Ülo Ennuste Economics

papers and articles in wordpress

Zadeh’i stiilis pärl

Zadeh’i  hägusloogika (*) meistriklass: Mart Laar „Silmade avanemise aasta“ (http://www.martlaar.ee/2011/12/30/silmade-avanemise-aasta/  ) nt:

a)     „Loomulikult võib väita, et Põhjala edu tugineb vanadele äraproovitud võtetele, näiteks progresseeruvale maksusüsteemile – Põhjala ise seda paraku ei arva. Hiljutisel küsitlusel Soomes teatasid soomlased, et unistavad üleminekust Eesti maksusüsteemile.“ – taevane arm hüüatab tüüplise loogika jünger – kas kõik soomlased teatasid –  kuid mitte-tüüplise hägusloogika järgi on väide “soomlased teatasid” korrektne sest “soomlased” on selles konteksis hägushulk mille igal elemendil on kuuluvuse määr (võib olla üsna meelevaldne) sellesse hulka (*) ja selle alusel sisuliselt Laar väidab: “õiged soomlased teatasid” (muide, Põhiseaduse järgi meil maksusüsteemid ei kuulu referendumite alla kuuluvasse seadushulka – kahjuks meie riigis sellest piirangust ei piisa teadmuspõhise maksuseaduse jõustamiseks (**))

b)    „ … Põhjala mudel kaasajal tähendab karmi eelarvedistsipliini, ettevõtluse edendamist, maksude alandamist ning heaoluriigi asemel heaolule keskendumist.“ – taevane arm – täielik hägusloogika meisterlus: „heaoluriik“ ei kuulu „heaolule keskendunud“ riikide hulka arvestataval määral ning makroparadoks lisaks

c)     „Näib, et mõneski Lääne suurriigis valitakse järgmisel aastal liidreid mitte selle järgi, et tegemist on tugeva kandidaadiga, vaid selle järgi, et teised kandidaadid tunduvad veel hullemad.“ – NB! kandidaat valitakse hullude hulgast

d) “Pikka aega püsinud ja hoitud arengumudel, mis tugines heaoluriigi ülesehitamisele ning selleks vajalike kulude laenamisele ehk maakeeli öeldes võlgu elamisele, on otsa saanud.” – range klassikaline loogika nõuaks selle väite nii alguse tõepärasuse kinnitamist üldjuhul (kas ikka jätkusuutlik “arengumudel … tugines … kulude (sic!) laenamisele” ning vastavate viidetega) kui ka lõpuosa “on otsa saanud” tõestamist (muide, ei EL Komisjoni ega Keskpanga projitseeringud vähemasti kuni 2020  taolist väidet ei tunnista või mida on Laaril kosta järgmise kohta:

ÄP.ee 30.12.2011, 12:53:

„… Siinkohal on paras lubada, et me teeme ennast säästmata ära need otsused, mis on vajalikud Soome heaoluühiskonna kindlustamiseks,“ ütles Katainen uudisteagentuurile STT. …”).

PS: ei leidnud Laari sellest blogist ühtegi lõiku mis poleks hägusloogika meistriklassi kuulunud – rääkimata ridamisi säravatest meelevaldsetest „makropärlitest paradoksidest“! Kuid veelkord – omapäraste üsna meelevaldselt määratavate eriliste nn kuuluvusfunktsionaalidega hulkadele (vt nt Ü. Kaasik “Matemaatikaleksikon” 1992 lk 68) tugineva loogika puhul on isegi rangelt formaliseeritult kõik JOKK.

NB: kui aurori eesmärk on jõuda väga segaste roosade järeldusteni nt tõsieluprobleemidele mis koalitsiooni poolt tabuteemadeks kuulutatud – siis kõige loogilisem on konformistlikus arutelus lähtuda mitte “teravatest” klassikaliku loogika mõistete hulkadest – vaid hägushulkadest:

antud juhul ilmselt Mart Laar püüab suitsukatet teha tõsiasjale et eesti majandustase jääb järjest rohkem maha nt Põhjala omast ja et selle põhjuseks on eeskätt äpardunud kolkaliku hägusa majanduspoliitika jäärapäine jätkamine (moodsa heterodokse makroökonoomika spektrist) – eriti majanduse veritsemine kapitalide liigset väljavoolu soodustava majandusmehhanismi tõttu.

(*) http://www.sjsu.edu/faculty/watkins/fuzzysets.htm – vt lisaks nt https://uloennuste.wordpress.com/2011/08/04/letter-to-thejce/

(**) Klassikalise loogika geenius matemaatik Kurt Gödel olla nt tõestanud et USA Konstitutsioon võib riigis fashistid võimule lasta ja seda Konstitutsioonis peituvate loogikavigade tõttu. Kahjuks meie Põhiseaduse koostajad tegid lookikavea uskudes et kui maksuseaduste koostamine anda seadusandjate pädevusse siis on seaduste teadmuspõhisus kindlustatud (isegi 2008 võeti meil vastu lisaks kõlvatule 0-kasumimaksu seadusele veel kõlvatum nn avansilise tulumaksu äpardseadus mis keset kriisi ja eelarvekärpeid pidi eelarve laekumisi vähendama miljardite võrra (vastavalt eelnõu seletuskirjale) ja seda olulises osas kingituseks Põhjala pankadele).

Advertisements

December 31, 2011 - Posted by | Uncategorized

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: