Ülo Ennuste Economics

papers and articles in wordpress

Pragmaatiliselt Meie makrokommentaaridest

Pragmaatiliselt Meie makrokommentaaridest

Äsja ilmus EP II kvartali maksebilansi kommentaar (http://www.eestipank.info/pub/et/dokumendid/publikatsioonid/seeriad/mb_lyhi/_2012/mblyhi_212.pdf?ok=1)
Väga huvitav nt ka selles mõttes ikka veel ka uue teadustaustaga Presidendi juhtimisel kommentaaride lõikude/analüüside mahud ikkagi absurdselt ei sõltu bilansikirjete sisulistest mahtudest nt:

„Kapitali sissevool finantskontol (koos reservidega) ületas väljavoolu 80 miljoni euro võrra. Kui netolae-nusaajaks oli eelkõige ettevõtlussektor, siis ülejäänud majandussektorid ehk valitsemissektor, keskpank, muud finantsvahendajad ja krediidiasutused olid netolaenuandjad, finantseerides välismaailma vastavalt 116, 91, 80 ja 27 miljoni euroga.
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Muude investeeringute (laenud, hoiused, sularaha) väljavool ületas sissevoolu 531 miljoni euro võrra. See tulenes eelkõige välisnõuete kasvust. Väliskohustuste maht jäi eelmise kvartaliga võrreldes samaks. Nõu¬ded suurenesid eelkõige muude sektorite (ettevõtlussektor ja kodumajapidamised) laenude ja hoiuste tõttu.

***”

Makroteoreetiline vaegus ei piirdu mitte ainult selles et kommentaaris ei kajastu et kapitali netosissevool oli ca 80 miljonit eurot ja muude investeeringute netoväljavool ca 531 miljonit eurot – ehk kordades suurem – vaid ei kajastu ka arusaam et kapitali/investeeringute väljavool on makroökonoomiliselt rahvusliku majanduse jätkusuutlikkuse mõttes tohutult riskantsem ning seda püütakse ilmselt varjata nt teise lõigu sisulise hägustamisega („See tulenes eelkõige välisnõuete kasvust.“ – ilma mistahes loogilist seletust lisamata jääb see lause teadusloogiliselt mõttetuks)
Veelgi olulisem oleks kommentaaris näidata milline osakaal väljavoolus on maksustamata kasumitel ning milline negatiivne mõju rahvusliku majandusele üldse on kõlvatul 0-kasumimaksul maksebilansi kontekstis

Täiesti arusaamatu on et kuidas sellist makroteoreetilist teadmusvaegust EP kommetaarides taluvad ometi Riigikogu, Rahandusministeerium, Riigikontroll, Finantsinspektsioon, ECB, Meie KvaliteetMeedia karikaturistid/kolumnistid/arvamusliidrid, Ülikoolidest rääkimata
Veelgi hullem et nimetet institutsioonide CEO valdav koosseis väga madalal teaduslikul kui mitte olematul tasemel ning täiesti koordineerimatult (Antagonistlike mänguteoreetilise mudelite mehhanismide raames) korraldab kampaanialikult diskursuseid 0-kasumimaksu poolt ja vastu – seejuures märkamata Elevanti Meie portselani kaupluses ning asjaolu et maksusüsteemide ning mehhanismide optimeerimise alal on teaduskorüfeedele omistatud Nobeleid – ning mõningad Meie ALOG*-kultuuritegelased (momendil 40+) jääb hoomamata et akronüümi ESM viimane semiootiline märk on Mehhanismi (muide juba Marx kasutas mõistet küll mitte tänapäevaste matemaatiliste mudelitena) tähenduses. Seega tähenduses millest neil ei ole mingit teaduslikku õigustust/litsentsi ega loogikat küberneetika ning IT ajastul avalikkuses diskurssida ning seega rahvuslikku sotsiaal-majanduslikku teadmusruumi oma ebapädevusega sellel alal risustada koos sellega kaasnevate rahvuslike kaotustega (nt lisaks kapitaliga voolab tööjõud difusiooniliselt välja.

Nt kohe kriisi alguses kutsus Merkel välja NYst Nobelist Ed. Phelps’i (Krugman sai Nobeli natukese hiljem) kes täiendas Friedman’i teooriat eeskätt tööhõive dünaamika modelleerimisega – ning kriisis Saksamaal hõive ei langenud kuid Meil ca 15% – Komisjoni „EL 2020“ projitseeringu järgi on hõive säilitamine liikmesriikides eriti oluline – Meil eripäraselt teadustreeninguta RM Ligi on uhkeldavalt dotseerinud et Meie kriisieelset hõivet ei taasta kunagi enam – las lähevad kellele eeskätt hargmaiste magnaatide poolt Riigikogus mahitatud ning nii makro-ökonoomilisest kui ka –pragmatismi aspektist ebaõiglaselt/kõlvatult majanduslikku ebavõrdsust fabritseeriv 0-kasumimaks ei meeldi.

*)

ALOG


Syntax | Return Value | Arguments | Keywords | Examples | Version History | See Also

The ALOG function returns the natural logarithm of X.

For input of a complex number, Z = X + iY, the complex number can be rewritten as Z = R exp(iq), where R = abs(Z) and q = atan(y,x). The complex natural log is then given by,

alog(Z) = alog(R) + iq

In the above formula, the use of the two-argument arctangent separates the solutions at Y = 0 and takes into account the branch-cut discontinuity along the real axis from -¥ to 0, and ensures that exp(alog(Z)) is equal to Z. For reference, see formulas 4.4.1-3 in Abramowitz, M. and Stegun, I.A., 1964: Handbook of Mathematical Functions (Washington: National Bureau of Standards).

Syntax

Result = ALOG(X)

Return Value

Returns the natural logarithm of X.

Arguments

X

The value for which the natural log is desired. For real input, X should be greater than or equal to zero. If X is double-precision floating or complex, the result is of the same type. All other types are converted to single-precision floating-point and yield floating-point results. If X is an array, the result has the same structure, with each element containing the natural log of the corresponding element of X.

Keywords

Thread Pool Keywords

This routine is written to make use of IDL’s thread pool, which can increase execution speed on systems with multiple CPUs. The values stored in the !CPU system variable control whether IDL uses the thread pool for a given computation. In addition, you can use the thread pool keywords TPOOL_MAX_ELTS, TPOOL_MIN_ELTS, and TPOOL_NOTHREAD to override the defaults established by !CPU for a single invocation of this routine. See Thread Pool Keywords for details.

Examples

Find the natural logarithm of 2 and print the result by entering:

PRINT, ALOG(2) 
IDL prints: 
0.693147

Find the complex natural log of sqrt(2) + i sqrt(2) and print the result by entering:

PRINT, ALOG(COMPLEX(sqrt(2), sqrt(2))) 
IDL prints: 
(     0.693147,     0.785398)

 

 

Note

The real part of the result is just ALOG(2) and the imaginary part gives the angle (in radians) of the complex number relative to the real axis.


 

See the ATAN function for an example of visualizing the complex natural log.

Version History

Introduced: Original

See Also

ALOG10ATAN

***********************************************************************

Advertisements

September 12, 2012 - Posted by | Uncategorized

1 Comment »

  1. Remarkable issues here. I am very satisfied to peer your post.
    Thank you so much and I’m looking ahead to touch you. Will you please drop me a e-mail?

    Comment by haarausfall frau | December 10, 2012 | Reply


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: