Ülo Ennuste Economics

papers and articles in wordpress

Teiste rahvaste rahast

Finantsekspertidest koosneva, avaliku ja erasektori huve ühendava organisatsiooni – juhatuse esimehe selles sõnumis (PMee Arvamus Priit Põldoja: teiste inimeste raha 28.03.2013 16:48)

paistab kõigepealt silma välisinvesteeringute teooria (vt nt Mereste 2003 leksikonigi –  selle asemel 1991 fiktsioonfilmi viidata) vaegtundmine – nt autor häguselt samastab välismaiste otseinvesteeringute positsiooni muudu sisuliselt kodumaiste investeeringute mahu muuduga:

„Ainuke kapital, mis on viimase paari aasta jooksul liikunud vastupidiselt, on otseinvesteeringud – need on viimase kahe aasta jooksul kahe miljardi euro võrra kasvanud. See tähendab, et välismaised firmad on Eesti firmasid ostnud ja siinolevat kapitali reinvesteerinud. Üldse on Eesti majanduse rahvusvaheline netopositsioon (sic! tegelt peaks olema „neto investeerimispositsioon“ üe) negatiivne vaid tänu otseinvesteeringutele.“

Piltlikult öeldes et nt kui parajasti linnavalitsus müüb/s Nõmme keskel asuva ühe EW aegse esindushoone välisinvestoritele (parandab nende investeerimispositsiooni  – siis see tehing ei ole miski  aktuaalne investeering Nõmme mõistes et rajaks täiendavaid töökohti või muul viisil suurendaks Nõmme maksubaasi jne.

Manipuleeriv hägusloogika paistab aga eriti häirivalt silma selles osas et ühelt poolt korduvalt väidetakse et:

„Valitsus on teinud laitmatut tööd riigirahanduse juhtimisel ja Londonis või Stockholmis investoritega kohtumisel käies võib Eestist rääkides uhke olla.“

Aga teiselt poolt väga õigesti  hädaldatakse Eesti rahvusliku majanduse investeerimispoliitika ei kannata mingit kriitikat. Tõepoolest samas PM E24 loeme et EP Statistika järgi mullu neljandas kvartalis ainuüksi legaalsetest otseinvesteeringutest siirati Eestist Küprosele üle poole miljardi eurot (mahult ligemale pool aastastest EL solidaartoetustest Eestile). Heakene küll et võidakse öelda et see pole miski suur asi ega kaotus meile et ilmselt on see suures osas mingite hargmaiste arvevabrikute dela – kuid vaevalt saab selliste nähtude puhul majandusteoreetiliselt rääkida Valitsuse/keskpanga laitmatust tööst riigirahanduse „juhtimisel“ (muide arvevabrikute tegevus mullistab lisaks riigi usaldusväärsusele veel ka GDP mahtu vahu lisamisega).

March 30, 2013 - Posted by | Uncategorized

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: