Ülo Ennuste Economics

papers and articles in wordpress

Visandkonspekt

Visandkonspekt: makroökonoomilisest jätkusuutlikkuse/konvergentsuse tõenäosuse hindamisest

Komisjoni viimatistes projitseeringutes (nt *) on esiplaanil märksõnad nagu jätkusuutlikkus ja konvergents; Eurostatis on ekstra rubriik SDIs selle ala kohta (**); ja WB viimatine analüüs (***) käsitleb ka mitmeid EL liikmesriike sellest aspektist eeskätt võlakriisi taustal (nt Kreeka, Ungari, Poola jne).

Arusaadavalt oleks ELis tarvilik liikmesriikide jätkusuutlikkuse/konvergentsi küsimusi tõsiselt käsitleda terviklikult-võrdlevalt ja seda laialt võimalike osakriiside taustalt nt kasvõi järgmistes aspektides:

a)     rahvusliku avaliku makroökonoomilise teadmusruumi kvaliteet/kultuur ning kaasa arvatud administratiivne hägusloogika ning häma (sisse arvatult keskpank ja statistika)

b)    majanduslik ebavõrdsus, vaesusrisk, raskes ainelises kitsikuses inimeste arv ning rahutused ja üldine korruptsioon

c)     hõive dünaamika ja määr ning töötus ja migratsioon

d)    etniline heterogeensus ja lähikõrvalnaabruse irredendistlikud poliitriskid

e)     majandusmehhamismi kvaliteet/harmoonia majandusliidu konteksis ning seadusandjate kallutatus/korruptsioon

f)      jooksva majanduspoliitika kvaliteet/müoopia

g)     liikmesriikide rahvusvaheline investeerimispositsioon ja investeeringute finantskonto maksebilansis ning piiriülesed finantsmahinatsioonid seadusaukude kaudu

h)    tööjõu migratsioon

i)     inflatsioon nominaalselt ja reaalselt ning harmoniseeritult ja lokaalset ning deflaatorid sektoriliselt ning istitusionaalselt

j)       NNI ja GDP suhe aga eriti kodumaiseks kasutuseks jääv NNI

k)     liikmesriigi GDP pc suhe ELi keskmisega reaalselt

l)       netovälisvõla ja kodumaiselt kasutava NNI suhe

m)   jne

Arusaadavalt liikmesriigi taolise üldise anlüüsi dünaamiline mudel oleks väga suur ning keerukate seostega ning kvantifitseeritult püstidada jõukohane ainult suurtele kompetentsikeskustele nagu nt IMF, WB, WH, Euroopa Semester, ECB jne.

Arusaadalvalt kiiranalüüse tuleb koostada äärmiliselt lihtsustatud eksperhinnanguliste põlveotsas kritseldatavate lähendmuteliete alusel nagu nt leksikaalsed (olukorra hinnangutõenäosused verbaalselt nt hulgast (X;Y;Z) kus  nt X – vilets; Y – rahuldav ja Z – hea konvergentsi tõenäosus  jne) osamudelid (piiratud aspektidega nt eeskätt kalibreeritavate elementaarsemate reaalnäitude hulgast nt (b; c; g; i; j; k).

Kui nii siis nt Eesti ja Soome makroökonoomiline jätkusuutlikkus/konvergentsus võiks kvaliteedi poolest omada momendil lähiaastateks järgmisi ekspertlikke tõenäosushinnanguid nt vähemalt osundatud allikate andmete/analoogiate alusel:

[Eesti – (bX; cX; gX; iX; jX; kX; lY) – v – Soome (bZ; cZ; gZ; iZ; jZ; kZ; lY)].

See oleks üks hinnang eeskätt sigma konvergentsi mõttes – ja tõepoolest esitatud viidete alusel ongi Eesti rahvuslik majandus juba mitmeid aastaid vähemalt ELi keskmise GDP pc suhtes negatiivselt divergeerumas ja Soome vastupidi, nt muide Eurostati järgi viimastel aastatel on suures ainelises raskuses soomlaste arv vähenenud aga mei suurenenud jne.

Osundusi

(*)http://ec.europa.eu/economy_finance/articles/eu_economic_situation/pdf/2012/2012-02-23-interim-forecast_en.pdf

(**) SDIs http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/sdi/indicators

(***)http://ieg.worldbankgroup.org/content/dam/ieg/crisis/crisis2_full_report.pdf          

Advertisements

March 9, 2012 - Posted by | Uncategorized

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: