Ülo Ennuste Economics

papers and articles in wordpress

Memo 23.I 13

Memo: ELile eeskuju andvalt jõustagem Eestis demokraatlik-osalusjuhtivalt finantside välismaale siirete  optimaalne maks – kõlvatu väljavoolu talitsemiseks

Selleks viivitamatuks progressi sammuks on meil Jääkeldri protsessi käivitamise kaudu praeguseks pea-aegu kõik demokraatliku institutsionaalkeskkonna tingimused loodud – seda eriti 22.I 13 ECOFINi poolt avaldatud nn FTT kokkuleppe MEMO (http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-13-42_en.htm) alusel:

Today’s agreement to allow 11 Member States to move ahead with a harmonised Financial Transaction tax is a major milestone.

It is for milestone for EU tax policy, as it paves the way for more ambitious Member States to progress on a tax file, even when unanimity could not be achieved.

Those who want to move ahead, and who appreciate the merits of working more closely on taxation at EU-level, can do so.

This is a highly significant and very welcome advance.

But today is also a milestone in global tax history.

For the first time ever, the Financial Transaction Tax will be applied at regional level.

A block representing around 2/3 of EU GDP will implement this fair tax together, answering the long-time calls of their citizens.

And in doing so, they can pave the way for others to do the same.“

 

Teatavasti EP maksebilansi statistika järgi on Eesti kodumaine majandus suure finantside väljavooluga välisriikides kaotanud viimastel aastatel miljardeid ja miljardeid rahvuslikust netotulust – miljardeid ja miljardeid on läinud kaotsi nii öelda välisriikide toetamiseks ja seal nt töökohtade loomiseks nt nn muude investeeringute nime all ning seal palkade ja pensionite tõstmiseks jne – finantsid mis oleks võinud jääda ratsionaalse majanduspoliitika puhul kodumaisesse kasutusse niin investeeringuteks ehk kõrgtehnoloogiste töökohtade rajamiseks kui ka tarbimiseks ja majandusliku ebavõrdsuse süvenemise leevendamiseks ning tööjõu väljarände pidurdamiseks (vt nt https://uloennuste.wordpress.com/2012/12/12/memo-12-xii-12/).

Teatavasti  püüavad taolisi rahvuslikult progresiivseid reforme üldiselt blokeerida nii võimulolev teadusvaegne koalitsioon kui ahned plutokraadid ning oligarhid ja muud asjatundmatud igat masti populistid ning kilked masiisimeedias jne. Seda igasugu subjektiiv-omakasulike kõlvatute hägusloogiliste valvehämadega nii Riigikogus ja massimeedias kui ka Jääkeldris.

Värske näide tänasest PMist oleks hr Palts’ilt nt:

„Kui mõned ettevõtjad, sealjuures ka panga omanikud, investeerivad kasumi väljapoole Eestit, siis on see omanike vara omanike heaks tööle panemine väljaspool Eestit. Täiesti ülekohtune (sic! üe) oleks seda maksustada.“

Taevane arm – makroökonoomiliselt on taoline häma mitte ainult kohatu vaid ka rahvuslikku majandust kahjustav  sest: a) arvestades meie kehtivat 0-kasumimaksu ei ole kogu kasumist „omand“ sisuliselt ja moraalselt mitte kõik ettevõtja „omand“ sest rahvuslikult jääb tasumata kasumi kokkuajamisega (moraalses mõttes sest sageli selleks kasutatakse hindadega manipuleerimist ja muid hämaraid mänge) – jäetakse saatst koristada (nt äriga seotud kurjategijad rahva toita) – samuti kasumi soetamiseks kasutatavad rahvuslike mitmete-mitmete  avalike hüvede kulutamise eest tasumata (mida ratsionaalne kasumimaks tasuks naga ka oleks kindlustusmaksuks majanduskeskonna säilumisele jne) – seega osa kulutusi jääb meie mittekapitalistidest maksumaksjate kraesse suurendades ebavõrdsust  b) kasumi „tööle panemine väljaspool“ eesti omaniku heaks – see väide ei ole makroökonoomiliselt loogiline kui vaadata et kuhu riikidesse ja palmisaartele ja mis otstarbel on EP statistika järgi need finantssiirded kadunud – üldiselt vist üsna „töökaugetesse“ (täpset statistikat pole sest nt maksuparadiiside pankadest kaovad reeglina otsad uttu).

Iseenesest mõistetavalt saab taolisi progressi blokeerimise säuts-hämaväiteid väärata ainult rangelt teadusloogilisest – subjektiivseid säutse ei saa samaga väärata (http://www.ies.ee/iesp/No6/iesp_no6.pdf).

Saatuse irooniana kahjuks teaduslikult objektiivselt  põhjendatud kontseptsioone ning kompleksmudeleid ning matemaatilise mänguteooria alusel sünteesitud (Nobelistide tasemel) maksumehhanismide disainide komplekseks koostamiseks paraku tuleks ilmselt  teaduspõhiselt meie osakusdemokraatidel rahvuslikes huvides eeskätt  küll arenenud välisriikide sõltumatute tõsiteaduskodade poole abisaamiseks pöörduda – vt nt: http://www.ies.ee/iesp/No11/articles/08_Ulo_Ennuste.pdf.

Ilmselt toetaks seda viimast vürstlikult ka meie Teadusagentuur 🙂

Advertisements

January 23, 2013 - Posted by | Uncategorized

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: