Ülo Ennuste Economics

papers and articles in wordpress

Memo 6.XII 13

Krugman’lik küsimus meie EP käitumise kohta nii finants- kui ka fiskaal-poliitika suhtes

Krugman kes NYT teada parajasti väisavat Euroopat koos perega ning olla mingis valgeveini seltskonnas kohtunud vist ka ECB mõningate figuuridega – peale seda olla bloginud (http://krugman.blogs.nytimes.com/2013/12/04/pres-vsps-and-the-ecb/?smid=fb-share&_r=0) umbes järgmise arutluse.

Et  ilmselt on ECB’ rahvas üldiselt PREd (Päris Ratsionaalsed Euroteoreetikud) nagu Krugman’gi – kuid ikkagi teevad sageli täitsa veidraid monetaar-finants-fiskaal-teoreetilisi avaldusi – ilmselt selle tõttu et nad on ikkagi samas seltskonnas/paadis koos paljude VSPdega (Väga Sünged Pomod) – tõepoolest – eks ju nii Komisjon kui ka Nõukogu põhiliselt ikka koosneb väga tõsistest persoonidest ning Parlamendist rääkimata. Ja seletamatagi selge et lõppkokkuvõttes ka demokraatias VSPd jõustavad oma mängureeglid (tegelt väga hästi on taolisi sotsiaalküberneetilise probleeme rangelt selgitanud eeskätt institutsionaalmehhanismide 2007 Nobelistid:

http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/economic-sciences/laureates/2007/hurwicz_lecture.pdf )

Ja kas meil ei võiks tekkida meie keskpanga funktsionääride kohta analoogiline küsimus nt: on nemadki üldiselt PREd kuid ikkagi on nendegi poolt siiani kuulda makroteoreetiliselt väga veidraid avaldusi: (a)* nagu et meil oleks justkui vaja palkade tõusu pidurdada (taevane arm noorem tööjõud rändab niimoodi mõne aastaga täielikult piiritaha) – või (b)** mis veelgi jubedam – neil on suud vett täis selles suhtes et Eestist lekitatakse juba aastaid  kõlvatult  välja miljardites igasuguseid veidrate nimetustega investeeringuid (nt 2012 bruto umbes samas mahus kogukasumitega) kusjuures eriti kanapimedalt just EP koostab vastavat maksebilansi statistikat*** –  ja eriti väga naljakalt (c) nad ei tee üldse seda nägu nagu peaks vastutama kahetsusväärselt kõrge inflatsiooni püsimise eest (EL28s üks kõrgemaid parajasti) ja sellega rahvuslikult kaela tõmmatud kaotuste ning kannatuste eest – ja et kuidas käesolev riigieelarve eelnõu võiks mõjutada nt 2014 inflatsiooni jne – miks ka mitte kapitalide  kõlvatut väljaslikerdamist eriti hargmaiste pankade poolt nn hübriid-finantside petunime all**** ja  (d) tuleb lisada  et ülemäärane inflatsioon on lisaks muudele makro dis-funktsionaalsustele (vähendab rahvuslikku konkurentsivõimet, tõstab palgasurveid, võimendab väljarännet jne) ka kaudselt konfiskeeriv hoiustemaks ning seega ühtlasi kahetsusväärselt elanikkonna majanduslikku ebavõrdsust süvendav mõjur (samas koos rahvusliku sotsiaalkapitali köndistamisega) – ning 2012 meil ebavõrdsus süvenes anomaalselt isegi EL28 kontekstis (Eurostati järgi nii Gini kui tulukvintiilide tabelites – samas nt soomlastel ebavõrdsus jäi 2012 stabiilseks jne) – mis veelgi olulisem – keskpank küll ei tohiks meie rahvusliku majanduse arvukaid vaeguseid eeskätt viletsa ekspordinõudluse kaela ajada – samas kui need on suuresti tingitud välismajanduslike finantsvoogude vaeg-reguleerimisest (neo-normaalse kriisjärgse tarkuse järgi on ELis nii kapitali kui ka tööjõu vaba liikumise doktriini hakatud paindlikumalt formuleerima nt maksustamist ei loeta otseselt vabaduse piiramisena – vt nt Euroopa Semestri kriteeriume millede hulgas on uudsena nt ka erasektori võlakoormus ning rahvusliku majanduse potentsiaal mis on oluliselt negatiivses korrelatsioonis  kapitali väljavoolust, esikohal ei ole enam domineerivalt GDP kasvu indikaatorid kui kriteeriumid vaid samaväärselt arvukad tõelise heaolu jätkusuutlikkusega seotud makronäitajad – sh statistika kvaliteet ning institutsionaalsete struktuuride reformid ebavõrdsuse leevendamiseks ning korruptsiooni ning majanduspettuste kärpimiseks**** – vt ka*****).

*) https://uloennuste.wordpress.com/2013/11/21/memovisand/

**) http://www.ies.ee/iesp/No11/articles/08_Ulo_Ennust

***) http://statistika.eestipank.ee/?lng=et#listMenu/1232/treeMenu/MAKSEBIL_JA_INVPOS/145/436

****) http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/tax_fraud_evasion/further_reading/index_en.htm

*****) http://cdn.pekkahimanen.org/media/kestavan_kasvun_malli-globaali_nakokulma.pdf

Advertisements

December 6, 2013 - Posted by | Uncategorized

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: