Ülo Ennuste Economics

papers and articles in wordpress

Memo+

Memo Riigikogule 5.X 11

Käsitletavast eelnõust „Eesti EL poliitika 2011-2015” (https://www.osale.ee/konsultatsioonid/files/consult/204_EL_poliitika_eelnou.pdf)

tõstaksin positiivselt eriti esile ka järgmised lauselõiked (lk 11):

tuleb käibemaksusüsteemi … muuta pettuste suhtes kindlamaks … edendada maksustamise … pettuste avastamise meetmeid.”

 Küsitavaks jääb ainult et miks on majandusliidulise pettuse (nt eeskätt avaliku andme-moonutuse, -ähmastamise, -varjamise, -hägustamise ning majandusliku või majanduspoliitilise väärtegevuse muid võtteid jne) probleeme markeeritud ainult maksustamise kitsas segmendis aga mitte majandusliidu kogu koordinatsioonimehhanismi ning avaliku teadmusruumi ja kõigi majanduslike tegevussfääride spektris (nt statistikas (nt mõningate andmete nagu väljaränne või kapitali väljavool varjamine, muide Komisjon siiani ei näi omavat liikmesriikide statistikate automaatse auditeerimise õigust), spekulatsioonis (nt suhkruturul), majanduspoliitikas (nt kõige olulisemate indikaatorite nagu hõive või kogu välisvõlg ähmastamine jne), Komisjoni ja liikmesriikide kommunikatsioonis (nt toetuste tingimisel) andmemoonutuste eest vähene trahvimine või moraalne diskrediteerimine jne.

Muide, avaliku sotsiaal-majandusliku teadmusruumi kvaliteedi edendamise mehhanismide (sh andmemoonutuste vähendamise osas ka majandusliidu koordinatsioonis) teoreetiliste käsitluste kohta vt nt http://www.ies.ee/iesp/No4/Ennuste.pdf     mis on rahvusvahelistes teadusseltsides läbi arutatud.

Ülo Ennuste

PS: vt lisaks  https://uloennuste.wordpress.com/2011/10/04/memo/

Advertisements

October 5, 2011 - Posted by | Uncategorized

1 Comment »

  1. […] vt lisaks https://uloennuste.wordpress.com/2011/10/05/memo-2/ LD_AddCustomAttr("AdOpt", "1"); LD_AddCustomAttr("Origin", "other"); […]

    Pingback by Memo « Ülo Ennuste Economics | October 6, 2011 | Reply


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: