Ülo Ennuste Economics

papers and articles in wordpress

Memo 1.I 13

Memo: Päevast-päeva püüavad tabloidid meie tippteadlastele kõlvatult omi luulusid suhu panna
Näiteks:
PM 1.II 13 lk 5 – akadeemik Urmas Varblane: „1990. aastatel oli see meetod (0-kasumimaks, üe) igati asjalik.“ – taevane arm – akadeemiku tasemel peab ikka mingi ratsionaalsuse tõrge/piirang olema et mitte märgata et see „igati asjalik“ periood oli ligemale veerand sajandit tagasi (selle aja peale kui mingit muutust on oodata praeguse  poliitika jätkudes) ja tosin aastat on see „meetod“ toonud kaasa kodumaisele majandusele miljardeid ja miljardeid fiskaalseid ning finantsilisi kaotusi pluss hõive langust ning tööjõu väljavoolu ja vaesusriski tõusu koos majandusliku ebavõrdsuse ebaõiglase süvendamisega jne – panna selles selles kontekstis akadeemikule suhu et nüüdseks on “see meetod ajale  jalgu  jäänud” on ikka tabloidlikult geniaalne küll kuid  teaduslilkult objektiivselt oleks asjakohasem “käru on kraavi aetud” või midagi taolist (jätan kõrvale siin majandusteoreetiliselt  täiesti absurdsed/mõttetud väited milliseid Varblane justkui olla kinnitanud – ja milliseid moondlausei on asunud meie kodukootud analüütikud asendusainena analüüsima akad Varblase keniaalsuse seletamise ala  –  täielikus teadmatuses et on nt timaalsete maksusüsteemide disainimise teooriate alal omistatud ka nt Nobebeli Preemiaid ja et eksisteerivad vastava ala teadusajakirjad – täielikus teadmatuses et praeguses süsteemis poliitikud jätkavad oma klikede huvides ainult oma suva järgi ja et selleks on vaja …  ).
*
EE 31.I 13 lk 18-19 ekspressintervjuu eriti „geniaalne“ (ilmselt “ekspress” vabandab kõik välja)  – akadeemik Endel Lippmaa’ga kellele pannakse pealkirja varjus suhu banaalselt „Rohkem kapitalismi ja kõigil läheb paremini“ – ja muud taolised hägusloogilised tabloidlikud laused mis ei ole üldse Lippmaa stiilis (akadeemik on peale oma erialade kodus nii küberneetikas kui ka rahvusvaheises poliitikas jne. Antud pealkiraja kohta Lippmaa ilmselt esmalt küsiks et “mis tüüpi kapitalismist on jutt” – kas kapitali sisse vedavast või välja vedavast (nagu Eesti) – kas suure või väikse ebavõrdsusega – kas teaduspõhisest või teaduslagedast – kas ühe või kahekojalise parlamendiga – inflatsioonilis- narko-prostitututsioonilise ning tabloidvõimulise või …
Ja tekstis läheb veelgi absurdsemaks nt EE geniaalne tees: „Väljaränne – see on väga hea“
Ja Lippmaa kiidab absurdselt takka järgi „Mis selles halba on? See on väga hea. … meil on tekkinud sellised lahkuja keda ei tahetagi enam tagasi … Eestis kardetakse nende konkurentsi … See näitab veel kord, et sotsialism garanteerib viletsat elu ja see mõju ulatub ka tänasesse. “
– tegelt Lippmaa teab väga täpselt et ainult tipppoliitikute suur asjatundmatus ning üdinikõlvatus komplekselt suudab tänapäeva tohutu teadusvaramu ning ülivõimsa infotehnoloogia juures (sh nt rahvuslike sotsiaal-majanduslike mehhanismide disaini küberneetika alal) garanteerida viletsat elu ning sotsialismi asemel oli siin okupatsiooniline barbarism mis rahvast kahetsusväärselt viktimiseetis  ning mille kahetsusväärsed mõjud kestavad Mosese järgi 40 aastat.
Edasi nt siiski EE: „VEB fond – kas pettus või absoluutne asjatundmatus?“ – nagu muud variandid puuduks (ekslikkus ja naiivsus – naiivsus võrreldes nt Tartu Rahuga selles et seal lepingus oli sees et Venemaa loovutab Eestile 15 miljonit kuldrubla Tsaari Venemaa kullavarudest). See et praegused tabloidid ei suuda teadlaste tasemel  muid hüpoteese püstitada ja nende alusel konjektuurida Lippmaa tasemel – see võib tõenäoselt tõesti viia “eliidi kõrilõikamiseni” (vt nt EPL).
Vastus: „ … Kui Vene kodanik oli nii rumal ja tahtis eestlastele maksta, et Venemaa pangast saada raha, siis ei ole midagi teha.“ – tõepoolest ega eestlased ei saa midagi teha rumala Venemaa kodaniku tahte vastu – täiesti geniaalselt teadusloogiline.
*
PM 28.I 13 lk on keeleteadlase Urmas Sutrop’i nime all transfeeritud/redigeeritud lehte hämar tekst sellisel laussubjektiivselt hägusloogilisel kujul et teadusloogilistel tekib  „autori“ puhul küsitavusi  isegi kõlbluse vaegustes nt:

„ … Anton Weiss-Wendt on oma ingliskeelses monograafias «Mõrvatud ilma vihata: eestlased ja holokaust» (Syracuse University Press, 2009) kirjutanud, et eestlased tapsid juute ilma erilise vihata. Sellest raamatust pärineb ka loo alguses toodud Eestis mõrvatud eri maade juutide arv.“

Õiendusi:

a)      Muide kõik need arvud ja pluss on üksikasjalike seletustega avaldatud Tallinnas 2006 Eesti Rahvusvahelise Inimsusvastaste Kuritegude Uurimise Komisjoni poolt avalikus aruandes „Estonia 1940 – 1944“ (XXX + 1337lk + Kaardid). Ja seda ilma hägusate subjektiivsete ning teaduslikus mõttes mõttetute (mitte falsifitseeritavate) eksitavate sedastusteta nagu nt „eestlased tapsid juute ilma erilise vihata“ – ja seda publikatsiooni „noor andekas autor“ (määrang justkui Sutrop’i nime all) ei pea millekski.

b)      Weiss-Wendt (Narvas 1973 sündinud juut ja TÜ PhD ning Norra resident) on selles raamatus ilmselt ajalooliste protsesside käsitlusi kõlvatult manipuleerinud tehes nägu nagu ta ei oleks kuulnudki et verisele natsiokupatsioonile eelnes veelgi õudverisem stalinistlik okupatsioon (vt nt „Valge raamat“ 2005 kolmes keeles võrgus olemas – ja seal viidatud tosinaid varasemaid sõltumatuid monograafiad) ning seega mis natside okupatsiooni tingimustes toimus – see toimus juba rängalt viktimiseeritud eesti rahvaga – vt nt Sofi „Tuvid“ 2012)

PMis teaduslikult kõlvatu kirjutise afišeerimine teadusliku pähe on kõlvatu.

PS: muidugi teadusvaenulik on täiesti teaduskaugete kujude tituleerimine massimeedias teadlasteks  nagu arrakud, raigid, koppelid, ….; ja  vastupidi nt Harvardi PhD intervjuus suhtuda temasse rakursis kui eeldatavasse võhikusse omal erialal ja talle peale hüpata nagu papinael ja nii raisata rahva raha mõttetute kõsimuste peale rahvuslikus TVs; või teise eriala reateadlast (nt ajaloolast L’ ) käsitleda asjatundjana ka mõnel teisel erialal (nt Friedman’i õpetuse alal või arstiteaduse või küberneetika alal jne). Muideks ka Sirp harrastab nt teadusprobleemide ümber polemiseerides eelistavalt viidata populaarseid fiktsioone ja demagoogilisi heretikuid aga mitte niivõrd erudiite 🙂

PS 5.II 13
Kahetsusväärselt on EE.ee 4.II 13 järjekordselt akad Lippmaa nime all avaldanud ilmselt toimetuse poolt solgitud loogikaga teksti

Ilmselt on pealkiri produtseeritud toimetaja poolt kellel jäi kahesilma vahele et Eesti „mängib“ Euroopas head ja kuulekat last – seega ei ole seal hea laps – ja et see mäng on Eesti jaoks „rumalus“ ning seega oleks tarkus Euroopas käituda mitte-rumalalt.

Tegelt tõesti paha laps nt kes salaja Euroopa ühissuhkrut püüab spekuleerimiseks (Komisjoni termin) näpata arvates et loll Euroopa ei saa midagi aru ja Brüsselile võib Valitsusest vabalt valetada moosise suuga Proua sest ega need laisad seal viitsi rahvusvahelisest kabavahetuse statistikat vaadata kus kõik nagu peegli peal – või meile siirdatud Brüsseli toetusi salamisi poetada nt soome firmadele „teadustegevuseks“ – või üldse kõlvatult vedada Eestist kapitali ja laenusid Maarjamaalt välja kordades suuremas mahus kui EL meile toetusi kingib; või üldse tegeleda kõlvatult konkurentsieeliste sättimisega FDI alal partnerriikide suhtes (kõlvatu 0-kasumimaksuga oma riigi viletsusse suunamisel ning barbaarse ebavõrdsuse süvendamisel ning sellega rahva väljarändele ärgitamisel) jne jne jne.

Tõsi et Lippmaa poolt ekslik Inglismaa rahvusliku majanduse eelistamine Saksamaa ees ainult ühe indikaatori alusel ei ole makro-ökonoomiliset ilus – kuid siiski mõistetav sest tegu ei ole makro-ökonoomikuga nagu Krugman või taoline – ilmselt taolisi Lippmaa libastumisi võib põhjustada seik et tegemist on ikkagi vist ka rahvusvaheliselt ühe kaalukama Ingliskeelse idiomaatika kogujaga – kuigi ka Saksa keelega kodus 🙂

Advertisements

February 1, 2013 - Posted by | Uncategorized

1 Comment »

  1. […] **) Lippmaa nime all ilmunud hiljutisi EE.ee tekste paluks makroökonoomikas vaegteadmuslikel isikutel mitte vaadata sest need on toimetajate poolt mingis mängus nii õudselt moonutatud et asjatundmatule jääb mulje tegemist on mõistuse kaotanud autoriga aga kes Lippmaa’d teab see teab kes selle mängu võidab (vt nt teadusromaani T. Kändler: „Endel Lippmaa: mees hea ninaga“ Tallinn 2012  ja https://uloennuste.wordpress.com/2013/02/01/memo-1-i-13/) […]

    Pingback by Reformimise lepingutest « Ülo Ennuste Economics | February 8, 2013 | Reply


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: