Ülo Ennuste Economics

papers and articles in wordpress

Märgukiri 14.XI 13

Märgukiri 14.XI 13

Liikmesriikide võimalike makroökonoomiliste tasakaalustamatuste riskide näidud 2012*)

Selles ligemale pooleteise tosinalise indikaatoriga (seega kolm korda rohkem Maastrichti kriteeriumitest) Eurostati Tabelis on värskelt (1.XI 13 info alusel) hulganisti väärt näite liikmesriigiti ja küllaltki võrreldaval kujul enamasti perioodi 2009-2012 kohta: nt ilusti  võrreldavalt liikmesriikide erasektori võlakoormused (mitte ainult valitsussektori – mis meie administraatoritele ja pressile võib mõnevõrra silmi avada nt et mitmetel meiega võrreldavatel riikidel näivad need tagasihoidlikumad olevat); tööjõukulude muudud (Eestil anomaalselt negatiivsed); rahvusvaheliste neto investeerimispositsioonide määrad võrreldaval kujul (nt Soomel ligemale 20% ja meil -50% mis asjatundjale ütleb et ilmselt on meie välismaailma tehtud investeeringud olnud üleriskeeritud); elamute hindade dünaamikat jne.

Kahjuks aga parajasti Eesti rakursist väga paljud makroriskiga seotud indikaatorid on Tabelist puudu nt:

(a)    Maksebilansi finantsvood ja sellega seotud rahvusliku tootmispotentsiaali kaotused (nt 2008-12 lekkis kõlvatult Eesti kodumaisest majandusest bruto välja ligemale kümme miljardit eurot mis meie prospektiivset arengukriisi riski oluliselt suurendavad – vt EP Statistika maksebilanss)

(b)   Tööjõu väljaränne (samuti tõstab jätkusuutlikkuse riske)

(c)    Majandusliku ebavõrdsuse süvenemine (kõdundab sotsiaal- ja inim-kapitali)

(d)   Majandusmehhanismi makrostabiilsuse invaliidsus (nt regresseeruv maksusüsteem) ja sellest tingitud suhtsuur stabiilsuse kaotus ning rahvuslikud inimlikud anomaalsed kaotuses ja kannatused sellel perioodil ning teaduspõhise reformimise vaegus (kriisi ajal tõsteti nt toidukaupade käibemakse ja pensione ei indekseeritud seaduspäraselt jne)

(e)   Rahvusliku sotsiaal-majandus-poliitilise teadmusstruktuuri viktimisatsioon eriti kriisi-perioodist poliit-populistlikult ja valimiskampaaniatest (nt kvaliteetpäevaleht PM avaldab parajasti regulaarselt meie administratsiooni kõige kõrgemate oksakeste pealt kostvaid bulvarlumpenlikke kraaksatusi nagu et: „Euroopaga kooris ei maksa määgida“ ja Soome majandus on „kriisis“ (isegi EP teeb selliseid vihjeid kuigi nt käesolevast Tabelist midagi taolist välja ei loe) ning et „klaaslagi“ on meie makromajanduse arengu peal ja mitte teadustühisus – stiilis nagu „Krugman on lohakas ja asjatundmatu ning purjus ja kõige viimati paranoik (Pajula)“ – ja seda ülepäeva. Või nagu tänagi 14.XI PMi tuumikkolumnis et „Soome on juba kaks aastat majanduslanguses“ (Lauri – kuigi nt Soomes erasektori tarbimine nt pole kriisis ega selle järgsest langenud nagu hõivegi praktilisel ja reaalpalgast rääkimata nagu meil jne) – taevane arm – selle asemel et tõtt rääkida et viimatised kaks aastat on siit Soome tööle rännanud mitukümmend tuhat.  Kraaksatusi mis rahvuslike heaolumajanduste liidu jätkusuutlikkuse stabiliseerimise kontekstis küll meie punktitabelitesse ega arengusse plusse juurde ei too – vaid adekvaatsemate tabelite puhul päris kindlasti vastupidi

(f)     P.S.: NB!: Au ja kiitus Eurostatile et selles teavikus lõpuks suutis hüljata absurdimaginaarse PPS valuuta kasutamisest (Komisjon ei kasuta seda ammu enam – samas tänane E.Ekspress püüab RMi poolt maksumaksja kulul asendusteemana seda vääringut uuesti üles tolmutada (Aben) – et vist varjata nt investeeringute piiritaha mahitamist). Muidugi asjatundmatu võib öelda et Tabelis puudub isegi GDP et kuidas seal saab siis PPS esineda – mis on ekslik sest GDPga normeerimist on mitmes tulbas. Kuid – kuna Tabel on fokuseeritud tasakaalustamatuse riskide väljaselgitamisele – siis oleks soovinud Tabelis näha ka näitude riskipiire (nagu nt Economisti ekspertide prognoositabelites) – on ju ka need liikmesriigiti väga erinevad.

*) http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_PUBLIC/2-13112013-BP/EN/2-13112013-BP-EN.PDF

166/2013 – 13 November 2013

Macroeconomic Imbalances Procedure Scoreboard

Eurostat publishes latest indicators for early detection of macroeconomic imbalances

Eurostat, the statistical office of the European Union, publishes today the indicators of the Macroeconomic Imbalances Procedure (MIP) Scoreboard. The MIP is part of the Six-Pack regulation on economic governance adopted by the European Parliament and Council in November 20111.

The MIP Scoreboard, based on data as of 1 November 20132, provide the statistical support to the annual Alert Mechanism Report3 released by the European Commission at the start of the European Semester. The Alert Mechanism Report contains a macroeconomic reading of potential imbalances and identifies those Member States for which in-depth analyses are required. …

 

 

Advertisements

November 14, 2013 - Posted by | Uncategorized

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: