Ülo Ennuste Economics

papers and articles in wordpress

Head hartalased

Head hartalased ja kaasosalejad
Jääkeldri protsessi käivitumisega seisate vastusrikkalt silmitsi väga suuremõõtmeliste väga aegaviitvate demokraatia alaste otsustusülesannete lahendamisega – millede andmetöötlemise mehhaniseerimise ja kulutuste vähendamise juures Teid kindlasti oluliselt abistaksid Ivar Petersen’i tulemused sellel alal*
Eriti 1991b millest nt loeme lk 37 „Saab konstrueerida niisuguse otsustusprotsessi abstraktse mudeli, mis vastavate, täpselt sõnastavate demokraatlikkuse eelduste kehtimisel viib summaarsete (nt rahvuslike – üe) kahjude pidevale vähenemisele … “. Kirjutises on rida taolisi mudeleid matemaatiliselt formaliseeritud ja seega arvutite abil analüüsitavad.
Hoiatusena tuleks meeles pidada et puhtdemokraatlike mehhanismidega (nt iga kodanik või esindusklike valib oma lahenduse) ei ole lahendatavad siiski mitte kõik rahvuslikult olulised probleemid nagu seda sätestab ka meie PS: nt maksustamise ja välislepingute probleemid. Arusaadavalt kuuluvad taoliste kompleksprobleemide alla nii tuumajaamade rajamised kui ka tüvirakkude uuringud ning ka universaalsemate otsustusmehhanismide disainimine jne – ratsionaalselt need kuuluvad ekspertide konsiiliumite kompetentsi (muidugi on taoliste probleemide lahendusmehhanismide esoteerilisi mudeleid viljeletud nt**).
PS: iseenesest mõistetavalt tuleb taoliste mudelite kasutamise juures andmeedastusel kindlustada toimijate poolt teadmuspõhine tõerääkimine – seda eeskätt moraalselt***

*) Petersen, I. 1991a. Stability of equilibria in multi-party political systems. – Math. Social Sci 21.
Petersen, I. 1991b. Demokraatia otsustusteooria vaatevinklist. Rmt : „Demokraatia.Diskussioon.Demagoogia“ Jaan Laas (toim) Tallinn lk 21-37.
Petersen, I. 1993. Demokraatliku arengu matemaatilisest mudelist. Rmt: „EMatS aastaraamat 1988“ Tartu.

**) Rothstein, B. 2009. Preventing Markets from Self-Destruction: The Quality
of Government Factor. Department of Political Science, University
of Gothenburg, Working Paper Series 2009, Vol. 2.
Royal Swedish Academy of Sciences. 2007. Mechanism Design Theory.
Stockholm.
Schweitzer, U. 2005. Law and Economics of Obligations. – International
Review of Law and Economics, 25, 2, 209-228.
Sapir, A. (Editor) 2009 Sept. Bruegel Memos to the new Commission:
Europe’s economic priorities 2010-2015.
Serrano, R. and R. Vohra. 2001. Some Limitations of Virtual Bayesian
Implementation. – Econometrica, 69, 785-792.
Vanhanen, M. 2009. Europe will need to raise taxes in harmony. FT June
17 2009.
Vanberg, V. 2005. Markets and States: The Perspective of Constitutional
Political Economy. – Journal of Institutional Economy, 1, 23-49.
Walker, David. Guidelines for Disclosure and Transparency in Private
Equity (20 Nov 2007).

***) http://www.ies.ee/iesp/No4/Ennuste.pdf

Advertisements

November 22, 2012 - Posted by | Uncategorized

1 Comment »

  1. Tere

    Ma ei ole kyll k6igi nimistus toodud referentsidega tutvunud, kuid julgen arvata, et just nõnda poleemiliste küsimuste
    puhul nagu seda on tyvirakkude kasutamine teaduses tuleb rahva ühisteadmuse poole pöörduda. Ma olen sügavalt veendunud et vastasel juhul (kui otsus synnib kusagil mujal, ntx rahvusvaheliste ekspertide konsiiliumis) on inimkond silmitsi v2ga suurte eksistentsiaalsete ohtudega, kuna lihtsalt otsus embkummas suunas ei oma piisavat kandepinda. Kuigi vastav tarkvara on alles lapsekingades, on ilmne, et nagu tihti IT puhul, ei asu probleemide raskuskese mitte vastava programmi loomises, vaid selle laiemas omaksvõtus. Nii et asudes Eestit e-demokratiseerima, valmistame tegelikult ette globaalset arenguhypet.

    Meelis Kuldala

    Comment by Meelis Kaldalu | November 28, 2012 | Reply


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: