juba raudselt olemas kasvõi nt elektrihindade monopool-administratiivse tõstmisega vms.

 

c)       „Ühtlasi märgib Fitch, et erinevalt kriisieelsest kasvumudelist ei tugine Eesti majandus enam välise laenuraha sissevoolule suletud sektoris, mis suurendab kindlustunnet, et kiire kasv ei põhjusta makromajanduslikku tasakaalustamatust.” – kuid erinevalt kriisieelset mudelist tuleb nüüd alustada täielikult erinevast mudelist: madalamast tööhõivest, madalamast NNI/GDP suhtest ehk väiksemast maksuvõime ja jätkusuutlikkuse tõenäosusest, mis veelgi olulisem on et tuleb jätkata mitte enam konvergentsi vaid hoopiski divergentsi trendilt (nii reaalselt GDP pc kui ka nominaal-institutsionaalselt nt kus hargmaiseid firmad kasutavad Eestit avalikult off-shore’ kasumite depoona, sellega muide imaginaarselt suurendades Eesti GDPi mahtu kuid mitte reaalset NNId), tuleb jätkata suuremast vaesusriskist ning majanduslikust ebavõrdsusest, suuremast tööjõu ja kapitalide väljavoolust, … .

 

Arvestades kõiki neid seekordseid Fitch’i sofisme (väärjäreldustele viivaid väiteid) kerkib järjekordselt küsimus et mis sellistest ebaadekvaatsetest/moonutatud reitingutest siiani rahvuslikult kasu on olnud või kellele saab tuleviku suhtes olema?

**************************************************************

*http://www.eestipank.info/pub/et/press/Press/pressiteated/pt2011/_07/pt0705.pdf

Advertisements

July 6, 2011 - Posted by | Uncategorized

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: