Ülo Ennuste Economics

papers and articles in wordpress

Kas Krugman’i kiiluvee servakeses

Kas Hansson on Krugman’i uusnormaalsuse kiiluvee servakeses*

Ardo Hansson fokuseerib oma arvamuse PM’is (9.VII 13) meie uuskasvu ehk „uue normaalsuse“ otsingutes suuresti meie tööjõu hõive kidurusele ja seda langeva töötuse ehk tööjõu anomaalse väljarännu tingimustes. Sama umbes tegi ka Krugman oma NYT (7.VII 13) nupus** – tõsi küll – seda anomaalselt kõrge töötuse aspektist. Nagu Kurgman’i tekstilõigust näha siis Nobelist ei looda mingit abi poliitmehhanismidest et nt lektoraat muutub rahulolematuks ja järgmistel valimistel vahetab käpardliku rahvusliku administratsiooni äkki välja: elektoraati on võimudel kerge tüssata valimiseelsete valimisplatvormidega mis vohavad asjatundmatuid õnge tõmbavatest indikaatoritest nagu kasvutempod mis kõrged nt madalast baasist tingituna või mis väheolulised tegeliku rahvusliku heaolu reaalsele absoluutsele tõusule. Kahjuks Hansson poliitmehhanismide tõrkeasjaolusid ei märka – küll aga mainib et meil elanikkonna heaolu- ja sotsiaal-poliitikaga liialdamine ei tohiks rahvuslikult demotiveerida (sic!) meil töötamist. Taevane arm – just sotsiaalkapitali vaegus ongi meil üks peamisi tööjõu väljarände motivaatoreid ning rahvusliku kodumaise majanduse potentsiaali kõdundajaid – seda ilmselt suhtmadala heaolu/sissetuleku järel. Uue normaalsusena (Krugman’i pilkav väljend mis lisaks kõrgele töötusele hõlmab ka majandusliku heaolu ning õitsengu ja ka kasvu langust jne).

Meie puhul Hansson väidab et kriisijärgne „Kasvu aeglustumine on seotud tõsiasjaga, et alates üheksakümnendate aastate keskpaigast on Eesti sissetuleku tase inimese kohta ostujõudu (sic!) arvesse võttes Euroopa Liidu keskmise suhtes suurenenud …“ – taevane arm – „ostujõud“ mis on majandusteaduslikult lokaaldeflaator ning käib sisuliset ainult ja ainult euro kohta – ja mitte inimese kohta – ning seda kasutatakse eeskätt poliittekstides vassimisteks ja isegi EL Komisjon ei kasuta seda statistilist konstruktsiooni oma prognoosides et lakeerivaid segadusi vältida. Tegelik individuaalse tarbimise tase Eestis on EL keskmise suhtes endiselt madal – et mitte öelda viimaste hulgas – ja tööjõu vaba regionaalse liikumise puhul lubamatu. Seega Hansson’i vihjed nüüd tuleks meil inimeste ostujõu suurendamisega piiri hakata pidama neo-normaalsuse vaimus on kohatud.

Tõsi küll Hansson eelöelduga seostatult osundab õigesti et „Näiteks naaberriigis Soomes on ühe töötaja kasutuses enam kui kolm korda rohkem tootmiskapitali kui Eestis.“ – kuid vaatab hoolega sellest mööda et seoses meie äpardliku majandus- ja finants-mehhanismiga see divergents eskaleerub sest meil ka kapitali/investeeringute piiritaha sahkerdamine vohab ning kodumaiselt ilmselt toimib disinvestitsioon*** mis muidugi kõdundab majanduspotentsiaali oluliselt ja seda nii et vaegteadmuslik elektoraat ei jäga sellest jällegi mitte tuhkagi (muide Komisjoni Kevadprognoosi 2013 järgi Soomes on investeeringud põhikapitali ühe inimese kohta parajasti paar korda suuremad kui meil – ja mis eriti häiriv et samas meil on nn jaotamata kasumite maht ettevõtetes anomaalselt suur vt nt: Eesti Statistikast ettevõtete varade tabelit).

Viimaste finantsvoogude vaeguste kõrvaldamine peaks olema nt Krugman’i järgi küll eeskätt keskpanganduse mure – kuid Hansson’i järgi: „Seega lasub vastutus eduka ja inimväärse ühiskonna arendamise ees meil kõigil, … “ – kes me kõik varsti suuresti oleme täiesti ajast ja arust makrovaegteadmuslikud pensionärid – ja mitte valitsusel/keskpangal****.

*) http://www.e24.ee/1294382/hansson-eesti-majandusarengu-votmeteguriks-on-inimene

**) http://www.nytimes.com/2013/07/08/opinion/krugman-defining-prosperity-down.html?smid=fb-share&_r=0

„But the political science evidence on economics and elections is unambiguous: what matters is the rate of change, not the level. Put it this way: If unemployment rises from 6 to 7 percent during an election year, the incumbent will probably lose. But if it stays flat at 8 percent through the incumbent’s whole term, he or she will probably be returned to power. And this means that there’s remarkably little political pressure to end our continuing, if low-grade, depression.”

***) http://www.investopedia.com/terms/d/disinvestment.asp

****) http://www.audentes.eu/public/Ennuste_Speech.pdf

 

PS

Lisaks veel niipaljukest et makroökonoomiliselt on järgmises lõigus autorile kui EP Presidendile küsitavusi isegi neo-normaalsuse seisukohalt:

 

„Üldistatult määravad majanduskasvu kiiruse tootmiseks vajalike ressursside juurdekasv ning nende kasutamise tõhusus. Tüüpiliselt eristatakse kolme tootmiseks vajaminevat ressursiliiki – tootmiskapital, tööjõud ja veel miski, mida majandusteadlased nimetavad kogutootlikkuseks.“

 

a)      Kas siiski oluliste vajaminevate ressursiliikide hulka ei kuulu ka finantsressursid millede kohta EP üsna põhjalikku statistikat peab vastavalt ECB metoodikale – ja mida ilmselt Eesti majanduspoliitikas keegi ilmutatud kujul ei näi kasutavat

b)      Kas siiski ressursside kodumaises majanduses kasutamise tõhususe alla ei kuulu ka nt finantside/investeeringute/kapitalide piiritaha slikerdamise (nt õiglaselt maksustamata kujul) arvestamine mille kohta EP statistika on adekvaatne – ja millest ilmselt valitsuse praegune majanduspoliitika eriti piinliku täpsusega mööda vaatab koos EP’ga

c)       Kokkuvõttes tuleks teaduspõhiselt küsida et miks Eesti finantsmehhanismis on selline häbiväärne lünk et see töötab nagu lekkiv ämber – ja kellele see õieti  lasulik on

d)      Muideks see ei ole ainuke lünk praeguses majandusmehhanismi ja poliitika mudelis: ilmselt vaadatakse selles parajasti mööda ka paljudest muudest olulistest jätkusuutlikkuse faktoritest nagu eeskätt sotsiaalkapitali kõdunemisest ja tegelikust ebavõrdsuse suurenemisest nii rühmiti kui piirkonniti jne – seega paljudest mehhanismireformide disainimise vajadusest – milleks kompetents on eesätt suuresti EP’s.

 

 

Advertisements

July 10, 2013 - Posted by | Uncategorized

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: