Ülo Ennuste Economics

papers and articles in wordpress

Tsätuts

Nüüd kõik asjatundjad mässama Eurostati manipuleerivate AIC PPS näitude* vastu!  🙂     

Eurostati AIC näitajad liikmesriigiti manipuleerivalt nihutab Eesti juhtivalt seitsmendalt positsioonilt (altpoolt seitsmendalt ehk:) EL27 riikide elanike heaolujärjestuses kolmandas rühmas (GDP pc alusel allpool 70% või nii EL27 keskmisest: Bulgaaria, Rumeenia, Läti, Leedu, Poola, Ungari ja Eesti) alandavalt hoopiski selle rühma keskmisele positsitsoonile** (altpoolt: Bulgaaria, Rumeenia, Läti ning Eesti).

Ahe et miks manipuleerivalt – aga sellepärast et esitatud AIC näidud on arvestatud mitte reaalvaluutas vaid imaginaarses PPS valuutas mis nii ebastabiilne et  selle alusel Eurostat ei luba isegi liikmesriike järjestada – ja mis veelgi tähtsam on see et ei lubata ka suure  ligikauduse tõttu PPSi kasutada dünaamilistes võrdlustes (liialt seotud inflatsiooniindeksiga mis on juba ligikaudne).

Ja mis loogika see üldse on mis paigutab sellise liikmesriigi mis  erandeid arvestades on Brüsselist suurimate grantide saaja pc – on järsku üks viimaseid EL27-ndas heaolult.  :-).

MORAAL: a) ühe tsäutsu raames tuleb paratamatult piirduda ainult ühe indikaatoriga (nt siin AIC PPS) mis muidugi tähendab nii komplekse probleemi puhul makroökonoomiliselt ainult osalahendit (populaarselt-värskelt vt nt***) seda muidugi mitte poliitiliselt 🙂 b) nii või teisiti taoliste indikaatoritite näidud niivõrd ligikaudsed et liikmesriikide usaldusväärsest järjestamisest  ei saa makroökonoomiliselt juttugi olla – ainult rühmitamine tuleb kõne alla c) heaolu probleemide vähegi kompleksemaks  käsitlemiseks tuleks antud juhul sünteesida nii tegeliku individuaalse tarbimise kui mitmeid kompementaarseid näitajaid (NB antud juhul GDP pc on vähemusaldusväärne alternaiivne näitaja) ka nt majandusliku ebavõrdsuse, valitsuse majanduspoliitika ning stabiilsuse usaldusväärsuse jne näite (süvanalüüsi puhul tuleb paratamatult minna nt komplekstasandile nt selliselt kus reaaltelg on majanduslik ja imaginaartelg poliitiline****.

*http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_PUBLIC/2-20062012-AP/EN/2-20062012-AP-EN.PDF

**ÄP.ee 21. VI 12 Sirje Rank’i järjestatud Eurostati andmetel:
Riikide järjestus tegeliku individuaalse tarbimisnäitaja (AIC) järgi elaniku kohta

2011. a ELi keskmine = 100

Luksemburg 150
Saksamaa 119
Suurbritannia 118
Austria 117
Rootsi.115
Taani 113
Holland 113
Soome 112
Prantsusmaa 112
Belgia 111
Itaalia 102
Iirimaa 100
Küpros 95
Hispaania 94
Kreeka 94
Malta 83
Sloveenia 81
Tšehhi 70
Slovakkia 70
Portugal 70
Poola 70
Leedu 66
Ungari 61

Eesti 57

Läti 56
Rumeenia 47
Bulgaaria 44

***  a) FT Jun 19, 2012 John Kay: Our poor excuse for an understanding of poverty –

“Distortion arises when a single metric is used to describe a multifaceted complex phenomenon.”

b) FT May 15, 2012 John Kay: The dogma of ‘credibility’ endangers stability –

“The credibility the models describe is impossible in a democracy”

****http://www.audentes.eu/public/Ennuste_Speech.pdf


Advertisements

June 23, 2012 - Posted by | Uncategorized

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: