Ülo Ennuste Economics

papers and articles in wordpress

Eurostat avaldas teise kv juurdekasvu tempod

NB! Teise kvartali GDP kasvutempo statistika ELi liikmesriigiti:

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_PUBLIC/2-14082013-AP/EN/2-14082013-AP-EN.PDF

Ilmselt nii ESM&ES ning ECB stabiliseerimise ning preventeerimise mehhanismid on lõppude lõpuks tänavuse esimese poolaasta ja mulluse teise poolaasta võrdluses EA17 ulatuses kokku jalad-õlad vähemalt õrnalt Kolossi koordineerimisele alla saanud.

Samas üheks kahetsusväärseks erandiks selles positiivses EA17 nihkes on Eesti –  ilmselt aastate pikkune finantside anomaalne piiritaha slikerdamine maksustamata kujul (EP statistika järgi) ning tööjõu oluline väljaränne (ESA statistika põhjal) ning samas majandusliku ebavõrdsuse aktuaalne reaalne tõus ja rahvusliku tulu suhtmadal määr GDPga võrreldes teiste EA17 liikmesriikidega – on ilmselt samuti saavutanud domineeriva faktori mõju negatiivselt nn kärpimise ja 0-kasumimaksu IME üle.

PS: Eurostat hindab selles pressiteates Eesti tänavuseks teise kv aastaseks juurdekasvu tempoks 1,4% – samas ESA vastavas pressiteates mõõdetakse 1,3% (muide autorile näivad mõlemad tempod ekslikult ülehinnatuna (seda ESA detailtabelite alusel) – kuid nii või teisti võib peaaegu kindlasti ikkagi väita et Eesti GDP 2013 esimese poolaasta reaalmaht jäi praktiliselt (arvutustäpsuse piirides) eelmise perioodi tasemele).

Vt ka diskursusi nendel teemadel nt:

http://yloennuste.wordpress.com/2013/08/13/indeksite-nihkest/

ja

https://uloennuste.wordpress.com/2013/08/08/keynesliku-dimensionaalsuse-poole/

ning

Ennuste, Ü. 2012.  “Waiting for the Commission Strengthened Governance Coordination Leviathans: Discourse Memo for the Actors in the Macro-Game “European Semester”- Baltic Journal of European Studies“ Vol 2, No 1, 2012 p 139-164:http://www.ies.ee/iesp/No11/articles/08_Ulo_Ennuste.pdf

Ennuste, Ü. 2010. Selected Estonian key heterodox macro-economic retrospective/prospective indicators (Sept 2010) :

https://uloennuste.wordpress.com/2010/09/15/selected-estonian-key-heterodox-macro-economic-retrospectiveprospective-indicators-sept-2010/

Ennuste, Ü. 2009. Estonian hyper-crisis lessons confirm importance of more effective high quality coordination/regulation and harmonisation: Mechanism design theoretic approach. In: Aksel Kirch and András Inotai (Eds.) EUROPEAN UNION: CURRENT POLITICAL AND ECONOMIC ISSUES. Institute for European Studies Tallinn School of Economics and Business Administration, 11-35: http://www.ies.ee/iesp/No6/iesp_no6.pdf

August 15, 2013 - Posted by | Uncategorized

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: