Ülo Ennuste Economics

papers and articles in wordpress

Segamine

Segaks niipaljukest ainult  vahele Lätile euro käibelevõtu loa andmise asjus*:

a)      Et ikkagi jääb ka antud puhul Läti kohta segaseks hindade stabiilsuse küsimus sest lihtsalt Eurostatis puudub ilmutatud kujul täielik hinnaindeksite statistika (on olemas tarbijahinna inflatsiooni ehk „puhta hinnatõusu“ üks versioon ÜTHI, on olemas tootjahinna indeksi üks versioon – kuid ikkagi puudub ilmutatud kujul nt jaehinna indeks mis arvestaks nii puhast hinnatõusu + kaupade väärtuse tõusust tingitud tõusu)

b)      Et ikkagi veel ei käsitleta kogu välisvõlga kuigi seda lubati Euroopa Semestri mehhanismi käivitamisel – kuigi siiski antud juhul on lisaks võetud vaatluse alla rahvusvaheline investeerimispositsioon

c)       Positiivne on see et on võetud vaatluse alla hoiuste mitteresidentsuse kaalukus (mis Läti puhul on tõesti anomaalselt/riskantselt suur ilmselt suure venemõjuga – aga mida EP e.k kokkuvõttes** erinevalt ECB kokkvõttele ei peeta märkimisväärseks)

 

*)  http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-500_et.htm

**) http://www.eestipank.ee/press/ekp-2013-aasta-lahenemisaruanne-hinnang-lati-majanduslikule-ja-oigluslikule-lahenemisele-05062013

 

 

June 5, 2013 - Posted by | Uncategorized

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: