Ülo Ennuste Economics

papers and articles in wordpress

Memo 12.XII 12

Memo 12.XII 12

***************

Paari päeva eest EP avaldas „EESTI 2012. AASTA III KVARTALI MAKSEBILANSI KOMMENTAAR (Esmaste andmete põhjal)“*

 

Selles leiame:

 

„• Eesti majandus oli kolmandas kvartalis netolaenuandja – finantskonto kaudu suundus kapitali välja …

 

o Valitsemissektor ja krediidiasutused finantseerisid välismaailma kokku 348 miljoni euro väärtuses.“

 

Seega võib hinnata et

 

a)    kolmandas kvartalis Eesti kärpis/kaotas kodumaiselt kasutatavat rahvuslikku netotulu ligemale tosina protsendi ulatuses – teiste sõnadega taolise 0,35 miljardi väljavooluta oleks võinud kolmandas kvartalis kodumaiselt kasutavat netorahvatulu suurendada tosina protsendi jagu

b)    võib hinnata et suures osas see 0,35 miljardit koosnes maksustamata kasumitest – ehk teiste sõnadega Valitsus loovutas välismaailmale üle poolesaja miljoni maksutulusid millega nt oleks saanud pensioneid tõsta vähemasti veerandi võrra ja seega oluliselt suurendada kodumaist nõudlust.

 

Moraal: a) juba tosin aastat on rahvusvaheliselt makro-öknoomikalisest vaatevinklist täheldatud et Eestis kehtiv 0-kasumimaks on nii rahvuslikult kui ka rahvusvaheliselt partner-liikmesriikide rahvuslikke majandusi kahjustav ja kõlvatu eestkätt selles mõttes et omistab Eestile kapitalitulude maksuparadiisi karakteristikuid koos kapitali kõlvatu välja slikerdamisega toetusalusest riigist jne (viimatiseks selliseks vihjeks on artikkel**) b) EL Nõukogu Raportist 5.XII 12*** võib välja lugeda et EL Komisjoni&Parlamendi agendas on alles alates 2015 kavas alustada liikmesriikide maksus-süsteemide harmoneerimist ja loodetavasti 0-kasumimaksu tühistamist – taolise reformiprotsesside venitamise juures jääks Eesti majandus veel aastateks ja aastateks mõttetute kaotuste ohvrina virelema ja regionaalselt divergeeruma c) kuigi populistlikult on meie üdini kõlvatu ja äpardlik 0-kasumimaks äärmiselt populaarne nii võimurite kui ka vaegteadmuslikuma elanikkonna hulgas – tuleks meie teadus-vaimueliidil siiski Brüsselit rohkem tümitada maksusüsteemide kiiremaks teadmus-põhistamiseks ning uniooni institutsionaalökonoomilise efektiivsuse ning sotsiaal-majandusliku tasakaalustatuma heaolu jätkusuutlikkuseks (vt nt****).

 

************************************

*) http://www.eestipank.ee/sites/default/files/files/Publikatsioonid/mb_rip/mb_2012_3q_ee.pdf

 

**) European Journal of Political Economy 29 (2013) 18–37

journal homepage: www.elsevier.com/locate/ejpe

„The political economy of corporate tax harmonization — Why do European

politicians (dis)like minimum tax rates?“

Steffen Osterloh, Friedrich Heinemann

***) http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/en/ec/134069.pdf

 

****) https://uloennuste.wordpress.com/2009/09/23/memo-23-ix-09/

Advertisements

December 12, 2012 - Posted by | Uncategorized

6 Comments »

 1. […] ***) http://pub.stat.ee/px-web.2001/Dialog/Saveshow.asp :0))) ****) https://uloennuste.wordpress.com/2012/12/12/memo-12-xii-12/ […]

  Pingback by Alice’i seiklused Statistika Imedes « Ülo Ennuste majandusartiklid | December 16, 2012 | Reply

 2. […] välja voolama ja divergentsi/kolgastumist reaalselt süvandama ning ebavõrdsust suurendama (https://uloennuste.wordpress.com/2012/12/12/memo-12-xii-12/) – vastupidiselt […]

  Pingback by Säuts „Valetamispõhise Eesti“ (PM 27.XII 12 lk 13) hägus-skandaalist « Ülo Ennuste Economics | January 1, 2013 | Reply

 3. […] B)      Nagu oleks meil küsimus et kas Eesti Riik võiks laenu võtta või mitte – taevane arm – ammu on selge et Eesti peaks vähem väljamaadese laenusid välja andma/kinkima ((https://uloennuste.wordpress.com/2012/12/12/memo-12-xii-12/) […]

  Pingback by Uude aastasse – ikka hämad ees ja meie takka « Ülo Ennuste majandusartiklid | January 2, 2013 | Reply

 4. […] Teatavasti EP maksebilansi statistika järgi on Eesti kodumaine majandus suure finantside väljavooluga välisriikides kaotanud viimastel aastatel miljardeid ja miljardeid rahvuslikust netotulust – miljardeid ja miljardeid on läinud kaotsi nii öelda välisriikide toetamiseks ja seal nt töökohtade loomiseks nt nn muude investeeringute nime all ning seal palkade ja pensionite tõstmiseks jne – finantsid mis oleks võinud jääda ratsionaalse majanduspoliitika puhul kodumaisesse kasutusse niin investeeringuteks ehk kõrgtehnoloogiste töökohtade rajamiseks kui ka tarbimiseks ja majandusliku ebavõrdsuse süvenemise leevendamiseks ning tööjõu väljarände pidurdamiseks (vt nt https://uloennuste.wordpress.com/2012/12/12/memo-12-xii-12/). […]

  Pingback by Memo 23.I 13 « Ülo Ennuste Economics | January 23, 2013 | Reply


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: