Ülo Ennuste Economics

papers and articles in wordpress

Krugman momendil mida võiks meile dotseerida ESMist?

Krugman momendil mida võiks meile dotseerida ESMist?
Võtmeid sellele küsimusele vastamiseks leiame tema viimatisest bestsellerist (nt suured tabelid, pikaajalised probleemid, täpsed viited ning valemid on mitte-akadeemilisele suupäraseks diagonaalis lugemiseks kõrvale jäetud – mis veelgi olulisem on see et määramatuse probleemidest on suuresti mööda vaadatud mis populaares käsitluses on samuti tingimisi vabandatav):
Paul Krugman „End This Depression Now!“ W. W. Northon & Company 2012 259 lk*
Sealt nt lk 185 loeme:
„First, and most urgently, Europe needs to put a stop to panic attacks.“
– Ning ta lisaks et Eestis toimub eriti edukas paanika õhutamine nii kohalike kavalate hargmaiste panga- ning börsi“analüütikute“ lokaalsete ametnike poolt kui ka kohalike tabloid“analüütikute“ (vt nt **) ja kullapoodnike poolt (vt nt PM 6.VIII 12 Meelis Atonen: olukord läheb fataalseks)
– rääkimata üldiselt asjatundmatutest väga mitut moodi seest ja väljast sõltuvatest poliitikutest jne. Häda on selles et nimetet sfäärides mängitakse ainult tasakaalutuid null-summa mänge kus magnaadid võidavad alati ja seda enam mida suurem on määramatus/teadmatus ning mida suuremad on rahvuslikud finantskaotused.
– Ilmselt edasi Krugman väidaks et ESM on peaaegu kindlasti teiseselt (euroala demokraatia poliitpiirangute tõttu kuid siiski majandusliitudele omaste kooperatiivsete mängureeglite win-win alusel) üks parimaid elemente kogu Euroopa Stabiilsus Struktuuri  komplekses arhitektuuris ning määramatuste vastu valmis (kuigi väljaspool ELi seadusandlust et kiiremini jõustada vt nt ka algatuseks http://ec.europa.eu/europe2020/priorities/economic-governance/graph/index_en.htm
– Efektiivne ka alatute paanikarünnakute vastu sest on teoreetiliselt kattuvalt komplementaarne riskide maandamisel nii nt Euroopa Semestri mehhanismiga kui ka ECB pädevusega – ja seda eriti efektiivselt väikeriikide nagu Eesti puhul kus rahvuslik monetaar-finantsiline teadmusruum on väga madala kvaliteediga sest sõltumatu professuur on peaaegu olematu sellel alal ning Nobelistid (eriti need kes kriisidest kõike teavad) on teatavasti avaliku naeruvääristamise objektid, ja seda isegi administratsiooni kõige kõrgemal tasemel ning ka akadeemias – !mis teadusvaeguse tõttu ei võimalda riigil iseseisvalt de jure suveräänsust täies ulatuses realiseerida isegi mitte/vähemalt makromajanduse vallas.
– Kindlasti Krugman ütleks et makroökonoomika aspektist Matti Maasikas eksib väites “et täielikku majandus-poliitilist suveräänsust ning ühisraha hüvesid, nagu madalat inflatsiooni ja pea olematuid intressimäärasid, eisaa korraga saada.” (PM 6.VIII 12 lk12) – et õigem oleks väita täielikuma reaalse    majanduspoliitilise suveräänsuse realiseerimine pole vaeses tillu-liikmesriigis võimalik ilma ühisrahata (tõepoolest nt  2008 tõusis inflatsioon meil kahekohaliseks eeskätt liigse rahapakkumise tõttu hargmaiste pankade poolt siin turu haaramiseks – ja Eesti ei  suutnud oma suveräänsust selle protsessi kontrollimise mõttes oma väikese tingimisjõu tõttu mitte raasugi realiseerida)
Nt lk 187 loeme:
„Why has Europe responded so badly to its crisis?“ 
– Ja siinkohal Krugman ilmselt lisaks et Eesti on Euroopas üks kõige viletsamaid kriisiga hakkama saanuid sest a) ilmselt ei saadud aru mis haigusega tegemist on ja mis põhjustel ning b) rakendati valesid ravimeid c) tagajärjeks on ilmselt invaliidistumine vähemalt lähitulevikuks – praegugi toimub tööväe amputeeriv pagemine riigist ja kapitali anomaalne maksustamata väljavool väljamaadesse ning vaesusriski süvenemine (nt veel 2011 keskmist pensioni isegi nominaalselt ei tõstetud vaatamata  GDP rekordilisele tõusule) – seega ilmselt kogu majanduspotentsiaali ning majandusheaolu jätkusuutlikkuse tõenäosuse langus
– Ilmselt parim taastumine/ravim siin on Euroopa Semestri kaudu kui seda EL Komisjoni poolt hakatakse vastutustundlikumalt tilluliikmesriikide nagu Eesti suhtes rakendama kui seda kahetsusväärselt pealiskaudselt tehti tänavu: nt on selge et liialt õhuke väikeriik enam ei suuda ilma Euroopa Semestri abita maksusüsteemi tasakaalustada (nt rikaste pankade ning monopolide makse tõsta vastavalt nii Friedman’i kui ka Keynes’i komplementaarsetele tasakaalukontseptidele)
Nt õpetlikku lugemist meile leidub seal veel peatükkide kaupa – eriti kriisis mõttetute kärbete mõttetusest selle asemel nt kodumaise nõudluse suurendamisega kompenseerida väljaveo langust, et vaeses väikeriigis sisemine devalveerimine viib tööjõu väljavoolule ning pensionäride osakaalu suurendamisele jne – ja kõike seda on võimalik kiiremini vältida – eeskätt kui teadmuspõhiselt mõista nii poliitpanikööride kui ka rahaturgude ning börside kõigutajate magnaatide motiive ning strateegiaid.
*) vt ka nt https://uloennuste.wordpress.com/2012/07/21/ligi-varblane-v-krugman-bishop/
**)Krugman’ile tsäutsub kah e.k FORBES (2 lk 20) plärtsti päheLollitamist produtseeritakse nii et hägusloogiliselt võrreldakse eesti nominaalset ja reaalset fiskaalset ekspansiooni/konsolideerimist 2008-11 pluss reaalväärtuse arvestamisel lähtutakse harmoniseeritud inflatsioonist mis on tõusu perioodil oma poolteist korda madalam nn kodumaisest inflatsioonist (sisaldab ka elamispinna turuhinna tõusu) mida meil administratiivselt statistika ei registreeri nt erinevalt soomlastest.

Aga nii saab näidata et Krugman ei jaga eesti majandusest mitte õhkagi – et tegelikult pole Eestis kriisi ajal üldse justkui mingeid kärpeid tehtudki ja mis veelgi tähtsam:

„Tundub, et Eesti Valitsus teinud just seda, mida Paul Krugman õigeks peab.“

–          Just selle pärast „OECD riikidest (on, üe) suurima majandusliku kuristiku läbinud Eesti … et SKT-l kulub kriisieelsele tasemele jõudmiseks ka parimal juhul paar aastat.“

–          Taevane arm – asjamehed ei saa aru et ekspordi laiendamine devalveerimisega (Krugman) on hoopis vastupidine rahvuslikule vaesustamisele nii eelarvekärbete kui ka reaal-palkade ning -pensionite kärpimisega, hoiuste väärtuse vähendamisega inflatsioonilise maksustamise kaudu – ehk nn „sisemise devalveerimisega“

„Oluline on teada hoopis seda, kuidas edasi minna … „

–          Taevane arm – Krugmanil on teaduspõhised vastavad kontseptsioonid olemas mis rakendatavad ka meile: esiteks tuleb taoliste hägusloogika/häma panikööride afišeerimine lõpetada mis järjest laienevate rahaturgude huvides määramatust õhutavad, teiseks tuleb meil kiiresti kõrvaldada rahvuslikule majandusele ning heaolule kriis asjatult tekitatud olulised kaotused ja seda eeskätt ESMi abil – et kiirest taastada kodumaine nõudlus ning tõsta heaolu hõive taastamiseks ning  tööjõu väljavoolu pidurdamiseks (elanike tulude tõstmine ca poolteist korda ja kohe – selleks kasutada nii võlakirju kui ka investeeringute väljavoolu piiramist jne), ning kolmandaks Euroopa Semestri mehhanismi kaasabil tühistada turgude poolt ostetud kõlvatud seadused nagu regresseeruv tulumaksusüsteem eesotsas 0-kasumimaksuga, kapitali maksustamata väljavedu, jne jne

PS:
 a) Huvitav on märkida et üks momendil Krugman’i 2008 vananenud bestselleri e.k tõlkijaid on just esinenud ESMi suhtes ilmselt sõltuvalt euroskeptilisest keskerakonnast produtseeritud paanikat õhutava asjatundmatu looga: http://www.parnupostimees.ee/926922/kadri-simson-kas-anda-voorale-laenule-raha-voi-allkiri/  Asjatundmatus seisneb a) justkui ei hoiatatud eesti rahvast euro riskidest – taevane arm – hoiatati juba rahvast juba euroliitumise  läbikukkumise riskidest (vt nt 2002 http://www.ies.ee/iesp/ennuste.pdf) ja 2005 prof Sõrg’i artiklis TTÜ toimetistes tõdeti et euroliitumisega 2007 aastati säästetakse otseselt poole miljardi krooni jagu valuutavahetuskulusid ning samuti EP avaldas väemasti  5-6 euro liitumise kontseptsiooni 2005-10 b) väga inetult vaenu õhutavalt süüdistatakse Ladina-Eoroopa riike suurtes laenudes kusjuures nt mitme sealse riigi kogu välisvõlgnevus on maksuvõimet arvestades väiksem Eesti  omast jne.
b) Sama huvitav et EE on momendil asjatundmatu paniköörliku baskvilli avaldanud et mida meie rahandusminister peaks momendil Riigikogule  ESMist pajatama ja mis ilmselt peaks meie rahaturu magnaatidele meeldima http://www.ekspress.ee/news/paevauudised/elu/arge-uskuge-neid-ebakompetentseid-paanikaohutajaid.d?id=64760122  – kusjuuresasjatundmatus seisneb eeskätt selles et ei tunta makroriskiteooriat et nt mitu rauda peab paralleelselt tules olema jne. Ja et ESM on element/osamehhanism laiemast süsteemist kuhu kuulub ka Euroopa Semester (vt nt http://www.ies.ee/iesp/No11/articles/08_Ulo_Ennuste).
Advertisements

August 5, 2012 - Posted by | Uncategorized

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: