Ülo Ennuste Economics

papers and articles in wordpress

Liba-lähendustest makroökonoomikale

Meie säutsuvatest, kilkavatest, lüürilistest, räuskavatest  jne* avalikest liba-lähendustest moodsale makroökonoomikale (tänapäeval eeskätt matemaatilistel mänguteoreetilistel mehhanismidel ning Bayes’likul tõenäosusteoorial põhinev)

PM 30.X 12 lk väga õigesti avaldab:

„selleks, mille edastamiseks poliitiliste vestlussaadete formaat kõige sobivam on: sisutühjadeks kilgeteks.“

Tõepoolest  on makroinvesteeringute otsuste üle otsustamine rambivalguses  täielik absurd sest selleks on tänapäevaks  tugeval matemaatilisel vundamendil välja kujundatud küllaltki usaldusväärsed tõsiteaduslikud riskiteooriad ning  jooksvalt sajad rahvusvaheliselt tunnustatud kõrgetasemelised otsustusteoreetilised ajakirjad treivad neid järjest täiuslikumaks eeskätt tõenäosusteoreetiliselt  sisult (nt antud teemal**).

Nii et kuigi nimetet avaldus pärineb lüürilise hägusloogilise kolumnist sulest on see sisutühjade kilgete jutt antud juhul kohane. Küll ei ole kohane ega isegi mitte lüüriline see et alles nädala eest lgp Kolumnist kirjutas et „meie ei tea mitte midagi“ (too kolumn on õnneks PMee arhiivist kaduma läinud) – isegi mitte seda mitu inglit saavad tantsida nõela otsas – aga selles kolumnis siin  küll luuleliselt  väidab et Tema ikka teab midagi kaug-makro investeerimisest kuivõrd ei tugine ei riskiteooriatele ega kompleksarvutusele (võimaldaks eristada nt julgeolekut ning efektiivsust) ega muule matemaatilisele keerukusele  vaid ainult sellistele tulevikupiltide tabelitele (maatriksitele) milles piltlahtrid sama rangelt nagu kvantifitseeritud värsid luuletuses.

Heakene küll – aga kuna meie publiku avalikus makroökonoomikas taoline liba-hägusloogika on saanud massimeedia kaudu juba domineerivaks – siis on selles seltskonnas kogu teaduslik teadmus suuresti pööratud  jalgadelt pea peale nt: Friedman’i teooria põhipostulaat on et „rikastelt tuleb tulumaksu võtta niipalju kui veel võimalik“ – samas meie eliitmassides on see Nobelisti tees moondunud postulaadiks „rikastelt tuleb tulumaksu võtta nii vähe kui võimalik ja eriti hargmaistelt pankadelt ei tohi üldse tulumaksu võtta –olgu see rahvuslikult nii ebaõiglane ja sotsiaalkapitali laostav ning korrumpeeriv kui tahes“ (m.o.t.t.)

*) „säutsumist“ (ingl  „twitter“) seostatakse makros üldiselt kohalikult öisel ajal Nobelistide nüpeldamisega ; „kilkeid“ klike huvidega seotuteks kambakraatlikeks tsäutsudeks ; „lüürilisust“ libe-reaalsusega ning „räuskamist“ siinkohal kui lüürika kvantifitseerimist  libeligiliba riskiteooriaks

**) ENERGY ECONOMICS (in Press): Downside risk and the energy hedger’s horizon

Thomas Conlon 1, John Cotter

Smurfit School of Business, University College Dublin, Carysfort Avenue, Blackrock, Co. Dublin, Ireland

a r t i c l e i n f o a b s t r a c t

Article history:

Received 12 June 2012

Received in revised form 14 September 2012

Accepted 21 September 2012

Available online xxxx

JEL classification:

G10

G12

G15

Keywords:

Energy hedging

Futures hedging

Wavelet transform

Hedging horizon

Downside risk

In this paper, we explore the impact of investor time-horizon on an optimal downside hedged energy portfolio.

The optimal heating oil hedge ratio is first calculated for a variety of downside risk objective functions at

different time-horizons using the wavelet transform. Next, associated hedging effectiveness is contrasted for

a range of risk metrics, with all metrics showing increasing hedging effectiveness at longer horizons. Moreover,

decreased hedging effectiveness is demonstrated for increased levels of uncertainty at higher confidence

intervals. While small differences in effectiveness are found across the different hedging objectives,

time-horizon effects are found to dominate confirming the importance of the hedging horizon. The findings

suggest that while downside risk measures are useful in determining an optimal futures hedge encompassing

negative returns, hedging horizon and confidence intervals should also be given careful consideration by the

energy hedger.

© 2012 Elsevier B.V. All rights reserved.

 

Advertisements

October 31, 2012 - Posted by | Uncategorized

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: