Ülo Ennuste Economics

papers and articles in wordpress

Ligi-Varblane v. Krugman-Bishop

Järjekordselt ilmneb et meie praegune majanduskriis on ulatuslikum kui kodumaise kogutoodangu katastroofiline kukkumine 2008-9 ja ilmselt suuresti  tingitud rahvusliku sotsiaal-majandusliku teadmusruumi moraaliriskilisest poliitinstitutsionaalsest piiratusest

Tõepoolest nt ühest värskest erialasest kuigi laialevikuga bulvariüllitisest (*) loeme:

„What Krugman has not mentioned at all,” says Urmas Varblane, “is that when economic crisis entered Estonia in 2008, then we had already our own crisis.” For Varblane, who teaches economics at the University of Tartu, the real crisis was what came before the downturn: unsustainable, debt-driven growth that distorted the economy.

…………………………………………………………………………………..

The crash was necessary, says Finance Minister Ligi, “to correct our understanding about growth potential.”

……………………………………………………………………………………

Ligi, like Varblane, says there were two crashes in Estonia. One came from the global slowdown. One came because Estonians got ahead of themselves and thought themselves richer than they were.“

Selgem kui selge et a) nii Ligi kui Varblane praegu väidavad et kriis algas oluliselt juba aastaid varem kui 2008 (ise ütleks et juba 2005 eeskätt inflatsiooni anomaalse tõstmisega) kuigi tollel ajal nad rääkisid viie rikkama positsioonist, ja b) Ligi selgelt ütleb et kriis aitas korrigeerida rahvusliku avaliku sotsiaal-majanduslikku teadmusruumi poliit-aplombi ja rikkuse illusiooni kainemaks muuta, ning c) akad Varblase etteheide Krugman’i asjatundmatuse suhtes koos Ligi väitega samas et Krugman oli lihtsalt purjus – aga näitab ilmselt et meie kõigi viie võimkonna makroökonoomilise süva-vaegteamuse pohmell incorporated kestab siiani – et saadi küll mõnigast praktilist kogemust kuid makroökonoomilise ausameelse  akadeemilise teadmuse tase kärbub edasi – tõepoolest:

„In the boom years, says Varblane, “GDP growth was not real. It was artificial,” fueled by cheap debt from abroad. The peak, Krugman’s point of comparison, was not “real,” he says. That Estonia has not reached it again is a good thing, Varblane and Ligi say. It never should have been there in the first place.“

–         Taevane arm – nüüd äkki kriisieelne  kiire kasv meie võimkondade praeguse arvamuse mõistes ei olnudki „reaalne“ ja et jumala õnn et enam kiiret kasvu ei ole ette näha – muide ei ühegi ausa majandusteooria järgi (Krugman’i oma kaasa arvatud mille järgi muidugi „artificial growth“ jutt on mõttetu poliitmanipuleeriv hägusloogika) see anomaalne kasv ei olnud kuidagi „imaginaarne“ või kunstlikult maapeale tulnud – vaid lihtsalt käpardliku vaegteadusliku (võimkonnad nähtavasti üldse ei olnud/ole teadlikud makroökonoomika olemasolust ja selle ala Nobelistide teadmusvarade väärtustest) jätkusuutmatu ultraparempoolse majanduspoliitika loogiline produkt ja see poliitika kahetsusväärselt jätkub nähtavasti veel lähitulevikus – tuues kaasa veel palju rahvuslikke kannatusi mis nt Krugman’i teooria järgi on täiesti absurdsed ning teaduspõhise majanduspoliitika puhul välditavad (vt nt ka Bishop’i arvamust Krugman’i viimatise monograafia kohta (**)).

Moraal: a) ikka veel meil kõrgemates sfäärides kekutatakse edasi et ühe makromenuka lugemisest aitab küll küll riigimehele et koos mõne akadeemiliselt poolharitud nõuniku abil ja Cato ning Petersoni ning taoliste instituutide (paduparempoolsed hargmaiste moraaliriskiga pankade huvides  poliitmanipuleerivad) õhutusel rahvuslikku majandust arendada (muide PM Merkel kutsus kohe kriisi algul Nobelist Phelps’i (erineval Friedman’ist töötuse asemel seab esikohale hõive) konsultatsioonideks kohale ja sakslased kriisis ei kannatanudki hõive languse all – nagu poolakadki kellede hulgas makroökonoomikat ei peeta mingiks sotsialistlikuks petukaubaks) b) ikka veel ei saada aru et on vaja arendada rahvuslikku/kodumaist akadeemilist makromajanduslikku õpetlust (sh ka nt riikide kaubandus- ning majandus-liitude poliitikate ja mehhanismide disaini, liikmesriikide konstitutsioonide mõjusid taolistele disainidele jne – sh Krugman’i panust) c) ikka veel ei saada meie võimkondade hulgas aru selle kriisi kogu tõsidusest meie rahvusliku majanduse jätkusuutlikkusele euroliidu kontekstis: oluliste indikaatorite väärtused langesid 50% – 15% alates investeeringutest ning lõpetades tööhõivega ning millega kaasnes makromajandusliku mahajäämuse süvenemine euroliidu mitmete oluliste keskmiste näitude suhtes – trend mida on väga raske väärata seoses kestva anomaalse tööjõu ja kapitali väljavooluga (nähud milledest tuleb partokraatlike poliitpiirangute tõttu ilmselt mitte ainult EP statistikutel vaid nt ka õpetlastel sisuliselt mööda vaadata).

PS: Eriti piinlik akadeemiliselt see et on avalik saladus et nn “reaalse kodumaise kogutoodangu” rahvusvaheline  standardnäitaja sisaldab niigi juba “kunstlikke” ehk arvestuslikke elemente (nagu nt eluruumide rentimist iseendale, mõningal määral sotsiaaltoetuste maksmist palkadena jne) ja nüüd on eesti teadlasel ilmselt hägusloogiliselt ning moraalriskiliselt vaja rahvusvaliselt bulvariajakirja tarbeks avastada et kunstlik on hoopis see osa toodangust mis majandustõusu tõttu lisandus.

 

(*) http://www.businessweek.com/articles/2012-07-19/krugmenistan-vs-dot-estoniahttp://www.businessweek.com/articles/2012-07-19/krugmenistan-vs-dot-estonia

(**) „What Would Keynes Do? ‘End This Depression Now!’ by Paul Krugman“

By MATTHEW BISHOP: NYT Published: June 15, 2012.

July 21, 2012 - Posted by | Uncategorized

1 Comment »

  1. […] Ligi-Varblane v. Krugman-Bishop […]

    Pingback by Krugman momendil mida võiks meile dotseerida ESMist? « Ülo Ennuste Economics | August 5, 2012 | Reply


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: