Ülo Ennuste Economics

papers and articles in wordpress

Küberneetiliselt ühest riiklikust suveräänsus-küsimusest

Ühest sootsium-küberneetiliselt absurdsest kuratlikust küsimusest

“Ehk tuleks aeg-ajalt küsida kuratlikke põhimõttelisi küsimusi. Niisiis: kui paljud eestlased (mitte eestimaalased) oleksid nõus loovutama 50 protsenti riiklikust iseseisvusest, kui sellega kaasneks elatustaseme 50-protsendiline tõus lähema viie aastaga?“ – Mihkel Mutt „Iseseisvusega või iseseisvuseta (1)“ PM 16.VII 12 lk 9.

Arvestades sulgudesse lisatuga kas siis nt „loovutama 50 protsenti riiklikust iseseisvusest“ ei võiks olla mõõdetav nii et nt loobuksime  Põhja-Eesti territooriumist (kus elavad põhiliselt mitte eestimaalased ja ka mitte EL27 riikide kodanikud (15% meie riigi elanikkonnast mis üsna julgeolekuriski) teatava summa eest mis järgijääval territooriumil võimaldab „elatustaseme 50-protsendilist tõusu“ viieks aastaks. 🙂

Nali-naljaks kuid teaduspõhiselt riikluskäsitluselt on reaalne suveräänsus (territooriumi tegelik kontrollimine vastavate efektiivsete teaduspõhiliste struktuuridega – mitte juristide omaga mis paberil) ja elatustase (reaalne majanduspotentsiaal) komplementaarsed: seega reaalse suveräänsuse loovutamisega langeb automaatselt ka sootsiumi elatustase – ja vastupidi – reaalse majanduspotentsiaali tõus kvaliteetse/teaduspõhise riikluse puhul võimendab iseseisvust.

Tõepoolest – majandusvõimekuse tõus nt võimaldab aineliselt täiustada riigi jõustruktuure nii sise- kui välisjulgeoleku tugevdamiseks – nt võimaldab arendada teadustegevust riikliku juhtimissüsteemi kvaliteedi tõstmiseks ja juhtide kompetentsi tõstmiseks ning vaegteadmuslike riskide vähendamiseks jne.

Seega mis kahjustab/vähendab küberneetikapõhises riigis (kus ühe agendi kulu on teise tulu)  suveräänsust see põhjustab ka majanduse jätkusuutmatust (hõive vähenemist, kapitali väljavoolu eeskätt nt hargmaiste pankade moraaliriskiga tehingute kaudu, majandusliku ebavõrdsuse ebaõiglast suurendamist rikaste klikede huvides, kuritegevust ja diversiooni kohaliku agentuuri abil (muide mäsu 2007 saab lugeda mäsu algatamiseks), taudide levikut, harimatust ja sellega seotud suveräänsusrikke jne jne).

Iseenesest mõista on iseseisva teaduspõhise riigi peamisteks ülesanneteks teiste haldus- struktuuride (sh PS) arendamise kõrval kvaliteetse tõerääkimisega majandusmehhanismi disainimine ja pidev reformimine (mehhanismide teooria alusel) koos stabiilse valuutasüsteemi kindlustamisega – mis tänapäeval ei ole väikeriigil jõukohane ilma vastavate ulatuslike kvaliteetsete välispartnerlusteta arenenud suurriikidega ja nendesse panustamiseta – ilma selleta prashtsai reaalse riikliku iseseisvusega.

PS: loodaksime et aeg-ajalt järgmistest „Iseseisvusega või iseseisvuseta (…)“ osadest loeksime ka midagi teadmuspõhist/mittekuratlikku/mittepoulistlikku.

Moraal: Küberneetilisest spektrist/loogikast näib et ESMiga liitumine tugevdaks meie omariiklikke struktuure ja seega suurendaks ka reaalselt rahvusliku jätkusuutlikkuse tõenäosust

Tõepoolest – isegi meie üks suurimaid väga laial alal mõtlejaid Mihkel Mutt kirjutab essees „Iseseisvusega või iseseisvuseta (2)“ PM 18.VII 12 lk 11 et:

„Vaagides selle (rahvusliku püsivuse, üe) valgusel Eesti iseseisvuse mõningast edasist loovutamist Euroopa Liidule, tundub, et midagi katastroofilist ei juhtuks.“

Selge et katastroofiline oleks kui rahvuslik jätkusuutlikkus saaks riivatud ning „iseseisvuse mõningast edasist loovutamist“ tuleks tõlgendada meil nii suure mõtleja puhul ikka teadusloogiliselt ja mitte kitsalt partokraatlik-juriidiliselt.

Ilmselt on siin mõeldud loovutamise all seda et mõningate omariiklikke struktuuride küberneetilise efektiivsuse tõhustamiseks seostatakse neid laiaulatuslikumalt ning suveräänselt-lepinguliselt Euroopa Liidu liikmesriikide vaheliste kvaliteetsete mehhanismidega – ehk lihtsalt vaegteadusliku riskiga iseseisvat otsustamist komplementeeritakse acquis communautaire toel.

Nt on meil ju pidevalt kurdetud et meie suveräänsed finantskontrolli institutsioonid ei oma piisavat tingimisjõudu ja ole suutnud piisavalt suveräänset kontrolli realiseerida mõningate hargmaiste pankade moraaliriskiga tehingute üle (nt kasumite maksustamata väljamaalekantimisel nn muude investeeringute pettusnime varjus jne). On selge et nt ESM raames loodava euroala pangandusliiduga koostöös saaks meie suveräänse kontrollivõime jõustamine edeneda Maarjamaal –  hakkaks edenema kui seda muidugi küberneetiliselt mõttekalt tehakse – aga viimase teabe tarbeks on võimalik Euroopa Semestrist teadmusabi saada (Euroopa Semester on ESMi üks osamehhanismidest mis mõeldud kriisiriskide ennetamiseks konsulteeriva-sanktsioneeriva  koordineerimisega). QED

July 17, 2012 - Posted by | Uncategorized

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: