Ülo Ennuste Economics

papers and articles in wordpress

Inimarengu aruandest

Eesti subjektiivse ja objektiivse heaolu paradoksist värskes  inimarengu aruandes –

 Eesti Inimarengu Aruanne 2012/2013: http://www.kogu.ee/wp-content/uploads/2013/05/EIA20122013.pdf

 

Lk 117 nn subjektiivse käsitluse kokkuvõtust loeme:

 

„Kas Eesti positsioon subjektiivse heaolu järjestustes

võiks midagi rääkida laialtlevinud arusaamade kohta eesti

inimeste murelikust, negativistlikust ja pessimistlikult

meelelaadist? „Hea elu” järjestuste põhjal, kus meie subjektiivne

hinnang elule on allpool objektiivseid heaolunäitajaid,

võiks ju tõepoolest järeldada, et siinmail on levinud

tendents olla iseenda ja oma elu suhtes kriitilisem kui see

mujal maailmas kombeks on. Samas ei saa optimismi

puudust eestlastele ette heita, … “

 

Ja lk 111 nn objektiivse käsitluse kokkuvõtust  loeme:

 

„Gini koefitsiendi järgi on sissetulekute ebavõrdsus Eestis

Euroopa keskmisel tasemel ning märgata on ebavõrdsuse

mõningast vähenemist. … “

 

Teadusloogika põhiselt on vähemasti nendes küsimuste kogu  käsitlus absurdselt käpardlik hägusloogiline poliitmanipulatsioon:

A) Valikuliselt opereeritakse ebavõrdsuse osas ainult tulupõhise Gini näiduga mis meie puhul on äärmiselt tegelikkust moonutav (sest nt ettevõtjad saavad tulud peita jaotamata kasumitesse – ja sealt maksustamata mahitada nt Küprosele nt muude investeeringute petunime all) – aruandes ei õhkagi teaduspõhiselt obligatoorsetest komplementaarsetest indikaatoritest nagu kulupõhised Gini näidud (meil kõvasi kõrgemad tulupõhistest ES järgi) – rääkimata kvintiiliti ebavõrdsuse näitudest, aktuaalse individuaalse tarbimise põhistest näitudest, reaalsetest näitudest arvestades erinevate tulurühmade inflatsioonide/jaehinna-indeksite erinevusi, mis veelgi olulisem makroökonoomiliselt et ei arvestata piirkondlikke ebavõrdsuseid (nt et Harjumaa on mitu “trepiastet” kõrgemal Võrumaast) jne.

B) Statistilised andmed riikidevahelisteks võrdlusteks on võetud väheusaldusväärsetest poliit-kallakulistest allikatest ja mitte võrreldavatest andmetest Eurostatist nt –

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-SF-12-047/EN/KS-SF-12-047-EN.PDF

ja mitte kõige värskemaid andmeid nt Eesti 2013 esimese kvartali languse/ebastabiilsus kohta eelmise kv suhtes sest aruande pealkirjas uhkeldab kah 2013 (kuigi ka majanduslik ebastabiilsus heaolu mõjutab) –

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_PUBLIC/2-15052013-AP/EN/2-15052013-AP-EN.PDF

Seega hägusloogikale ja poliit-tellimuslikkusele omaselt  selles käsitluses  selektiivsed „objektiivsed“  näidud kuuluvad metoodikaliselt teataval määral samuti „subjektiivsete“ hulka – vähemalt näitude subjektiivse selektsiooni tõttu  – ning vastupidi.

Seejuures „subjektiivsed“ heaolu näidud ei ole tegelikult täielikult sisuliselt komplekselt ega subjektiivsed sest ilmselt ei sisalda isegi olulisi reaalseid objektiivseid riske ning moraalsetest riskidest rääkimata nagu liberaliseerimise riskid (rahapesu nt) jne – nii moraalseid/poliitilisi nii kodu- kui ka välismaiseid – rääkimata juba nimetet reaalsest majanduslikust ebastabiilsusest ning jätkusuutlikkuse ilmsest ebastabillsusest, divergentsist/kolgastumisest ELi Läänemere-Äärise konteksist, elanike rühmade erinavatest tingimustest/trepiastmetest nt julgeolekust/kriminaalsusest/tervisest jne.

Näibki et näitudega seotud tegelike aktuaalsete riskide tõenäosuste teaduspõhise/objektiivse arvutamise mittemõistmine ning nende süntees nii ebavõrduse kui heaolu koondnäitudesse parajasti ongi aruandes selles lõigus vähemasti imaginaarsete paradokside peajuur – muutes kogu aruande usaldusväärsuse riskantseks – et mitte öelda et selle levitamisega tõenäoselt rahvuslikku teadmusruumi risustatumaks ning rahvusliku jätkusuutlikkuse tõenäostst kõdundavaks – mille peale ei saa rahvuslikult küll uhke olla.

Eriti paistab silma isegi aruande kontekstist et nt kokkuvõttev lause

„Gini koefitsiendi järgi on sissetulekute ebavõrdsus Eestis

Euroopa keskmisel tasemel ning märgata on ebavõrdsuse

mõningast vähenemist. … “ on tõenäoselt vastuoksne eeloleva “objektiivse” teksti sisuga (ning kaldudes vandenõu teooriatesse – näib et selle on teksti pressinud loosungiks ebakompetentne poliitkarvane käsi).

 

 

Advertisements

May 28, 2013 - Posted by | Uncategorized

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: