Ülo Ennuste Economics

papers and articles in wordpress

EA 2013 kakofoonia: www.arengufond.ee/motteraamat

EA 2013 kakofoonia: www.arengufond.ee/motteraamat

„Saateks“ lõigust loeme:

„mõned valitud mõtted Eesti majanduse tuleviku teemadel. … Loodame, et ühiste kaante vahel pääsevad need mõjule, kasvavad suuremaks ja aitavad niiviisi Eesti elu edenemisele kaasa. .. “

Teema on rahvuslikult tõsine ja võib olla seotud nt nii maksuseaduste finessidega kui ka spetsiifiliste välislepingutega ning reformidega –  seega oluliste rahvuslike makronähtustega (arengute ning riskide ja võimalik et ka rahvuslike kannatustega). Seega  vastavalt PS paragrahv 106 vaimule ning ka sotsiaalküberneetika printsiipidele võiks seda temaatikat avaliku institutsiooni poolt (maksumaksja kulul) publikule esitada ainult tunnustatud ekspertide sulest (rangelt nende erialase kompetentsi piires soovitavalt vähemati poolt-tosinat Nobeliste kaasates nagu nt EL Komisjon toimib*) koos piisavate ning tarvilike tõsiteaduslike/juriidiliste osundustega ja ainult selliselt – ning – mitte mänglevate isetegevuslike fiktsioonidena rahvusliku teadmusruumi võimalikuks täiendavaks hägustamiseks ning moonutamiseks – koos taoliste makro-mõtteruumi eksitavate mikro-risustamistega võimalike rahvuslike uute hädade ise endale kaela tõmbamisega (nt eeskätt nn sisemise devalveerimise ning 0-kasumimaksuga nii tööjõu kui ka kapitali anomaalse väljavoolu ning seega Maarjamaa Arengu Jätkusuutlikkuse Tõenäosuse Kõdundamise.

Asjata on EA lootus et mingite tekstide (nt ka vastuoksete) labane kompileerimine „ühiste kaante vahele“ aitab mistahes tekste nii et „kasvad suuremaks ja aitavad niiviisi Eesti elu edendamisele kaasa“ – tekitab ise-enesest sünergiat.

Tõepoolest: teadusloogiliselt on ammu selge et rahvuslikult vastutustundlikud kogumikud peavad olema tippasjatundjate poolt toimetatud ja eelretsenseeritud ning autorite erialane kompetents ning sõltumatus/eetika väljaspool asjatundjate kahtlust – mis veelgi tähtsam et autorid ei asuks suures edevuses õiendama ka väljapool nende üldiselt kitsaid kompetentsi piire.

Nt praegu absurdselt ilmselt kogumiku ainult ühes essees (jurist Kaja Kallas) esineb üks viide ühe Nobelisti väitele (teaduspõhistes sootsiumites sellist teadusnappust loetakse taolistes kogumimikkudes lausabsurdiks) – ja ka see nimetet viide ei ole tegelik selles mõttes et vaegtoimetamise tõttu lugejal puudub võimalus kontrollida et millises kontekstis esitet väide üldse võiks kehtida. Samuti puudub tekstide terminoloogiline ühtlustamine, esineb määratlemata termineid – rääkimata tekstides esinevast hägusloogikalikest lõikudest kus mikro näitel käsitletakse makroprobleeme, täiesti lapsikutest ebaadekvaatsetest mudelitest (nt riiki võrreldakse roolita omnibussiga) ning rääkimata paljude väidete vaeg-põhjendatusest bulvaripressi stiilis (nt ühe ilmselt pankadest sõltuva autori leivanumbriks on parajasti populistlik ansipistlik/ligilik väide et „heaolumajandus pole jätkusuutlik“ – ja aamen – ning isegi seda suur analüütik kunagi ei näi lisavat et kas „viletsolumajandus“ seda siis on :=).

Kuigi EL Komisjon permanentselt produtseerib teaduspõhiseid mehhanisme (nt ESM ja Euroopa Semester) mis peaks heaolumajanduse jätkusuutlikkust stabiliseerima – aga sellised sotsiaalmajanduslike mehhanismide optimaaldisaini jne värgid jäävad kapitalismi maksimeerivate mikroärimeeste ning piiritaha-investeerijate autorite kompetentsist täiest  väljapoole nagu ka nt etnilise immigrant-heterogeenuse seosed kuritegevusega ning viimasega seotud rahvuslikud kannatused – kuni rahvusliku tööjõu anomaalse väljarännu stimuleerimiseni.

*) http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/gdp_and_beyond/documents/Stigliz_Sen_Fitoussi_report_14092009.pdf

September 21, 2013 - Posted by | Uncategorized

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: