Ülo Ennuste Economics

papers and articles in wordpress

Jaja

Tühmilt jätkusuutmatuse nõlvalt alla: Andres Herkel: pikalt eiratud rahaline vastutus (PM 06.01.2012 12:51)

 

„… Lisaks on Euroopa Liit riikide vastuvõtukõlbulikkust hinnanud rahandust puudutavate Maastrichti kriteeriumide alusel. Need on seni seadnud liituvatele riikide oluliselt kõrgemaid nõudmisi kui liikmesriikidele. Kui meie jaoks oli see vastuolu juba liitumisperioodil nähtav ja häirivgi, siis nüüd annab see seoses liikmesriikide olematu fiskaalvastutusega märksa laiemat kõneainet. …“

Taevane arm:

a)     nt euroala liikmesriikidele on inflatsioonikriteerium olnud „kahe protsendi läheduses“ mis on olnud üldiselt oluliselt rangem Maasatricht’i vastavast kriteeriumist liituvatele riikidele. Tõsi et liitumisel nõuti Maastrichti kriteeriumide aastast enam vähem ranget täitmist (nt Eestil jäi liitumisel täitmata hindade stabiilsuse pehme kriteerium) – kuid liikmesriikidele seati pehmemalt ülesandeks näitude kolmeaasta keskmise kriteeriumide tasemel hoidmine

b)    millest aga autor poliitosavalt mööda vaatab on see et Eesti rahaline vastutus nt inflatsioonikriteeriumi osas on täiesti olematu (nt mullu rikuti seda ligemale 3 pp võrra millega vähendati nii kodumaise majanduse konkurentsivõimet kui ka vähendati rahvuslike finantsvarade ostujõudu ligemale poole miljardi euro ulatuses

c)     veelgi poliitosavamalt pistab autor pea liiva alla poliitvastutuse küsimustes et mullu nt kanditi Eestist välja vähemasti kolme miljardi euro ulatuses nt ainuüksi „muude investeeringute“ nimetuse varjus (sh ilmselt suures osas maksustamata kasumeid – seega jättes osa nende kasumite kokkukraapimisega seotud kulutusi eesti maksumaksja kraesse) jne.

Moraal: autor küll hägusloogiliselt poliitpropagandistlikult dotseerib finantsvastutuse tõstmise vajadusest kuid poliitmugavuseks ei maini ühtegi reformi mida oleks teadmuspõhiselt vaja viivitamatult finantsmehhanismide kvaliteedi tõstmiseks Eestis teha. Makroökonoomiliselt kahetsusväärselt autor ei näi tühmilt märkavat laiemat makropilti seoses kapitalide ja tööjõu väljavoolu ohu tõttu (jooksvalt oluliselt tingitud mitmetest mõttetutest fiskaalkärbetest ja nn sisemisest devalveerimisest) mistõttu Eesti makrojätkusuutlikkus (kodumaine majanduspotentsiaal) näib järjest vähenevat ning praegu kolgastumine Põhjala kontekstis süvenevat – seega meie finantsvastuse tõstmise haare näib järjest vähenevat (Brüsselile üleminevat) – liiatigi on juba nt EPst nt meie mõned inflatsiooni eest vastutajad juba laias maailmas ning ka „meie“ äripankade mõningatel juhttegelaste olevat kuuldavasti vastutuskoondamise puhuks väljamaal kohad välja vaadatud.

Advertisements

January 10, 2012 - Posted by | Uncategorized

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: