Ülo Ennuste Economics

papers and articles in wordpress

Säuts „Valetamispõhise Eesti“ (PM 27.XII 12 lk 13) hägus-skandaalist

„Valetamispõhise Eesti“ (PM 27.XII 12 lk 13) hägus-siutsumise skandaalist

Kalle Muuli: „Raul Rebasel on küll hea sulg, aga kehv mälu. 21.detsembri Postimehes ehitas ta pika ja huvitava artikli „Skandaali-põhine Eesti“ mäluauku meenutavale väitele … “

KMil on nii hea sulg kui mälu – aga ilmselt hägus loogika (vt täpsemalt nt http://www.cs.ut.ee/~koit/Tehisintellekt/T12.html  ja http://www.journals.elsevier.com/fuzzy-sets-and-systems/ ): subjektiivsuspõhine hulkade “teooria”  nn elementide nn kuuluvuse määradega mis on suvalised ja klassikalise loogika seisukohast teadustühised (ei teadusloogilisi põhjendusi ega tõsiteaduslikke viiteid jne) mis antud kontekstis ärastab skandaalide objektiivse kaalukuse rahvusliku arengu komistuskividsena (Collins: lad.k scandalum)

Nt KM täiesti subjektiivselt õiendab et RR loetelusse ei ole jõudnud nt et Mart Laar’i süüdistati juutidega relvatehingus ja veel mingis nooruselolluses jne. Taevane arm – need seigad võisid küll kuuluda tabloides kaalukate skandaalide hägushulka – kuid mitte mingil juhul riigi valetamispõhisuse või skandaalsuse tõsikäsitlemisel

Rahvuslikult teadusloogiliselt oluliste  skandaalide hulka  ilmselt ei kuulu ka nn  RR tekstis mainitud „10-miljoni dollari skandaal“ sest nt ainuüksi nn suhkrutrahvi käpardlusega lasti tõesti rahvuslikult vapustava skandaalse ebakompetentse poliit-vassimisega ning  otse Brüsselisse riikliku valetamisega  – lasti vastu taevast ligemale suurusjärgu võrra rohkem miljoneid – piltlikult kohe vähemasti nii poole tosina Vabadussamba jagu või nii – ja ei keegi ei võta vaevaks mäletada

Või nt 2008 kevadel kesk kriisi kehtestas Riigikogu täiesti skandaalselt nn avansilise tulumaksu äpardseaduse mis eelnõu seletuskirja järgi oleks jõustumisel kärpinud eelarvelaekumisi miljardites – eeskätt kingituseks hargmaistele pankadele ja veelgi skandaalsemalt ärgitanud mitmetes miljardites maksustamata kasumite väljamaadesse slikerdamist ning sellele järgnevat/kaasnevat tööjõu väljavoolu ning rahvusliku heaolu jätkusuutmatust süvendavalt – teadusloogiliselt täieliku absurdi – ja ei keegi ei mäleta (ilmselt selle pärast et äpardseaduse autorid ja kehtestajad/kinnitaja on siiani võimkonnas) Jne

Kahetsusväärselt ei ole tabloiditreialitel siiski teadmuspõhist loogikat  ega makrokompetentsi Riigi valetamis/skandaali põhisuse ning rahvusliku teadmusvaeguse (seega mitte ainult valetamise vaid ka hägusmõtlemise hädade)  mittehägusaks teadusloogiliseks objektiivseks analüüsiks (meeldetuletuseks et hägusloogika postulaatide hulka kuulub subjektiivsuse parameetrite rakendamine eeskätt selleks et järgnevad arutlused näiks loogilistena)

Moraal: a) hägus-säutsudega saab mistahes arvamust/oletust justkui tõsiseltvõetavana esitada ja igasugu kriitikud paugu pealt väärata mistahes küsimuses  – “see on pisiküsimus ja ei oma mingit olulist kaalu (osalusmäär on väike) selles käsitluses (muidugi on selle küsimuse osalusmäär hägusloogiliselt objektiivselt mittemõõdetav) -> ning selle peale on aeg läbi ja küsimus unustet

b) või kui esitada hägusmõtlejale mistahes küsimus siis tüüp nõuab reeglina kohe et enne „mõõtke ära“ mingi kõrvaline näth ja siis hakkame arutama.

Nt EPLis 28.XII esitati volinik Kallas’ele selgelt rahvusliku jätkusuutlikkuse kohtalt oluline aktuaalne küsimus

Euroopas räägitakse palju, kuidas maailma suurkorporatsioonid kasutavad maksuauke ja veavad raha välja. Eesti reinvesteeritud kasumi tulumaksuvabastus lubab siingi suurfirmadel kasumit välja vedada. Kas te ei leia, et sellele tuleks piir panna, süsteem ümber teha, kuigi tegemist on teie enda „lapsega”?

Küsimus on muidugi konksuga “teie enda “laps”” (et mitte ühe kloun-juristi “laps”) – seega väga vilunud Volinikul tuli säuts-vastuse raames igal juhul kiirkorras näidata et kõik on kõige paremas korras ja seda järgmiste kontrakonksudega:  selle küsimuse põhjalik arutelu nõuab täiendavaid mõõtmisi (asjasse otseslt mittepuutuvate seikade kohta), viia säuts-arutelu laiemasse konteksti (nt Singapuri) milles küsija ei ole enam kindlal pinnal ning lõpuks kasutada ligikaudseid hägusloogilisi hulkasid nt võrdluseid näitamaks et tegu on eduka “lapsega”. Nii Volinik tegigi.

Kallase vastus „Ei tule ümber teha. Esiteks tuleks mõõta, kui palju selle tõttu raha sisse tuleb (sic! mitte netos välja ei voola, üe). Mida on vaja töökohtade tekitamiseks? Investeeringuid. Ja Rootsi teeb ju täpselt samamoodi. Rootsi maksustab elanikkonda ühtlaselt (sic!), kogu (sic!) kõrgelt arenenud tööstuse investeeringud on sisuliselt maksuvabad. Sama nagu meil (sic!). Ja Rootsi on kindlasti üks hästi hakkama saanud edukas riik. ….“

Niisiis – kerge näha et lisaks mõõtmise nõudele lisab Volinik meisterhägusloogik juurde veel muudki häma (nagu meil oleks kah elanikkond sama „ühtlaselt“ maksustatud nagu Rootsis (tegelt meil kaheastmeliselt ja ülemine aste 1/5 aga Rootsis astmeid  rohkem ja kõige kõrgemal maksumäär vähemasti ½ või nii). Ja kogu meie tööstus kah „kõrgelt“ arenenud (tegelt madalapalgaliselt ja pole kuulda olnud et meil nt reaktiiv hävituslennukeid toodetakse). Ometi loetakse selles käsitluses mõlemad majandused ligikaudselt samasse tüüpi (elanikkonna ühtlane maksustamine ja kõrgeltarenenud tööstus) kuuluvaks kusjuures kuuluvuse määrad on Voliniku võli – mida hägusloogika reeglid tõesti lubavad määrade subjektiivse hindamisega ja mis ilmselt mõlema võrreldava riigi puhul on  tühised ja seega annavad võimaluse taandumiseks et ega midagi suuresti valesti pole väidetud sest on vaadeldud mitte ainult pealiskaudsust jne

Edasi käivad sellelt baasilt mõttekäigud justkui loogiliselt kvaliteetselt nt: rootslastel sama mis meil –> rootslased edukad -> järelikult on meil samuti üks edukas riik

Muideks ka  mure “laps” on hägusvahuga välja visatud sest finantsid jäävad Maarjamaalt edasi kõlvatus rahus maksustamatult välja voolama ja divergentsi/kolgastumist reaalselt süvandama ning ebavõrdsust suurendama (https://uloennuste.wordpress.com/2012/12/12/memo-12-xii-12/) – vastupidiselt Rootsile

Hägusloogika edukamateks rakendusteks meil on ilmselt meie administratiivse rahvusliku sotsiaal-majanduslike arengukriteeriumide hulga täiesti subjektiivne teadustühine populistlik komplekteerimine – sellest jäävad välja nii jätkusuutlikkus kui finantsvoogude kui ka tööjõu väljavool ning tegelikult reaalne majandusliku ebavõrdsuse muut nii elanike rühmiti kui piirkonniti jne jne – lisaks hägustamine ligikaudse lokaaldeflaatori PPS abil (mis Eurostati hoiatamisel lubab ainult riikide rühmitamist aga mitte järjestamist)

Kas Jääkeldri Klubi ei suvatseks äkki teadusloogika põhiselt nt esmalt konjektuurida et kas rahvuslikult kõige skandaalsemaks ei ole meil momendil mitte teadmus- ja eetikavaegusega partokraatlikule võimuvõitlusele omaselt iseloomulik rahvuslik teadmushägusus (vt nt http://www.ies.ee/iesp/No4/Ennuste.pdf ) ja täielikult puuduvad selle arhivaeguse kõrvaldamise teaduspõhised rahvuslikud institutsionaalsed mehhanismid – sh sõltumatud/vabakondlikud (ilma võimuambitsioonideta, heategevuslikud (ilma palgata) ning võimureid eeskätt rahvuslikult moraalselt reguleerivad)?

Ja hoiatada et taolisi kompleksprobleeme ei saa lahendada politikaansete tabloidlike hägussäutsumistega mistahes tasemelt ja foorumitest ning primitiiv (mitte-hierarhilise, mitte- teadusloogiliste, mitte-kompleksete  printsiipide) demokraatia printsiipidest lähtuvalt (enamusel on alati õigus ja õiglus vaatamata kompetentsile ja vaatamata sellele et elektoraat on kompleksprobleemide (nt tuumaenergeetika, monetaarsüsteemid jne) suuresti manipuleeritav – NB valikuliselt küberneetiliselt hierarhilisele demokraatia korraldusele viitab otseselt meie PS:

“§ 106. Rahvahääletusele ei saa panna eelarve, maksude, riigi rahaliste kohustuste, välislepingute ratifitseerimise ja denonsseerimise, erakorralise seisukorra kehtestamise ja lõpetamise ning riigikaitse küsimusi.

  Rahvahääletuse korra sätestab rahvahääletuse seadus.”).


Advertisements

December 29, 2012 - Posted by | Uncategorized

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: