Ülo Ennuste Economics

papers and articles in wordpress

Memo

Memo Riigikogule 4.X 11

Käsitletavast eelnõust „Eesti EL poliitika 2011-2015” (https://www.osale.ee/konsultatsioonid/files/consult/204_EL_poliitika_eelnou.pdf)

tõstaksin positiivselt eriti esile lause (lk 11):

„Otseste maksude vallas on Eesti EL poliitika eesmärgiks liikmesriikide otseste maksude süsteemide suurem koordineerimine.”

Nimelt on tõesti vajalik et EL Komisjon radikaalsemalt koordineeriks Eesti praegust tasakaalutut ning disfunktsionaalset otseste maksude mehhanismi ning harmoniseeriks seda arenenud liikmesriikide mehhanismide tüüpidega ning euroliidu kõlbelise konkurentsi ning tsiviliseeritud ümberjaotamise nõuetega.

Ühtlasi paluks eelnõu seda lauset täpsustada ning laiendada – nt eeskätt märkida et vajaks taastamist kasumimaks ning kompenseerimiseks vähendada tööjõu maksumäärasid. Võiks kaaluda kah sõna „suurem” asendamise teaduspõhisemaga.

Muide taoline ettepanek on EL Komisjonile otseselt esitatud juba 2009 uurimusest http://www.ies.ee/iesp/No6/iesp_no6.pdf     (lk 11-35)  – ning leidnud Komisjoni poolt tunnusust.

Ülo Ennuste

PS vt lisaks https://uloennuste.wordpress.com/2011/10/05/memo-2/

Advertisements

October 4, 2011 - Posted by | Uncategorized

2 Comments »

  1. […] vt lisaks  https://uloennuste.wordpress.com/2011/10/04/memo/ LD_AddCustomAttr("AdOpt", "1"); LD_AddCustomAttr("Origin", "other"); […]

    Pingback by Memo+ « Ülo Ennuste Economics | October 5, 2011 | Reply

  2. […] Praeguseks on eeskätt volinik Rehn esitanud tänavu rea kvaliteetseid memorandumeid eriti Euroopa Semestri mehhanismi jõustamiseks (vt nt (**) mille järgi nt mõne ministrinna sõnum Brüsselisse et „oleme moosisööja rahvas” kuulub edaspidi trahvimisele nii moraalselt kui ka materiaalselt, rääkimata inflatsioonikriteeriumide rikkumise trahvistamisest jne) – mis juba tulevasest aastast kogu euroliidus teadmuspõhiselt pea-aegu kindlasti kommunikatsiooni usaldusväärsust tõstab ning koordineerimist tugevdab – seda eeskätt perifeeriariikide majanduspoliitikate mako-ökonoomilist vaegteadmuslikkust konsultatiivselt leevendades (vt nt asjatundmatute kärbete paradoksi – FT November 24, 2011 11:47 pm “Why cutting fiscal deficits is an assault on profits” By Martin Wolf)  ) ning seega taoliste kriiside riske püüab ennetavalt minimeerida jne. Muideks Rehn’i käe all koostatud hiljutine Sügisprognoos ei sisalda enam märkust “praeguse majanduspoliitika jätkumisel” – märk mis asjatundmatutele võib mitte omada tähendust kuid mis on tegelikult oluline jätkusuutlikkuse teadmuspõhisel prognoosimisel (seega Sügisprognoos on makroökonoomilises mõistes indikatiivne plaan ehk normatiivne projektsioon). Kahetsusväärselt jääb Rehn’il siiski ähmaseks kuivõrd Brüssel üritab hakata jooksvate(lühiajaliste majanduspoliitikate kõrval koordineerima ka liikmesriikide pika-ajajalisi/evolutsioonilisi struktuure (majandusmehhanisme ja institutsioone). Nt kas meie 0-kasumimaks mis ilmselt jätkusuutmatu kõlvatu nii liimesriikide konkurentsis välisinvesteeringutele kui ka meie kodumaisele majandusele sest ärgitab kapitalide väljavedu ning tööjõu väljarännet (töökohti luuakse väljamaades) ning seega vähendab meie rahvusliku majanduse edasist kasvu – kas Brüssel kavatseb seda meie endi sügavama periferiseermise poliitikat euroalal edasi taluda? Kahetsusväärselt meil rahvuslikult on praeguse koalitsiooni majandusideoloogia tõttu rahvuslik ratsionaalsus piiratud eeskätt mehhanismide rekonstrueerimiseks ja sellest on EL Komisjoni patriootiliselt informeeritud: https://uloennuste.wordpress.com/2011/10/04/memo/ […]

    Pingback by Euroalal jätkusuutlikult mažoorsem « Ülo Ennuste majandusartiklid | November 29, 2011 | Reply


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: