Ülo Ennuste Economics

papers and articles in wordpress

Kiirkirjas statistika ja prognostika suundumustest

Kiirkirjalisdelt suundumustest makro-statistikas ja –prognostikas: euroala teel teadmuspõhisema makro-koordineerimise poole

Statistikas on Eurostat komplementaarselt GDP* pc kõrval esiplaanile toonud AIC indikaatori (http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_PUBLIC/2-13122011-BP/EN/2-13122011-BP-EN.PDF) mis erinevast aspektist võimaldab võrrelda liikmesriikide majandustasemeid.

Eesti kohta selle indikaatori alusel selgub et kriisis 2008-10 oleme meie majanduspositsiooni taandumisel individuaalse aktiivse tarbimise alal EL riikide keskmistega võrreldes suhteliselt kõige suuremate kaotajate viisikus (-7 pp) kusjuures võitjateks on olnud eeskätt nt Poola (+5 pp), Saksamaa ja Prantsusmaa (vt tabeli viimaseid veerge, muidugi tabeli usaldusväärsuse puuduseks on kaudse/imaginaarse PPS valuuta (nt sisaldab inflatsiooni) kasutamine mis reeglina leevendab perifeeriariikide kaotusi ja mahendab tuumriikide võite). Seega selle AIC näitaja järgi hüpoteetilisel ilmselt ka meiepoolne praegune statistika struktuur ja interpreteerimine on olnud oluliselt vaeg-teadmuslik (nt soome ametlikus statistikas avalikustatatakse GDP kasvutempod kuude lõikes aga meil kvartalite lõikes, nt neil on kaks inflatsiooni indeksit (teine arvestab ka elamispinna turuhinda) jne.

Sageli näib et meie ametlik statistika osati põhineb ilmselt poliitpiiratud ratsionaalsusel ja selle tõttu kohati isegi hägusloogika kasutamisel ning avalikusamisega viivitamisel (nt puudulik on avalikustatav tööjõu väljarännu statistika, nt juurdekasvu tempode arvutamisel ja võrdlemise kasutakse erinevaid baase, kulutuste hulka loetakse vahel ka tulud vms – täpsemalt vt selle kaksik-blogi vastavaid kirjutisi hägusloogika küsimustes ) ning avalikustatavad näidud on suuresti valikulistel (majanduslik ebavõrdsus tulude järgi mida tuleks täiendada ka kulude järgi) ning sageli moonutatud andmetel (nt imaginaarses PPS valuutas).

Ilmselt Euroopa Semestri mehhanism tulevasest aastast jõustudes aitab selles osas oluliselt üht teist tohterdada – eriti kui samas Eurostat ise loobuks ka poliitmoonutavast PPS valuuta üle-ekspluateerimisest ning laiendaks oluliselt finants-statistikat – eriti oluliselt välissektori ning kapitalivoogude osas ning hindade osas. Inflatsiooniline hinnatõus on küll oluline kuid veelgi olulisem on kogu hinnatõus nagu ka GDP on küll oluline kuid sama oluline on selle väljavoolu statistika – veelgi olulisem välistoetuste voogude statistika ilmutatud kujul ja kõik see ilma marineerimata. GDP struktuur vajaks samuti harmoniseerimist liikmesriigiti, ning nt ka kodumajapidamistes infotehnoloogiliselt loodud väärtuste arvele võtmist, majandus-potentsiaali ja -lõhe  jne.

Prognostikas on EL Komisjon juba loobunud märkusest „praeguse majanduspoliitika jätkumisel“ – kuid sellest ei piisa koordineerimise teadmuspõhisemaks muutmisel kui prognoosid ei sisalda ka vastavaid institutsionaalsete muutuste sihistusi ning samuti vastavaid olulisi makro-finantsnäitude prognoose (nt kapitalide väljavoolu, toetuste sissevoolu jne). Sellest ei piisa turgude silmis EL majanduse/rahanduse usaldusväärsuse tõstmiseks. Samuti nagu nt EP detsembri prognoos on mitteadekvaatne (http://www.eestipank.info/pub/et/dokumendid/publikatsioonid/seeriad/ylevaade/_2011_02/_3_211.pdf) ja täiesti vastutustundetult loobunud nt GNI prognoosimisest ning samuti pole suvatsenud hakata prognoosima kodumaiselt kasutatavate GNI ja NNI näite ning (kuigi nt suhe NNI/GDP on oluline indikaator ja kriisis on meil see näit oluliselt halvenenud) ning samuti puudub toetuste sissevoo prognoos ning makseksebilanssi ning kapitalide voogude (eriti Eestist kapitalide väljavoolu) detailiseeritud prognoosid (vt nende voogude koordineerimise olulisusest nii stimuleerivalt kui limiteerivalt nt: http://www.bankofengland.co.uk/publications/fsr/fs_paper12.pdf) – seejuures tähtis ei ole ainult spekulatiivsete finantstehingute maksustamine Tobin’i maksudega vaid ka nende tehingute ennetav tõkestamine – seda kõike me viimatisest EP dets prognoosist ilmutatud kujul ei leia.

Jälle jääb ainult loota Euroopa Semestri mehhanismile et hakatakse liikmesriikidelt sanktsioonide ähvardusel prognooside laiendamist  ning nende teadmuspõhisust/kvaliteeti nõudma (kusjuures sanktsioonideks antud juhul võivad olla liikmesriikide juurdepääsud nt teadusfondidele) – sellise mehhanismi sihistus euroalale on raamistikuna Komisjonil olemas EL 16.XI 11 Regulatsioonis.

Veelkord: euroala arengu koordinatsiooni efektiivsus sõltub suuresti nii statistika kui prognostika kvaliteedi edendamisest nii Brüsselis kui liikmesriikides**.

******************************************************************* * Akronüümis GDP keskmine sõna ingl tähendab majandusteaduslikult “kodumaine”. Kaheksakümnendate lõpus kui meil hakati “ühiskondliku kogutoodangu” asemel arvestama GDPd ja mil kogu administratsioon oli veel venestunud ingl ei teadnud midagi – siis vist eeskätt Plaanikomiteest selgitati et kuna venek “kodu” puudub siis meil on kah parem seda sõna mitte tarvitada ja selle  asemel “sise” tarvitusele võtta ja nii saigi väga ebaõnnestunult põlistatud oksümoroon “sisemaine koguprodukt ehk toodang” SKP ehk SKT selle asemel et  rahvusvaheliselt sisuliselt harmooniliselt oleks võetud kasutusele “kodumaine kogutoodang”.

Segadust tuli palju ja isegi Mereste 2003 hiidleksikonis esineb kohati vastuoksusi nagu kohati GDP=KRT (kogu rahvatulu mis arvestab kodumaistele kogutoodangule lisaks ka rahvuslikke välismaiseid netotulusid) kui ka GDP=SKT=SKP (seejuures erinevalt SA Sõnastikust EP Sõnastik veel mullu väitis et SKT on hoopis midagi muud kui SKP kuigi Mereste 2003 lihtsalt eeslistab esimest.

Õnneks ee pole veel väärpõlistanud väga olulisi akronüüme mis majandusteaduslikus erialakeeles on nt GNI, NNI ja “kodumaiselt kasutatavad GNI ja NNI), AIC, PPS, PPP, jne. Ja et et mitte meile veelgi rohkem tekitada segadusi Eurostati ja Komisjoni tekstide mõistmisega siis siinkohal on jäädud majandusteaduslikus erialakeeles (ingl) kasutatavate terminite juurde.

** http://www.ies.ee/iesp/No4/Ennuste.pdf

December 16, 2011 - Posted by | Uncategorized

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: